HOME / ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ชื่อประเทศ/เมือง
รหัสทัวร์

วันเดินทาง

ระหว่างวัน
ถึงวัน


ราคาเริ่มต้นที่

72,900฿

SWITZERLAND GRAND TOUR 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย [TG]
รหัส : MIRA QE3ZRH-TG001
thai airways

• กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี • เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี • เที่...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

9 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

2 - 10 ธ.ค. 2562

฿73,900

9 - 17 ธ.ค. 2562

฿73,900

25 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿85,900

29 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿85,900

ราคาเริ่มต้นที่

58,888฿

ออสเตรีย เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA QE3VIE-EK001
thai airways

• ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • เข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) • เมือ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

25 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

2 - 10 ธ.ค. 2562

฿58,888

25 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿73,900

ราคาเริ่มต้นที่

59,900฿

AUSTRIA CROATIA ITALY SWITZERLAND ออสเตรีย โครเอเชีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3VIE-TG018
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – ถนนสายวงแหวน – กราซ วันที่ 3. กราซ –ซาเกรบ –อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ วันที่ 4. อุทยานแห่งชาติพลิตว...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

22 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

22 - 31 ธ.ค. 2562

฿59,900

26 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿59,900

ราคาเริ่มต้นที่

46,900฿

Enjoy East Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก 8 DAYS 5 NIGHTS
รหัส : MIRA GQ3VIE-TG017
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ วันที่ 3. บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น ้าดานูบ – Outlet – บราติสลาวา ...


กำหนดการเดินทาง 13 ช่วงเวลา

11 ธันวาคม 2562 - 5 กรกฎาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

11 ธ.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2563

฿46,900

20 - 27 ธ.ค. 2562

฿62,900

28 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿65,900

3 - 10 ก.พ. 2563

฿46,900

17 - 24 ก.พ. 2563

฿49,900

10 - 17 มี.ค. 2563

฿49,900

19 - 26 มี.ค. 2563

฿49,900

2 - 9 พ.ค. 2563

฿52,900

8 - 15 พ.ค. 2563

฿52,900

22 - 29 พ.ค. 2563

฿52,900

5 - 12 มิ.ย. 2563

฿52,900

19 - 26 มิ.ย. 2563

฿52,900

28 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2563

฿52,900

ราคาเริ่มต้นที่

39,991฿

BEAUTIFUL EASTERN EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก 7 DAYS 4 NIGHTS โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)
รหัส : MIRA GQ3VIE-OS004
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. เวียนนา – โบสถ์สเตเฟ่ นส์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ – บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – CASTLE HILL วันที่ 3. ล่องเรือแม่น ้าดานูบ - O...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

21 - 27 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

21 - 27 ม.ค. 2563

฿39,991

ราคาเริ่มต้นที่

53,900฿

THE ROMANTIC 7 COUNTIRES ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3VIE-TG020
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ วันที่ 3. บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา วันท...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

29 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

29 ธ.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563

฿65,900

ราคาเริ่มต้นที่

54,900฿

HARMONY OF EASTERN EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน
รหัส : MIRA GQ3VIE-TG022
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น ้าดานูบ วันที่ 3. บูดาเปสต์ – บราติสลาวา - Outlet –...


กำหนดการเดินทาง 11 ช่วงเวลา

25 มกราคม - 25 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 ม.ค. - 3 ก.พ. 2563

฿56,900

5 - 14 มี.ค. 2563

฿54,900

4 - 13 เม.ย. 2563

฿69,900

5 - 14 เม.ย. 2563

฿69,900

8 - 16 เม.ย. 2563

฿67,900

9 - 17 เม.ย. 2563

฿76,900

10 - 18 เม.ย. 2563

฿76,900

11 - 19 เม.ย. 2563

฿76,900

12 - 20 เม.ย. 2563

฿69,900

1 - 10 พ.ค. 2563

฿59,900

16 - 25 พ.ค. 2563

฿59,900

ราคาเริ่มต้นที่

68,900฿

MAJESTIC EASTERN EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3VIE-TG010
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่นํ ้าดานูบ วันที่ 3. บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

22 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

22 - 31 ธ.ค. 2562

฿68,900

28 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿75,900

ราคาเริ่มต้นที่

56,900฿

HAPPY CRUISE AND FUNICULAR AT HALLSTATT ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสารการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3VIE-TG014
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสท์ วันที่ 3. บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น ้าดานูบ – OUTLET ...


