HOME / ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ชื่อประเทศ/เมือง
รหัสทัวร์

วันเดินทาง

ระหว่างวัน
ถึงวัน


ราคาเริ่มต้นที่

46,900฿

Enjoy East Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก 8 DAYS 5 NIGHTS
รหัส : MIRA GQ3VIE-TG017
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ วันที่ 3. บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น ้าดานูบ – Outlet – บราติสลาวา ...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

2 พฤษภาคม - 5 กรกฎาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

2 - 9 พ.ค. 2563

฿52,900

8 - 15 พ.ค. 2563

฿52,900

22 - 29 พ.ค. 2563

฿52,900

5 - 12 มิ.ย. 2563

฿52,900

19 - 26 มิ.ย. 2563

฿52,900

28 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2563

฿52,900

ราคาเริ่มต้นที่

54,900฿

HARMONY OF EASTERN EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน
รหัส : MIRA GQ3VIE-TG022
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น ้าดานูบ วันที่ 3. บูดาเปสต์ – บราติสลาวา - Outlet –...


กำหนดการเดินทาง 9 ช่วงเวลา

4 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 13 เม.ย. 2563

฿69,900

5 - 14 เม.ย. 2563

฿69,900

8 - 16 เม.ย. 2563

฿67,900

9 - 17 เม.ย. 2563

฿76,900

10 - 18 เม.ย. 2563

฿76,900

11 - 19 เม.ย. 2563

฿76,900

12 - 20 เม.ย. 2563

฿69,900

1 - 10 พ.ค. 2563

฿59,900

16 - 25 พ.ค. 2563

฿59,900

ราคาเริ่มต้นที่

56,900฿

HAPPY CRUISE AND FUNICULAR AT HALLSTATT ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสารการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3VIE-TG014
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสท์ วันที่ 3. บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น ้าดานูบ – OUTLET ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

9 พฤษภาคม - 5 กรกฎาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

22 - 31 มี.ค. 2563

฿56,900

9 - 18 พ.ค. 2563

฿56,900

27 พ.ค. - 5 ก.ค. 2563

฿56,900

6 - 15 มิ.ย. 2563

฿56,900

ราคาเริ่มต้นที่

56,900฿

FANTASTIC 3 MOUNTAINS ITALY AND SWITZERLAND 8 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA GQ3MXP-TG004
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – มิลาน –แทซ – เซอร์แมท วันที่ 3. เซอร์แมท - เขาซุนเนกกา–แทซ – เจนีวา – โลซานน์ วันที่ 4.โลซานน์ – เวเว่ย์ – ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

31 มีนาคม - 13 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

31 มี.ค. - 7 เม.ย. 2563

฿63,900

6 - 13 เม.ย. 2563

฿77,900

ราคาเริ่มต้นที่

59,900฿

THE MULTI-COLOR OF MANAROLA อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3FCO-TG026
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซียม – นครรัฐวาติกัน – ปิซ่า วันที่ 3. ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – เจนัว วันที่ 4. ...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

5 พฤษภาคม - 1 กรกฎาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 13 พ.ค. 2563

฿63,900

6 - 14 พ.ค. 2563

฿63,900

9 พ.ค. - 17 มิ.ย. 2563

฿63,900

17 - 25 พ.ค. 2563

฿63,900

23 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2563

฿63,900

ราคาเริ่มต้นที่

65,900฿

Great Southern Germany เยอรมนีตอนใต้ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย [TG]
รหัส : MIRA QE3MUC-TG006
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – มิวนิค – เอาก์สบูร์ก – ศาลาว่าการเมืองเก่าแห่งเอาก์สบูร์ก – นูเรมเบิร์ก วันที่ 3. นูเรมเบิร์ก –แบมเบิร์ก – O...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

5 เมษายน - 18 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 14 เม.ย. 2563

฿76,900

6 - 15 เม.ย. 2563

฿76,900

11 - 20 เม.ย. 2563

฿78,900

12 - 21 เม.ย. 2563

฿76,900

5 - 14 พ.ค. 2563

฿63,900

9 - 18 มิ.ย. 2563

฿63,900

ราคาเริ่มต้นที่

62,900฿

BLACK FOREST ZUGSPITZE AND HALLSTATT เยอรมนี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน โดยสารการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3FRA-TG010
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2.แฟรงก์เฟิ ร์ต –จัตุรัสโรเมอร์ – OUTLET – วูซ์บวร์ก - โรเธนเบิร์ก - ไฮเดลเบิร์ก วันที่ 3. ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – สตุทการ์ท –...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

6 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

6 - 14 เม.ย. 2563

฿79,900

10 - 18 เม.ย. 2563

฿75,900

11 - 19 เม.ย. 2563

฿75,900

12 - 20 เม.ย. 2563

฿75,900

13 - 21 เม.ย. 2563

฿75,900

18 - 26 พ.ค. 2563

฿79,900

ราคาเริ่มต้นที่

63,900฿

The Jewel of Europe เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3MUC-TG005
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – มิวนิค –ซาลส์บวร์ก วันที่ 3. ซาลส์บวร์ก – เซนท์วูล์ฟกัง –ฮัลสตัท – ฟุสเซ่น วันที่ 4. ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวา...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

5 เมษายน - 24 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 13 เม.ย. 2563

