HOME / ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ชื่อประเทศ/เมือง
รหัสทัวร์

วันเดินทาง

ระหว่างวัน
ถึงวัน


ราคาเริ่มต้นที่

51,900฿

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน
รหัส : MIRA EK013A
thai airways

ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น้ำพอลลัทเป็นปราสาทหลังใหญ่สีขาวตั้งอยู่กลางป่าเขาลำเนาไพรที่ซึ่งมีสีสันแปลกแปลงแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปร...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2562

฿40,900

ราคาเริ่มต้นที่

50,900฿

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน
รหัส : MIRA EK013B
thai airways

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า พระราชวังนิมเฟนบูร์ก (Nymphenburg Palace) เป็นวังฤดูร้อนของพระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ผู้ร...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

17 - 25 พฤศจิกายน 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

17 - 25 พ.ย. 2562

฿49,900

ราคาเริ่มต้นที่

43,900฿

ฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน
รหัส : MIRA EK015B
thai airways

ด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

8 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

8 - 15 พ.ย. 2562

฿42,900

4 - 11 ธ.ค. 2562

฿40,900

ราคาเริ่มต้นที่

46,900฿

AMAZING TIME IN EAST EUROPE ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน
รหัส : ...
thai airways

นำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นำชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ใ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

29 ตุลาคม - 19 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

29 ต.ค. - 5 พ.ย. 2562

฿47,900

12 - 19 ธ.ค. 2562

฿46,900

ราคาเริ่มต้นที่

58,900฿

EAST EUROPE NEVER ENDING ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน
รหัส : ...
thai airways

พระราชวังเชินบรุนน์ | ล่องเรือแม่น้ำดานูบ | ปราสาทปราก | เชสกี้ ครุมลอฟ ซาลส์บวร์ก | ปราสาทนอยชวานสไตน์ | ฮัลสตัท | ซาลส์บวร์ก ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

3 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

3 - 12 พ.ย. 2562

฿58,900

24 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2562

฿58,900

ราคาเริ่มต้นที่

94,000฿

Great Austria Empire 9 D
รหัส : MIRA EUR40
thai airways

วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินเวียนนา วันที่สอง เวียนนา (ออสเตรีย) - กราซ - คลาเกนเฟิร์ต วันที่สาม คลาเกนเฟิร์ต - กอร์ตีนาดัมเปซโซ (อิตาลี)...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

2 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 - 20 ต.ค. 2562

฿94,000

2 - 10 พ.ย. 2562

฿100,000

30 พ.ย. - 8 ธ.ค. 2562

฿94,000

ราคาเริ่มต้นที่

83,000฿

Insight Eastern Europe 10 Day
รหัส : MIRA EUR12
thai airways

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย) วันที่ 2 เวียนนา - ริงสตราเซ่ - พระราชวังเชิงบรุนน์ - คาร์ทเนอร์สตราเซ่ -หมู่บ้านกรีนซิ่ง วันที่...


กำหนดการเดินทาง 8 ช่วงเวลา

19 ตุลาคม 2562 - 7 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 - 21 ต.ค. 2562

฿96,000

19 - 28 ต.ค. 2562

฿94,000

25 ต.ค. - 3 พ.ย. 2562

฿98,000

8 - 17 พ.ย. 2562

฿85,000

15 - 24 พ.ย. 2562

฿85,000

30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2562

฿83,000

4 - 13 ธ.ค. 2562

฿85,000

29 ธ.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563

฿95,000

ราคาเริ่มต้นที่

95,000฿

Europe Christmas Market Festival 10 Day
รหัส : MIRA EUR16
thai airways

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย) วันที่ 2 เวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ริงสตราเซ่ - คาร์ทเนอร์สตราเซ่ วันที่ 3 กรุงเวียนนา – ...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

30 พฤศจิกายน 2562 - 9 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2562

฿95,000

6 - 15 ธ.ค. 2562

฿98,000

13 - 22 ธ.ค. 2562

฿98,000

20 - 29 ธ.ค. 2562

฿98,000

29 ธ.ค. 2562 - 9 ม.ค. 2563

฿105,000


ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัท มิร่า ออนทัวร์ จำกัด

เลขที่ 55/20 บุราสิริ วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ


ช่องทางติดต่อ

Phone: 02-227-0358-9

FAX : 02-227-0601

Email : mira.ontour@gmail.com

www.facebook.com/miraontourvip

Line : @mira_ontourทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW

Scroll To Top