กำหนดการเดินทาง 9 ช่วงเวลา

27 ธันวาคม 2562 - 5 กรกฎาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

1 - 10 ธ.ค. 2562

฿59,900

4 - 13 ธ.ค. 2562

฿59,900

27 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿69,900

18 - 27 ก.พ. 2563

฿56,900

10 - 19 มี.ค. 2563

฿56,900

22 - 31 มี.ค. 2563

฿56,900

9 - 18 พ.ค. 2563

฿56,900

27 พ.ค. - 5 ก.ค. 2563

฿56,900

6 - 15 มิ.ย. 2563

฿56,900

ราคาเริ่มต้นที่

58,900฿

CHILL OUT AT SCHILTHORN อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3MXP-TG012
thai airways

ันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – ลูเซิร์น วันที่ 3. ลูเซิร์น – ยอดเขาชิลธอร์น -อินเทอร์ลาเกน - เบิร์น วันที่ 4. เบิร์...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

9 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

2 - 9 ธ.ค. 2562

฿58,900

3 - 10 ธ.ค. 2562

฿58,900

9 - 16 ธ.ค. 2562

฿59,900

16 - 23 ธ.ค. 2562

฿58,900

17 - 24 ธ.ค. 2562

฿58,900

29 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿68,900

ราคาเริ่มต้นที่

63,900฿

EUROPE CLASSIC THE SERIES 2 อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3FCO-TG021
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพ – โรม – ปิซ่า วันที่ 3. ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – เกาะเวนิส – เวนิสเมสเตร้ วันที่ 4. เวนิส เมสเตร้ – มิลาน – ลูเซิร...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

10 - 18 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

8 - 16 ธ.ค. 2562

฿63,900

10 - 18 ธ.ค. 2562

฿63,900

ราคาเริ่มต้นที่

72,900฿

EUROPE CLASSIC อิตาลี (โรม)-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย [TG]
รหัส : MIRA QE3FCO-TG004
thai airways

 ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปี เตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นคร วาติกัน  ชม 3 ใน 7 สงิ่ มหัศจรรยข์ องโลก โคลอส เซยี่ ม หอเอนปิซา่ และหอไอเฟล...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

19 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

19 - 28 ธ.ค. 2562

฿72,900

21 - 30 ธ.ค. 2562

฿72,900

29 ธ.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563

฿82,900

ราคาเริ่มต้นที่

49,900฿

ITALY IN YOUR AREA อิตาลี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3MXP-TG011
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – มิลาน – เบอร์กาโม – เวโรน่า วันที่ 3. เวโรน่า – บ้านจูเลียต – เวนิส – เมสเตร้ วันที่ 4. เมสเตร้ –ซีร์โมเน่ ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

9 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

9 - 16 ธ.ค. 2562

฿49,900

30 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿61,900

ราคาเริ่มต้นที่

49,900฿

LOVE ACTUALLY: ITALY AUSTRIA GERMANY CZECH อิตาลี ออสเตรีย เยอรมนี เชก 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3MXP-EK032
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. ดูไบ – มิลาน – เวนิส เมสเตร้ วันที่ 3. เวนิส เมสเตร้ - เกาะเวนิส – โบซาโน วันที่ 4. โบซาโน –อินส์บรูกซ์ – ปราสาทนอยชวา...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

24 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

1 - 9 ธ.ค. 2562

฿49,900

24 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿63,900

30 ธ.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563

฿63,900

ราคาเริ่มต้นที่

52,900฿

MILAN TO VIENNA THE ROMANTIC CITY อิตาลี ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3MXP-EK034
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. ดูไบ - มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ - เวโรน่า – เวนิส วันที่ 3. เกาะเวนิส –จัตุรัสซานมาร์โค –อินส์บรูก - หลังคาทองค า วันที...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

29 - 7 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 13 ธ.ค. 2562

฿52,900

ราคาเริ่มต้นที่

56,900฿

BOHEMIAN CHIC AND CHILL อิตาลี เยอรมนี เชก ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย
รหัส : MIRA GQ3MXP-TG026
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – มิลาน – เวโรน่า – เวนิสเมสเตร้ วันที่ 3. เวนิสเมสเตร้– เกาะเวนิส –อินส์บรูก วันที่ 4. อินส์บรูก – ปราสาทนอย...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