฿77,900

12 - 20 เม.ย. 2563

฿79,900

5 - 13 พ.ค. 2563

฿69,900

16 - 24 มิ.ย. 2563

฿69,900

ราคาเริ่มต้นที่

35,900฿

EASTERN EUROPE เยอรมนี เชก ออสเตรีย 7 DAYS 4 NIGHTS
รหัส : MIRA GQ3FRA-LH005
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. แฟรงก์เฟิ ร์ต –จัตุรัสโรเมอร์–แบมเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก วันที่ 3. นูเรมเบิร์ก – คาร์โลวี วารี – ปราก วันที่ 4. ปราก – เข...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

5 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 11 พ.ค. 2563

฿43,900

11 - 17 พ.ค. 2563

฿45,900

8 - 14 มิ.ย. 2563

฿43,900

14 - 20 มิ.ย. 2563

฿43,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,900฿

FRANCE – BELGIUM - NETHERLAND ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – เนเธอแลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3CDG-TG003
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ปารีส – รูอ็อง – โดวิลล์ –แซ็ง มาโล วันที่ 3. แซ็ง มาโล – มงต์แซงต์มิเชล – ตูร์ วันที่ 4. ตูร์ – ปราสาทเชอน...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

12 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 - 20 เม.ย. 2563

฿69,900

1 - 9 พ.ค. 2563

฿57,900

9 - 17 พ.ค. 2563

฿57,900

ราคาเริ่มต้นที่

62,900฿

EUROPE CLASSIC REROUTE ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3CDG-TG006
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ –ช้อปปิ้ง วันที่ 3. ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น ้าแซน – ดิจอง วันท...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

4 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 13 เม.ย. 2563

฿79,900

9 - 18 เม.ย. 2563

฿86,900

9 - 18 พ.ค. 2563

฿66,900

21 - 30 พ.ค. 2563

฿66,900

ราคาเริ่มต้นที่

49,999฿

สวิตเซอร์แลนด์ เจนีวา เซอร์แมท ลูเซิร์น ซูริค [เลสโก พบรักที่จุงเฟรา]
รหัส : MIRA ZZRH10
thai airways

นั่งรถไฟไต่เขาชมธารน้ำแข็ง พิชิตยอดเขาจุงเฟรา 1 ในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ชมเมืองเซอร์แมท เมืองที่ปลอดมลพิษที่สุดในโลกและเป็นที่ตั้งของ "ยอ...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

11 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

11 - 17 เม.ย. 2563

฿59,999

12 - 18 เม.ย. 2563

฿59,999

3 - 9 พ.ค. 2563

฿53,999

ราคาเริ่มต้นที่

39,999฿

อิตาลี วาติกัน โรม ฟลอเรนซ์ ปิซ่า เวนิส มิลาน [เลสโก กอนโดล่ารอรัก]
รหัส : MIRA ZFCO05
thai airways

สัมผัสประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,800 ปี ดังคำกล่าว "เมืองโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว" ชม 4 มหาวิหารหลักแห่งเมืองโรม และ ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศา...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

12 เมษายน - 6 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 เม.ย. - 18 พ.ค. 2563

฿49,999

26 - 2 พ.ค. 2563

฿44,999

31 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2563

฿44,999

ราคาเริ่มต้นที่

34,999฿

อิตาลี มิลาน เจนัว ซิงเคว เทอร์เร่ ปิซ่า โรม [เลสโก ดินแดนแห่งสีสันทั้งห้า]
รหัส : MIRA ZMXP14
thai airways

ชมเมืองมรดกโลกบนผาหินงามดินแดนสีสันทั้งห้าแห่งอิตาลีริเวียร่า "ชิงเคว เทอร์เร่" สัมผัสความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกที่ "นครรัฐว...


กำหนดการเดินทาง 9 ช่วงเวลา

10 เมษายน - 22 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

10 - 15 เม.ย. 2563

฿49,999

11 - 16 เม.ย. 2563

฿48,999

30 เม.ย. - 5 พ.ค. 2563

฿38,999

1 - 6 พ.ค. 2563

฿38,999

6 - 11 พ.ค. 2563

฿37,999

20 - 25 พ.ค. 2563

฿36,999

28 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2563

฿36,999

3 - 8 มิ.ย. 2563

฿37,999

17 - 22 มิ.ย. 2563

฿36,999

ราคาเริ่มต้นที่

45,900฿

เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน
รหัส : MIRA EK007
thai airways

วันแรก กรุงเทพฯ วันที่สอง ดูไบ – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค วันที่สาม มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน – ซาลบูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

0 - 0 543

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 มี.ค. - 1 เม.ย. 2563

฿45,900

ราคาเริ่มต้นที่

40,900฿

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน
รหัส : MIRA EK009
thai airways

วันแรก กรุงเทพฯ–ดูไบ วันที่สอง ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-พีระมิดแก้ว-ร้านค้าปลอดภาษี-ล่องเรือบาโตมูซ วันที่สาม La Vallee Village Outlet – เมื...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

0 - 0 543

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

22 - 30 มี.ค. 2563

฿49,900

28 มี.ค. - 5 เม.ย. 2563

฿49,900

ราคาเริ่มต้นที่

45,900฿

เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน
รหัส : MIRA EK007
thai airways

ดูไบ – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน – ซาลบูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา – ถนนคาร์...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

