HOME / ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ชื่อประเทศ/เมือง
รหัสทัวร์

วันเดินทาง

ระหว่างวัน
ถึงวัน


ราคาเริ่มต้นที่

45,900฿

เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน
รหัส : MIRA EK007
thai airways

วันแรก กรุงเทพฯ วันที่สอง ดูไบ – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค วันที่สาม มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน – ซาลบูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์...


กำหนดการเดินทาง 8 ช่วงเวลา

25 ธันวาคม 2562 - 1 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

3 - 10 ธ.ค. 2562

฿45,900

25 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿59,900

29 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿59,900

22 - 29 ม.ค. 2563

฿45,900

6 - 13 ก.พ. 2563

฿45,900

20 - 27 ก.พ. 2563

฿45,900

11 - 18 มี.ค. 2563

฿45,900

25 มี.ค. - 1 เม.ย. 2563

฿45,900

ราคาเริ่มต้นที่

47,900฿

เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน
รหัส : MIRA EK007
thai airways

ค.ศ.1929 นำท่านชม สะพานชาร์ลส์ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดินเล่นบนสะพาน มีรูปปั้นนักบุญ 26 องค์ ตลอดแนวสะพาน นำท่านไป...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

0 - 0 543

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 2562

฿45,900

ราคาเริ่มต้นที่

58,888฿

AMSTERDAM BRUSSELS PARIS เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน
รหัส : ...
thai airways

06.15 น. ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั๋วโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) นำท่านผ่านพิธ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

2 - 10 ธ.ค. 2562

฿58,888

28 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿72,900

ราคาเริ่มต้นที่

72,900฿

BEAUTIFUL HALLSTATT KRUMLOV AND NEUSCHWANSTEIN เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก 10 วัน 7 คืน
รหัส : ...
thai airways

ออกเดินทางสู่กรุงมิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924 ถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเ...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

29 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

29 ธ.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563

฿72,900

ราคาเริ่มต้นที่

65,900฿

BENELUX ALL YOU NEED เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 8 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA GQ3FRA-TG002
thai airways

วันที่ 1 กรุงเทพฯ วันที่ 2 แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก วันที่ 3 ไฮเดลเบิร์ก – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ วันที่ 4 โคโ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

26 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

฿65,900

27 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿66,900

28 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿66,900

29 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿66,900

ราคาเริ่มต้นที่

59,900฿

BLACK FOREST ZUGSPITZE AND HALLSTATT เยอรมนี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน
รหัส : ...
thai airways

นำท่านเดินทางสู่เมืองสตุทการ์ท (Stuttgart) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของเยอรมนี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยที่นี่ได้ชื่...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

29 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

3 - 11 ธ.ค. 2562

฿59,900

29 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿72,900

30 ธ.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563

฿72,900

ราคาเริ่มต้นที่

39,900฿

CALL ME WESTERN EUROPE เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน
รหัส : ...
thai airways

เดินทางถึงสนามบินเฉิงตูซวงหลิว เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางต่อสู่แฟรงค์เฟิร์ต โดยเที่ยวบินที่ CA 431 ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลา...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

28 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 12 ธ.ค. 2562

฿39,900

28 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿49,900

ราคาเริ่มต้นที่

89,000฿

Bavaria-Tirol 9 Day
รหัส : MIRA EUR09
thai airways

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต เสาร์ วันที่ 2 แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบทิทิเซ่ - อุทยานป่าดำ อาทิตย์ วันที่ 3 ทะเลสาบทิทิเ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

0 - 0 543

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2562

฿89,000

4 - 12 ธ.ค. 2562

฿89,000


ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัท มิร่า ออนทัวร์ จำกัด

เลขที่ 55/20 บุราสิริ วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ


ช่องทางติดต่อ

Phone: 02-227-0358-9

FAX : 02-227-0601

Email : mira.ontour@gmail.com

www.facebook.com/miraontourvip

Line : @mira_ontourทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW

Scroll To Top