25 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 ก.พ. - 5 มี.ค. 2563

฿56,900

10 - 19 มี.ค. 2563

฿56,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,900฿

SEVEN COUNTRIES IN EUROPE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน
รหัส : MIRA GQ3MXP-EK009
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ – ดูไบ วันที่ 2. ดูไบ – มิลาน – ดูโอโม่ - อินเทอร์ลาเคน วันที่ 3. กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น วันที่ 4. ลูเซิร์น – ว...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

24 ธันวาคม 2562 - 7 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

1 - 9 ธ.ค. 2562

฿57,900

24 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿72,900

30 ธ.ค. 2562 - 7 ก.พ. 2563

฿72,900

ราคาเริ่มต้นที่

65,900฿

FANTASTIC FOUR COUNTRIES อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3FCO-TG003
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซียม – นครรัฐวาติกัน – ปิซ่า วันที่ 3. ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – เมสเตร้ วันที่ 4...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

19 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

1 - 10 ธ.ค. 2562

฿65,900

19 - 28 ธ.ค. 2562

฿76,900

26 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿76,900

28 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿76,900

ราคาเริ่มต้นที่

69,900฿

THE BEST COUNTRIES IN EUROPE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3MXP-EK014
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. ดูไบ – มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ –อินเทอร์ลาเคน วันที่ 3. อินเทอร์ลาเคน - กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น วันที่...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

26 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

฿73,900

29 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿73,900

ราคาเริ่มต้นที่

59,900฿

READY FOR TAKEOFF อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 10 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3VCE-EK001
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้ วันที่ 3. เวนิส เมสเตร้ – มิลาน –อินเทอร์ลาเก้น วันที่ 4. อินเทอร์ลาเก้น –...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

9 ธันวาคม 2562 - 25 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

9 - 18 ธ.ค. 2562

฿62,900

28 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿69,900

16 - 25 มี.ค. 2563

฿62,900

ราคาเริ่มต้นที่

47,900฿

SWISS & ITALY THE SCENERY IS BREATHTAKING สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3MXP-EK001
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. ดูไบ – มิลาน – เวโรน่า – เวนิส เมสเต้ วันที่ 3. เวนิส เมสเต้ – เกาะเวนิส – มิลาน วันที่ 4. มิลาน – เซอร์แมท –แทซ วันท...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

30 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

3 - 9 ธ.ค. 2562

฿48,900

30 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿63,900

ราคาเริ่มต้นที่

56,900฿

FANTASTIC 3 MOUNTAINS ITALY AND SWITZERLAND 8 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA GQ3MXP-TG004
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – มิลาน –แทซ – เซอร์แมท วันที่ 3. เซอร์แมท - เขาซุนเนกกา–แทซ – เจนีวา – โลซานน์ วันที่ 4.โลซานน์ – เวเว่ย์ – ...


กำหนดการเดินทาง 8 ช่วงเวลา

30 ธันวาคม 2562 - 13 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 11 ธ.ค. 2562

฿63,900

6 - 13 ธ.ค. 2562

฿63,900

30 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿75,900

29 ม.ค. - 5 ก.พ. 2563

฿56,900

5 - 12 ก.พ. 2563

฿58,900

4 - 11 มี.ค. 2563

฿58,900

31 มี.ค. - 7 เม.ย. 2563

฿63,900

6 - 13 เม.ย. 2563

฿77,900

ราคาเริ่มต้นที่

45,900฿

Sweet in Minimal Destination อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3MXP-EK024
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. ดูไบ – มิลาน – มหาวิหารเมืองมิลาน – OUTLET วันที่ 3. มิลาน –แทส –อิสระเต็มอิ่ม ณ เมืองเซอร์แมท –แทส วันที่ 4แทส – เจนี...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

30 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

30 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿63,900

ราคาเริ่มต้นที่

69,900฿

THE TOWN OF ROSES AND GONDOLA RIDES อิตาลี และ สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3FCO-TG015
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. โรม – โคลอสเซี่ยม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – ปราโต้ วันที่ 3. ปราโต้ – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – เวนิส เมสเตร้ วั...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