0 - 0 543

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 มี.ค. - 1 เม.ย. 2563

฿45,900

ราคาเริ่มต้นที่

66,900฿

WONDERFUL ROMANCE ออสเตรีย - เยอรมนี – สวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี 11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3VIE-TG019
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ –ซาลส์บวร์ก วันที่ 3. ซาลส์บวร์ก –ฮัลสตัท – มิวนิค วันที่ 4. มิวนิค –โฮเฮนชวา...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

10 เมษายน - 29 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

10 - 20 เม.ย. 2563

฿86,900

6 - 16 พ.ค. 2563

฿73,900

20 - 30 พ.ค. 2563

฿73,900

19 - 29 มิ.ย. 2563

฿73,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,900฿

THE MATTERHORN REFLECTION สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3ZRH-TG005
thai airways

วันที่ 1. กรุ งเทพฯ วันที่ 2. กรุ งเทพฯ – ซูริค – เบิ ร์น – เจนี วา – โลซานน์ วันที่ 3 โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – แทซ – เซอร์แมท วันที่ 4....


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

5 - 29 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

24 - 30 มี.ค. 2563

฿55,900

5 - 11 พ.ค. 2563

฿59,900

23 - 29 พ.ค. 2563

฿59,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,999฿

สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลสโก อโฟรไดท์]
รหัส : MIRA ZARN07
thai airways

เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - เมืองกอล ...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

27 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2563

฿58,999

ราคาเริ่มต้นที่

63฿

THE BEST OF ZERMATT 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3ZRH-TG001
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ –ซูริค – น ้าตกไรน์ – ซูริค – เบิร์น วันที่ 3. เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – เซอร์แมท วันที่ 4.เซอร์แมท– เขาไคล...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

6 เมษายน - 26 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

6 - 14 เม.ย. 2563

฿79,900

12 - 20 พ.ค. 2563

฿67,900

17 - 26 มิ.ย. 2563

฿67,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,999฿

สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลสโก หลงรักฟลัมสบาน่า]
รหัส : MIRA ZARN08
thai airways

เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - เมืองเกียโล...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

24 เมษายน - 5 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

24 เม.ย. - 1 พ.ค. 2563

฿58,999

1 - 8 พ.ค. 2563

฿58,999

8 - 15 พ.ค. 2563

฿58,999

29 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2563

฿55,999

ราคาเริ่มต้นที่

52,900฿

SWITZERLAND IN MY HEART สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3ZRH-TG031
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ –ซูริค – เบิร์น วันที่ 3. เบิร์น – เขาชิลธอร์น –อินเทอร์ลาเกน –ซุก วันที่ 4.เขาริกิ – ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะส...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

6 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

6 - 12 พ.ค. 2563

฿55,900

13 - 19 พ.ค. 2563

฿55,900

20 - 26 พ.ค. 2563

฿55,900

27 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2563

฿55,900

10 - 16 มิ.ย. 2563

฿55,900

24 - 30 มิ.ย. 2563

฿55,900

ราคาเริ่มต้นที่

75,900฿

GLACIER EXPRESS SWITZERLAND GRAND TOUR สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน
รหัส : MIRA GQ3ZRH-TG004
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ซูริค –ชาฟฟ์ เฮาเซิน – เซ็นต์ มอริทซ์ วันที่ 3. เซ็นต์ มอริทซ์–อันเดอร์แมท – รถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (Glaci...


กำหนดการเดินทาง 8 ช่วงเวลา

5 - 21 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 14 เม.ย. 2563

฿88,900

6 - 15 เม.ย. 2563

฿88,900

7 - 16 เม.ย. 2563

฿88,900

8 - 17 เม.ย. 2563

฿88,900

9 - 18 เม.ย. 2563

฿95,900

10 - 19 เม.ย. 2563

฿95,900

11 - 20 เม.ย. 2563

฿95,900

12 - 21 เม.ย. 2563

฿86,900

ราคาเริ่มต้นที่

45,900฿

EASTERN EUROPE FANTASY ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย [TG]
รหัส : MIRA GQ3VIE-TG031
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – บูดาเปสต์ วันที่ 3. บูดาเปสต์ – บราติสลาวา – ปราก วันที่ 4.ปราก – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจว...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

20 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

24 - 30 มี.ค. 2563

฿45,900

20 - 26 พ.ค. 2563

฿46,900

3 - 9 มิ.ย. 2563

฿46,900

17 - 23 มิ.ย. 2563

฿46,900

ราคาเริ่มต้นที่

53,900฿

EAST EUROPE FIESTA ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินอีวีเอแอร์ไลน์ (BR)
รหัส : MIRA GQ3VIE-BR005
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น ้าดานูบ วันที่ 3. บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา –...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

7 - 16 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

7 - 16 เม.ย. 2563

฿65,900

ราคาเริ่มต้นที่

45,900฿

PARIS AMSTERDAM BRUSSELS ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอแลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MRA GQ3CDG-TG031
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ปารีส – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์น ้าหอม –ช้อปปิ้ง วันที่ 3. พระราชวังแวร์ซายน์ – OUTLET วันที่ 4. ปารีส – บรูจจ...


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

23 เมษายน - 29 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

23 - 29 มี.ค. 2563

฿45,900

23 - 29 เม.ย. 2563

฿49,900

7 - 13 พ.ค. 2563

฿49,900

14 - 20 พ.ค. 2563

฿49,900

21 - 27 พ.ค. 2563

฿49,900

2 - 8 มิ.ย. 2563

฿47,900

23 - 29 มิ.ย. 2563

฿47,900

ราคาเริ่มต้นที่

36,999฿

ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน
รหัส : MIRA ZVIE08
thai airways

สัมผัสความงามแสนโรแมนติกที่ใครก็ต่างใฝ่ฝันถึงที่ "หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท" ชมเมืองแห่งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ที่ได้รับการขนานนามว่า "เชสกี้ คลุมลอฟ ไ...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

13 เมษายน - 2 กรกฎาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

13 - 18 เม.ย. 2563

฿45,999

27 เม.ย. - 2 พ.ค. 2563

฿39,999

11 - 16 พ.ค. 2563

฿38,999

30 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2563

฿39,999

13 - 16 มิ.ย. 2563

฿38,999

27 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2563

฿38,999

ราคาเริ่มต้นที่

45,999฿

ยุโรปตะวันตก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส
รหัส : MIRA ZFRA01
thai airways

ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลดอกทิวลิป ที่ 1 ปี จัดขึ้นเพียงครั้งเดียว!! ชมเมืองมรดกโลกสีลูกกวาด "เมืองบรูจจ์" และ "จัตุรัสกรองด์ ปลาซ" ที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

31 มีนาคม - 11 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

31 มี.ค. - 8 เม.ย. 2563

฿52,999

2 - 10 พ.ค. 2563

฿52,999

3 - 11 พ.ค. 2563

฿52,999

ราคาเริ่มต้นที่

55,999฿

สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
รหัส : MIRA ZARN08
thai airways

นั่งรถไฟที่สูงและสวยที่สุดในโลก "พลัมสบาน่า" ขึ้นชมวิวเมืองแบร์แกน บนยอดเขาฟลอเยน ล่องเรือชมความสวยงามของ "ชอจ์นฟยอร์ด" "อัญมณีเม็ดงามแห่งดินแดนที่ไม่...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

24 เมษายน - 5 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

24 เม.ย. - 1 พ.ค. 2563

฿58,999

1 - 8 พ.ค. 2563

฿58,999

8 - 15 พ.ค. 2563

฿58,999

29 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2563

฿58,999

ราคาเริ่มต้นที่

42,999฿

ยุโรปตะวันตก เนเธอแลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยียม
รหัส : MIRA ZAMS08
thai airways

ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สตันส์ ชมเมืองมรดกโลกสีลูกกวาด "เมืองบรูจจ์" และจัตุรัสที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

14 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

14 - 20 พ.ค. 2563

฿42,999

6 - 12 มิ.ย. 2563

฿42,999

ราคาเริ่มต้นที่

52,999฿

ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
รหัส : MIRA ZMXP15
thai airways

นั่งรถไฟไต่เขาชมธารน้ำแข็ง พิชิตยอดเขาจุงเฟรา 1 ในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ตามรอยละคร "ลิขิตรัก" ที่ "ถ้ำน้ำแข็งพันปี" ทดลองใช้บริการไปรษณีย...


กำหนดการเดินทาง 8 ช่วงเวลา

17 เมษายน - 9 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

17 - 24 เม.ย. 2563

฿55,999

24 เม.ย. - 1 พ.ค. 2563

฿56,999

8 - 15 พ.ค. 2563

฿55,999

12 - 19 พ.ค. 2563

฿55,999

22 - 29 พ.ค. 2563

฿55,999

29 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2563

฿57,999

2 - 9 มิ.ย. 2563

฿58,999

12 มิ.ย. - 19 พ.ค. 2563

฿57,999

ราคาเริ่มต้นที่

49,999฿

สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
รหัส : MIRA ZARN09
thai airways

สัมผัสความยิ่งใหญ่เหนือผืนน้ำแห่งศตวรรษที่ 17 ที่ "พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซา" เข้าชมห้องโกลเด้น ฮอลล์ สถานที่รับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล ที่ "ศาลาว่าก...


กำหนดการเดินทาง 11 ช่วงเวลา

7 เมษายน - 27 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

7 - 14 เม.ย. 2563

฿65,999

8 - 15 เม.ย. 2563

฿65,999

12 - 19 เม.ย. 2563

฿65,999

30 เม.ย. - 7 พ.ค. 2563

฿65,999

2 - 9 พ.ค. 2563

฿52,999

9 - 16 พ.ค. 2563

฿52,999

27 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2563

฿49,999

30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2563

฿49,999

2 - 9 มิ.ย. 2563

฿55,999

13 - 20 มิ.ย. 2563

฿55,999

20 - 27 มิ.ย. 2563

฿55,999

ราคาเริ่มต้นที่

49,999฿

ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
รหัส : MIRA ZMXP13
thai airways

พิชิตยอดเขาทิตลิส พร้อมชมวิว 360 องศา โดยกระเช้าลอยฟ้าโรแตร์ สัมผัสบรรยากาศแนวหน้าผาสูงกว่า 10,000 ฟุต บนสะพานแขวน "ทิตลิส คลิฟ วอร์ค"...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