26 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿69,900

ราคาเริ่มต้นที่

59,900฿

THE MULTI-COLOR OF MANAROLA อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3FCO-TG026
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซียม – นครรัฐวาติกัน – ปิซ่า วันที่ 3. ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – เจนัว วันที่ 4. ...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

1 มีนาคม - 1 กรกฎาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

1 - 9 มี.ค. 2563

฿59,900

5 - 13 พ.ค. 2563

฿63,900

6 - 14 พ.ค. 2563

฿63,900

9 พ.ค. - 17 มิ.ย. 2563

฿63,900

17 - 25 พ.ค. 2563

฿63,900

23 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2563

฿63,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,900฿

โปรตุเกส สเปน (โกอิมบรา ปอร์โต้ ซาลามังกา บาร์เซโลน่า) 10 วัน 7 คืน โดยสารการบินลูฟต์ฮันซ่า (LH)
รหัส : MIRA GQ3LIS-LH001
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ –แฟรงค์เฟิ ร์ต – ลิสบอน – หอคอยเบเล็ง – มหาวิหารเจอโรนิโม วันที่ 3. ลิสบอน –แหลมโรกา –ซินทรา – ฟาติมา – โกอิมบ...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

14 มกราคม - 24 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

14 - 24 ม.ค. 2563

฿55,900

2 - 11 ก.พ. 2563

฿55,900

7 - 16 พ.ค. 2563

฿57,900

13 - 22 พ.ค. 2563

฿57,900

4 - 13 มิ.ย. 2563

฿57,900

15 - 24 มิ.ย. 2563

฿57,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,900฿

โปรตุเกส สเปน (โกอิมบรา ปอร์โต้ ซาลามังกา บาร์เซโลน่า) 10 วัน 7 คืน
รหัส : MIRA GQ3LIS-LH001
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ –แฟรงค์เฟิ ร์ต – ลิสบอน – หอคอยเบเล็ง – มหาวิหารเจอโรนิโม วันที่ 3. ลิสบอน –แหลมโรกา –ซินทรา – ฟาติมา – โกอิมบ...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

14 มกราคม - 24 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

14 - 23 ม.ค. 2563

฿55,900

2 - 11 ก.พ. 2563

฿55,900

7 - 16 พ.ค. 2563

฿57,900

13 - 22 พ.ค. 2563

฿57,900

4 - 13 มิ.ย. 2563

฿57,900

15 - 24 มิ.ย. 2563

฿57,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,900฿

THE HIDDEN GEMS OF PORTUGAL AND SPAIN โปรตุเกสและสเปน 10 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3OPO-EK001
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ - ดูไบ – ปอร์โต้ วันที่ 2. กรุงเทพฯ - ดูไบ – ปอร์โต้ วันที่ 3. ปอร์โต้ -ซานเตียโก้ เด คอมโพสเทลลา – มหาวิหารซานเตียโกเดคอมโพสเตลา...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

30 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

30 ธ.ค. 2562 - 8 ม.ค. 2563

฿69,900

ราคาเริ่มต้นที่

39,900฿

TASTE OF SPAIN สเปน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3BCN-EK005
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. ดูไบ– บาเซโลน่า –เนินเขา Montjuïc – สนามคัมป์ นู วันที่ 3. โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย – ปาร์ค กูเอล – Outlet – ถนน ลา รัมบลา...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

28 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

2 - 9 ธ.ค. 2562

฿39,900

28 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿55,900

ราคาเริ่มต้นที่

39,900฿

TASTE OF SPAIN สเปน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3BCN-EK005
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. ดูไบ– บาเซโลน่า –เนินเขา Montjuïc – สนามคัมป์ นู วันที่ 3. โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย – ปาร์ค กูเอล – Outlet – ถนน ลา รัมบลา...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

28 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

2 - 9 ธ.ค. 2562

฿39,900

28 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿55,900

ราคาเริ่มต้นที่

45,900฿

BEST OF SPAIN & PORTUGAL สเปน – โปรตุเกส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3LIS-EK003
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ – ลิสบอน วันที่ 3. ลิสบอน –แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาติมา – โกอิมบรา วันที่ 4. โกอิมบรา – ปอร์โต้ – ซาลามั...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