9 เมษายน - 4 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

9 - 16 เม.ย. 2563

฿59,999

26 เม.ย. - 6 พ.ค. 2563

฿55,999

3 - 10 พ.ค. 2563

฿55,999

28 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2563

฿55,999

ราคาเริ่มต้นที่

63,900฿

FANTASTIC FOUR COUNTRIES อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3FCO-TG003
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซียม – นครรัฐวาติกัน – ปิซ่า วันที่ 3. ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – เมสเตร้ วันที่ 4...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

4 เมษายน - 20 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 13 เม.ย. 2563

฿79,900

5 - 14 เม.ย. 2563

฿79,900

12 - 21 เม.ย. 2563

฿79,900

16 - 25 พ.ค. 2563

฿69,900

11 - 20 มิ.ย. 2563

฿69,900

ราคาเริ่มต้นที่

69,900฿

EUROPE CLASSIC อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3FCO-TG004
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – โรม – นครรัฐวาติกัน – สนามกีฬาโคลอสเซียม – น ้าพุเทรวี่ วันที่ 3. โรม – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า วันที...


กำหนดการเดินทาง 10 ช่วงเวลา

4 เมษายน - 11 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 13 เม.ย. 2563

฿83,900

5 - 14 เม.ย. 2563

฿83,900

7 - 16 เม.ย. 2563

฿83,900

9 - 18 เม.ย. 2563

฿89,900

11 - 20 เม.ย. 2563

฿89,900

12 - 21 เม.ย. 2563

฿89,900

30 เม.ย. - 9 พ.ค. 2563

฿69,900

2 - 11 พ.ค. 2563

฿69,900

12 - 21 พ.ค. 2563

฿69,900

2 - 11 มิ.ย. 2563

฿69,900

ราคาเริ่มต้นที่

49,900฿

THE 3 SCANDINAVIAN COUNTRIES สวีเดน –นอร์เวย์ – เดนมาร์ค 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3ARN-EK003
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา วันที่ 3. สต็อกโฮล์ม –ซิตี้ฮอลล์ – เมืองเก่ากัมลาสตัน –คาร์ลสตัท วัน...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

0 - 0 543

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 มี.ค. - 1 เม.ย. 2563

฿49,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,900฿

ROMANTIC SCANDINAVIA 3 COUNTRIES สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3ARN-TG002
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา วันที่ 3. สต็อกโฮล์ม –ซิตี ้ฮอลล์ – เมืองเก่ากัมลาสตัน –คาร์ลสตัท วันที่ 4....


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

4 เมษายน - 18 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 11 เม.ย. 2563

฿69,900

5 - 12 เม.ย. 2563

฿69,900

22 - 29 เม.ย. 2563

฿53,900

30 เม.ย. - 7 พ.ค. 2563

฿58,900

21 - 28 พ.ค. 2563

฿55,900

23 - 30 พ.ค. 2563

฿55,900

11 - 18 มิ.ย. 2563

฿69,900

ราคาเริ่มต้นที่

45,900฿

A LUXURY VIEW BALTIC ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินลูฟต์ฮันซ่า (LH)
รหัส : MIRA GQ3VNO-LH001
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิ ร์ต – วิลนิอุส วันที่ 2. วิลนิอุส – ทราไค - วิลนิอุส วันที่ 3 วิลนิอุส - เคานัส –ชัวเลย์ (ลิทัวเนีย) – ริกา (เมืองหลว...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

6 - 20 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

6 - 12 พ.ค. 2563

฿45,900

14 - 20 พ.ค. 2563

฿45,900

ราคาเริ่มต้นที่

45,900฿

A ROMANTIC VIEW BALTIC ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินออสเตรียน (OS) และ ลูฟต์ฮันซ่า (LH)
รหัส : MIRA GQ3VNO-OS001
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. เวียนนา - วิลนิอุส – ทราไค - วิลนิอุส วันที่ 3 วิลนิอุส - เคานัส –ชัวเลย์ (ลิทัวเนีย) – ริกา (เมืองหลวงแห่งลัตเวีย) วั...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

4 - 10 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 10 มิ.ย. 2563

฿45,900

ราคาเริ่มต้นที่

54,900฿

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน
รหัส : MIRA EK009-Summer
thai airways

ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-พีระมิดแก้ว-ร้านค้าปลอดภาษี-ล่องเรือบาโตมูซ La Vallee Village Outlet – เมืองดิฌง แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส - มิลาน ...


กำหนดการเดินทาง 9 ช่วงเวลา

2 เมษายน - 3 กรกฎาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

2 - 10 เม.ย. 2563

฿54,900

9 - 17 เม.ย. 2563

฿54,900

11 - 19 เม.ย. 2563

฿54,900

30 เม.ย. - 8 พ.ค. 2563

฿54,900

5 - 13 พ.ค. 2563

฿54,900

9 - 17 พ.ค. 2563

฿54,900

30 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2563

฿54,900

11 - 19 มิ.ย. 2563

฿54,900

23 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2563

฿54,900

ราคาเริ่มต้นที่

49,900฿

เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน
รหัส : MIRA EK007-Summer
thai airways

เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน มิวนิค ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซาลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์ เ...


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

2 เมษายน - 2 กรกฎาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

2 - 9 เม.ย. 2563

฿49,900

3 - 10 เม.ย. 2563

฿49,900

11 - 18 เม.ย. 2563

฿57,900

6 - 13 พ.ค. 2563

฿49,900

30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2563

฿49,900

11 - 18 มิ.ย. 2563

฿49,900

25 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2563

฿49,900

ราคาเริ่มต้นที่

62,900฿

DUO SWISS 7 DAYS
รหัส : MIRA EK008A-Summer
thai airways

DUO SWISS 7 DAYS เจนีวา โลซานน์ กรุงเบิร์น อินเทอลาเก้น เมืองลูเซิร์น เมืองซูริค เมืองซูก ยอดเขาจุงฟราว และ ยอดเขากลาเซียร์ 3000 ดูไบ-เจนีว...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

31 มีนาคม - 7 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

31 มี.ค. - 6 เม.ย. 2563

฿62,900

9 - 15 เม.ย. 2563

฿67,900

10 - 16 เม.ย. 2563

฿67,900

29 เม.ย. - 5 พ.ค. 2563

฿62,900

1 - 7 มิ.ย. 2563

฿62,900

ราคาเริ่มต้นที่

39,900฿

ฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน
รหัส : MIRA EK015B-Summer
thai airways

ฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน บูดาเปสต์ กรุงเวียนนา ซาลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์ เชสกี้ครุมลอฟ กรุงปราก สะพานชาร์ลส์ ปราสาทปราก นาฬิกาดาราศาสตร์ ช้อปปิ้ง P...


กำหนดการเดินทาง 12 ช่วงเวลา

31 มีนาคม - 24 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

31 มี.ค. - 7 เม.ย. 2563

฿39,900

1 - 8 เม.ย. 2563

฿39,900

9 - 16 เม.ย. 2563

฿49,900

10 - 17 เม.ย. 2563

฿49,900

24 เม.ย. - 1 พ.ค. 2563

฿39,900

29 เม.ย. - 6 พ.ค. 2563

฿39,900

30 เม.ย. - 7 พ.ค. 2563

฿39,900

5 - 12 พ.ค. 2563

฿39,900

13 - 20 พ.ค. 2563

฿39,900

27 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2563

฿39,900

2 - 9 มิ.ย. 2563

฿39,900

17 - 24 มิ.ย. 2563

฿39,900

ราคาเริ่มต้นที่

39,999฿

ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส เบลเยียม เยอรมัน เนเธอแลนด์
รหัส : MIRA ZCDG25
thai airways

ชมหมู่บ้านในฝันที่ปราศจากถนน ของประเทศเนเธอร์แลนด์ "หมู่บ้านกีธูร์น" ชมเมืองมรดกโลกสีลูกกวาด "เมืองบรูจจ์" และ "จัตุรัสกรองต์ ปลาซ" ที่สวยที่สุดในทวี...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

21 - 28 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

21 - 28 พ.ค. 2563

฿39,999

ราคาเริ่มต้นที่

55,900฿

UITG005_Germany Netherland Belgium France 8 Days_Mar-May 2020
รหัส : MIRA IP5
thai airways

แฟรงค์เฟิร์ต-จัตุรัสโรเมอร์-มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญจน์ ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

3 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 มี.ค. - 3 เม.ย. 2563

฿55,900

3 - 10 เม.ย. 2563

฿55,900

9 - 16 เม.ย. 2563

฿64,900

30 เม.ย. - 7 พ.ค. 2563

฿59,900

ราคาเริ่มต้นที่

59,900฿

UITG006_Germany Czech Slovakia Austria 9 Days_Apr-May 2020
รหัส : MIRA
thai airways

ซาลส์บวร์ก-สวนมิราเบล-จัตุรัสโมสาร์ท-หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์-ลินซ์...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

2 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

2 - 10 เม.ย. 2563

฿59,900

25 เม.ย. - 3 พ.ค. 2563

฿59,900

ราคาเริ่มต้นที่

52,900฿

EUROPE TULIP FESTIVAL ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เที่ยวสวนเคอเคนฮอฟครึ่งวัน 8 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA BT-EUR04_EK
thai airways

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่สอง ปารีส • จัตุรัสโทคาเดโร • ล่องเรือแม่น้ำแซน • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลี วันที่สาม ปารีส • มหาวิหารซาเ...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

3 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

3 เม.ย. - 10 พ.ค. 2563

฿52,900

7 - 14 เม.ย. 2563

฿56,900

24 เม.ย. - 1 พ.ค. 2563

฿52,900

ราคาเริ่มต้นที่

49,900฿

SWITZERLAND IN MY HEART สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3ZRH-TG031
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ–ซูริค – เบิร์น วันที่ 3. เบิร์น – เขาชิลธอร์น –อินเทอร์ลาเกน –ซุก วันที่ 4.เขาริกิ – ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสล...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

6 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

6 - 12 พ.ค. 2563

฿52,900

13 - 19 พ.ค. 2563

฿52,900

20 - 26 พ.ค. 2563

฿52,900

27 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2563

฿52,900

10 - 16 มิ.ย. 2563

฿52,900

24 - 30 มิ.ย. 2563

฿52,900

ราคาเริ่มต้นที่

48,999฿

สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลทส์โก ฝากรักสแกนดิเนเวีย]
รหัส : MIRA ZARN11
thai airways

1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ กรุงเทพฯ - โดฮา 2 สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - สนามบินอาร์ลันดา เมือง...