29 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

2 - 9 ธ.ค. 2562

฿46,900

3 - 10 ธ.ค. 2562

฿54,900

29 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿56,900

ราคาเริ่มต้นที่

46,900฿

GIETHOORN DREAM’IN เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินอีวีเอแอร์ [BR]
รหัส : MIRA QE3AMS-BR006
thai airways

 น ำท่ำนบินตรงสู่อัมเตอร์ดัม ประเทศ เนเธอร์แลนด์ โดยสำยกำรบิน อี.วี.เอ แอร์  ชมหมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) เวนิส แห่งเนเธอแลนด์  ล่องเรือ Rhine...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

฿59,900

ราคาเริ่มต้นที่

65,900฿

Great Southern Germany เยอรมนีตอนใต้ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย [TG]
รหัส : MIRA QE3MUC-TG006
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – มิวนิค – เอาก์สบูร์ก – ศาลาว่าการเมืองเก่าแห่งเอาก์สบูร์ก – นูเรมเบิร์ก วันที่ 3. นูเรมเบิร์ก –แบมเบิร์ก – O...


กำหนดการเดินทาง 9 ช่วงเวลา

25 มกราคม - 18 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 ม.ค. - 3 ก.พ. 2563

฿59,900

1 - 10 ก.พ. 2563

฿59,900

2 - 11 ก.พ. 2563

฿76,900

5 - 14 เม.ย. 2563

฿76,900

6 - 15 เม.ย. 2563

฿76,900

11 - 20 เม.ย. 2563

฿78,900

12 - 21 เม.ย. 2563

฿76,900

5 - 14 พ.ค. 2563

฿63,900

9 - 18 มิ.ย. 2563

฿63,900

ราคาเริ่มต้นที่

63,900฿

PERFECT SOUTHERN GERMANY เยอรมนีตอนใต้ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3MUC-TG006
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – มิวนิค – เอาก์สบูร์ก – ศาลาว่าการเมืองเก่าแห่งเอาก์สบูร์ก – นูเรมเบิร์ก วันที่ 3. นูเรมเบิร์ก –แบมเบิร์ก – O...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

28 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿75,900

29 ธ.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563

฿75,900

30 ธ.ค. 2562 - 8 ม.ค. 2563

฿75,900

ราคาเริ่มต้นที่

62,900฿

BLACK FOREST ZUGSPITZE AND HALLSTATT เยอรมนี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน โดยสารการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3FRA-TG010
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2.แฟรงก์เฟิ ร์ต –จัตุรัสโรเมอร์ – OUTLET – วูซ์บวร์ก - โรเธนเบิร์ก - ไฮเดลเบิร์ก วันที่ 3. ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – สตุทการ์ท –...


กำหนดการเดินทาง 12 ช่วงเวลา

29 ธันวาคม 2562 - 26 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

3 - 11 ธ.ค. 2562

฿59,900

29 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿72,900

30 ธ.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563

฿72,900

25 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563

฿55,900

10 - 18 มี.ค. 2563

฿58,900

19 - 27 มี.ค. 2563

฿58,900

6 - 14 เม.ย. 2563

฿79,900

10 - 18 เม.ย. 2563

฿75,900

11 - 19 เม.ย. 2563

฿75,900

12 - 20 เม.ย. 2563

฿75,900

13 - 21 เม.ย. 2563

฿75,900

18 - 26 พ.ค. 2563

฿79,900

ราคาเริ่มต้นที่

46,888฿

ULTIMATE EASTERN EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3MUC-EK005
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ – มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ วันที่ 3. มิวนิค – ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เวียนนา วันที่ 4. เวียนนา – เข...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

29 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

3 - 10 ธ.ค. 2562

฿46,888

29 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿61,900

30 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿61,900

ราคาเริ่มต้นที่

72,900฿

BEAUTIFUL HALLSTATT KRUMLOV AND NEUSCHWANSTEIN เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3MUC-TG007
thai airways

ันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – มิวนิค – BMW Welt –จตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ฟุสเซ่น วันที่ 3. ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ –ซาลส์บวร์ก วันที่ 4...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

29 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

29 ธ.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563

฿72,900

ราคาเริ่มต้นที่

63,900฿

The Jewel of Europe เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3MUC-TG005
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – มิวนิค –ซาลส์บวร์ก วันที่ 3. ซาลส์บวร์ก – เซนท์วูล์ฟกัง –ฮัลสตัท – ฟุสเซ่น วันที่ 4. ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวา...