กำหนดการเดินทาง 11 ช่วงเวลา

7 เมษายน - 27 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

7 - 14 เม.ย. 2563

฿65,999

8 - 15 เม.ย. 2563

฿65,999

12 - 19 เม.ย. 2563

฿65,999

30 เม.ย. - 7 พ.ค. 2563

฿55,999

2 - 9 พ.ค. 2563

฿52,999

9 - 16 พ.ค. 2563

฿52,999

27 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2563

฿49,999

30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2563

฿49,999

2 - 9 มิ.ย. 2563

฿55,999

13 - 20 มิ.ย. 2563

฿55,999

20 - 27 มิ.ย. 2563

฿55,999

ราคาเริ่มต้นที่

35,999฿

ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย
รหัส : MIRA ZVIE09
thai airways

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - โบสถ์แพร...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

13 เมษายน - 2 กรกฎาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

13 - 18 เม.ย. 2563

฿47,999

27 เม.ย. - 2 พ.ค. 2563

฿39,999

11 - 16 พ.ค. 2563

฿38,999

30 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2563

฿38,999

13 - 18 มิ.ย. 2563

฿38,999

27 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2563

฿38,999

ราคาเริ่มต้นที่

58,888฿

GG07 (QR) เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซม
รหัส : MIRA GG07
thai airways

แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญ – ดุสเซลดอล์ฟ ...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

19 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

22 - 29 มี.ค. 2563

฿58,888

19 - 25 เม.ย. 2563

฿63,555

26 เม.ย. - 3 พ.ค. 2563

฿63,555

30 เม.ย. - 7 พ.ค. 2563

฿63,555

3 - 10 พ.ค. 2563

฿63,555

ราคาเริ่มต้นที่

59,999฿

GG12 (QR) เยอรมัน เชค ฮังการี ออสเตรีย 9วัน (Jan-Jun 20)
รหัส : MIRA GG12
thai airways

มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – การ์มิช – พาร์เท่นเคียร์เช่น การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพาซ มิวนิค – ซาลส...


กำหนดการเดินทาง 11 ช่วงเวลา

9 เมษายน - 28 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

21 - 29 มี.ค. 2563

฿59,999

28 มี.ค. - 5 เม.ย. 2563

฿62,555

9 - 17 เม.ย. 2563

฿66,666

10 - 18 เม.ย. 2563

฿66,666

11 - 19 เม.ย. 2563

฿66,666

12 - 20 เม.ย. 2563

฿66,666

25 เม.ย. - 3 พ.ค. 2563

฿63,555

16 - 24 พ.ค. 2563

฿59,999

30 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2563

฿59,999

13 - 21 มิ.ย. 2563

฿62,555

20 - 28 มิ.ย. 2563

฿62,555

ราคาเริ่มต้นที่

79,999฿

GG12(B) (TG) เยอรมัน เชค ฮังการี สโลวาเกีย ออสเตรีย
รหัส : MIRA GG12
thai airways

มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – การ์มิช – พาร์เท่นเคียร์เช่น (เยอรมันนี)...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

6 - 16 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

6 - 15 เม.ย. 2563

฿79,999

7 - 16 เม.ย. 2563

฿79,999

ราคาเริ่มต้นที่

63,555฿

GG19 (QR) เยอรมัน ออสเตรีย สวิตฯ ฝรั่งเศส 8วัน Feb - Apr
รหัส : MIRAGG19
thai airways

มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพาซ – ซาลสเบิร์ก – สวนมิราเบล – บ้านโมสาร์ท (ออสเตรีย)...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

27 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 เม.ย. - 4 พ.ค. 2563

฿65,555

ราคาเริ่มต้นที่

45,900฿

CX883 เทศกาลดอกทิวลิป เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8วัน 5คืน
รหัส : MIRA CX883
thai airways

เมืองโคโลญจน์ – ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์ – เมืองบรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม – จัตุรัสแกรนด์ พาเลส เมืองบรัสเซลล์ – เมืองบรูจส์ – เมืองเกนต์ - เมือง...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

28 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 เม.ย. - 5 พ.ค. 2563

฿45,900

13 - 20 พ.ค. 2563

฿45,900

ราคาเริ่มต้นที่

35,888฿

TG991 ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7วัน4คืน
รหัส : MIRA TG991
thai airways

เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ- กรุงปราก(เช็ค)...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

13 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

13 - 19 พ.ค. 2563

฿38,888

10 - 16 มิ.ย. 2563

฿38,888

17 - 23 มิ.ย. 2563

฿38,888

ราคาเริ่มต้นที่

49,888฿

TG993 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน
รหัส : MIRA TG993
thai airways

มิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ - ซาลซ์บูร์ก - อินส์บรูค ซาลซ์บูร์ก – อินส์บรุค – การ์มิช – พาร์เทนไคร์เช่น – ฟุสเซ่น ...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

4 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

23 - 30 มี.ค. 2563

฿49,888

4 - 11 พ.ค. 2563

฿49,888

18 - 25 พ.ค. 2563

฿49,888

1 - 8 มิ.ย. 2563

฿49,888

15 - 22 มิ.ย. 2563

฿49,888

ราคาเริ่มต้นที่

29,888฿

TG995 GRAND ITALY >> ROME VATICAN FLORENCE MILAN 8D5N
รหัส : MIRA TG995
thai airways

เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – โบสถ์เซนต์มาร์ก – พระราชวังดอจส์ – McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet – เมืองเวโรน...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

0 - 0 543

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 มี.ค. - 2 พ.ค. 2563

฿42,888

27 มี.ค. - 3 พ.ค. 2563

฿39,888

ราคาเริ่มต้นที่

45,888฿

TG992 GRAND SWISS 7 วัน 4 คืน
รหัส : MIRA TG992
thai airways

ชาวาน เดอ โบกิส – Aubonne Outlet – เมืองโลซาน – เมืองเวเว่ย์ – เมืองมองเทรอซ์ – ทาซ ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

2 - 22 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

2 - 8 มิ.ย. 2563

฿47,888

16 - 22 มิ.ย. 2563

฿47,888

ราคาเริ่มต้นที่

46,888฿

CX884 ITALY SWITZERLAND 8D5N
รหัส : MIRA CX884
thai airways

เวโรน่า – โรงละครโรมันกลางแจ้ง – บ้านจูเลียต – กรุงมิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – Santa Maria Delle Grazie – แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – Scalo Milan...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

0 - 0 543

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 มี.ค. - 1 เม.ย. 2563

฿46,888

ราคาเริ่มต้นที่

42,888฿

ยุโรปตะวันออก ซุปตาร์...ยอดฮิต 4 คันทรี 8วัน 5 คืน มี.ค.- พ.ค. 63 (42,888)
รหัส : MIRA TGMUC01
thai airways

มิวนิค - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลส์บูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

12 - 29 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 - 19 พ.ค. 2563

฿46,888

22 - 29 พ.ค. 2563

฿46,888

ราคาเริ่มต้นที่

41,900฿

EK013A_Germany Austria Swiss 7 Days_2020_Agent_Apr-Jun
รหัส : MIRA EK013A
thai airways

ดูไบ-มิวนิค-สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า-BMW Welt-พระราชวังนิมเฟนบูร์ก-จัตุรัสมาเรียน ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

12 เมษายน - 4 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 - 12 เม.ย. 2563

฿49,900

30 เม.ย. - 6 พ.ค. 2563

฿41,900

6 - 12 พ.ค. 2563

฿47,900

29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2563

฿47,900

ราคาเริ่มต้นที่

40,900฿

EK034_Germany France Swiss 7 Days_2020_Agent_Apr-Jun
รหัส : MIRA EK034
thai airways

ดูไบ-มิวนิค-พระราชวังนิมเฟนบูร์ก-จัตุรัสมาเรียน-เมืองนูเรมเบิร์ก...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

12 เมษายน - 7 กรกฎาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 - 18 เม.ย. 2563

฿46,900

30 เม.ย. - 6 พ.ค. 2563

฿40,900

6 - 12 พ.ค. 2563

฿40,900

29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2563

฿40,900

1 - 7 ก.ค. 2563

฿40,900

ราคาเริ่มต้นที่

44,900฿

EK018_Italy Swiss Bernina Express-Mt.Titlis 7 Days_2020_Agent_Apr-Jul
รหัส : MIRA EK018
thai airways

ดูไบ-มิลาน-ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน ...


กำหนดการเดินทาง 9 ช่วงเวลา

2 เมษายน - 29 กรกฎาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

2 - 8 เม.ย. 2563

฿44,900

10 - 16 เม.ย. 2563

฿54,900

5 - 11 พ.ค. 2563

฿44,900

9 - 15 พ.ค. 2563

฿44,900

29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2563

฿44,900

18 - 24 มิ.ย. 2563

฿44,900

25 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2563

฿44,900

2 - 8 ก.ค. 2563

฿44,900

23 - 29 ก.ค. 2563

฿44,900

ราคาเริ่มต้นที่

44,900฿

EK027_Southern Italy 7 Days (Amalfi Coastline)_2020_Agent_Apr-June
รหัส : MIRA EK027
thai airways

นาโปลี-เกาะคาปรี-ถ้ำบลูก็อตโต-เขตเมืองเก่าเกาะคาปรี ...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

12 เมษายน - 3 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 - 18 เม.ย. 2563

฿49,900

14 - 20 เม.ย. 2563

฿49,900

28 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2563

฿44,900

ราคาเริ่มต้นที่

42,900฿

EK028_Italy Switzerland Mt.Matterhorn 7 Days_2020_Agent_Mar-Jul
รหัส : MIRA EK028
thai airways

ดูไบ - เวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - มาสเตร ...


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

3 เมษายน - 8 กรกฎาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

3 - 9 เม.ย. 2563

฿47,900

8 - 14 เม.ย. 2563

฿47,900

28 เม.ย. - 4 พ.ค. 2563

฿42,900

5 - 11 พ.ค. 2563

฿42,900

13 - 19 พ.ค. 2563

฿42,900

17 - 23 มิ.ย. 2563

฿42,900

2 - 8 ก.ค. 2563

฿42,900

ราคาเริ่มต้นที่

39,900฿

EK033_Northern Italy 7 Days_2020_Agent_May-Jul
รหัส : MIRA EK033
thai airways

ดูไบ-มิลาน-เวนิส เมสเตร้-เกาะเวนิส-จัตุรัสซานมาร์โค...


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

5 พฤษภาคม - 29 กรกฎาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 11 พ.ค. 2563

฿39,900

9 - 15 พ.ค. 2563

฿39,900

29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2563

฿39,900