กำหนดการเดินทาง 8 ช่วงเวลา

30 ธันวาคม 2562 - 24 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

1 - 9 ธ.ค. 2562

฿65,900

4 - 12 ธ.ค. 2562

฿65,900

30 ธ.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563

฿72,900

7 - 15 ก.พ. 2563

฿63,900

5 - 13 เม.ย. 2563

฿77,900

12 - 20 เม.ย. 2563

฿79,900

5 - 13 พ.ค. 2563

฿69,900

16 - 24 มิ.ย. 2563

฿69,900

ราคาเริ่มต้นที่

35,900฿

EASTERN EUROPE เยอรมนี เชก ออสเตรีย 7 DAYS 4 NIGHTS
รหัส : MIRA GQ3FRA-LH005
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. แฟรงก์เฟิ ร์ต –จัตุรัสโรเมอร์–แบมเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก วันที่ 3. นูเรมเบิร์ก – คาร์โลวี วารี – ปราก วันที่ 4. ปราก – เข...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

13 มกราคม - 20 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

13 - 19 ม.ค. 2563

฿35,900

18 - 24 ม.ค. 2563

฿41,900

5 - 11 พ.ค. 2563

฿43,900

11 - 17 พ.ค. 2563

฿45,900

8 - 14 มิ.ย. 2563

฿43,900

14 - 20 มิ.ย. 2563

฿43,900

ราคาเริ่มต้นที่

65,900฿

BENELUX ALL YOU NEED เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3FRA-TG002
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2.แฟรงก์เฟิ ร์ต –จัตุรัสโรเมอร์ – ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก วันที่ 3. ไฮเดลเบิร์ก – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ วันที่ 4. ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

27 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

฿65,900

28 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿66,900

29 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿66,900

30 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿66,900

ราคาเริ่มต้นที่

64,900฿

Paris Colmar Hallstatt Munich ฝรั่งเศส ออสเตรีย เยอรมนี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3CDG-TG015
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ประตูชัย – หอไอเฟล วันที่ 3. ปารีส – ล่องเรือบาโตมุช – พิพิธภัณฑ์นํ ้าหอม –ช้อป...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

29 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

29 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿79,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,900฿

FRANCE – BELGIUM - NETHERLAND ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – เนเธอแลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3CDG-TG003
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ปารีส – รูอ็อง – โดวิลล์ –แซ็ง มาโล วันที่ 3. แซ็ง มาโล – มงต์แซงต์มิเชล – ตูร์ วันที่ 4. ตูร์ – ปราสาทเชอน...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

28 ธันวาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿66,900

6 - 14 มี.ค. 2563

฿55,900

12 - 20 เม.ย. 2563

฿69,900

1 - 9 พ.ค. 2563

฿57,900

9 - 17 พ.ค. 2563

฿57,900

ราคาเริ่มต้นที่

64,900฿

The Majestic Mont Saint-Michel and Titlis ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3CDG-TG009
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ปารีส – รูอ็อง – โดวิลล์ –แซ็ง มาโล วันที่ 3. แซ็ง มาโล – เข้ามหาวิหารมงต์แซงต์มิเชล – ตูร์ วันที่ 4. ตูร์ ...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

27 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

฿75,900

ราคาเริ่มต้นที่

52,900฿

EUROPE VERY WELL 8 DAYS 5 NIGHTS ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3CDG-EK011
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. ดูไบ – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช –ช้อปปิ ้ง วันที่ 3. ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ดีจอง วันที่ 4. ...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

28 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿85,999

ราคาเริ่มต้นที่

62,900฿

EUROPE CLASSIC REROUTE ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3CDG-TG006
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ –ช้อปปิ้ง วันที่ 3. ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น ้าแซน – ดิจอง วันท...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

26 ธันวาคม 2562 - 30 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿79,900

19 - 28 มี.ค. 2563

฿62,900

4 - 13 เม.ย. 2563

฿79,900

9 - 18 เม.ย. 2563

฿86,900

9 - 18 พ.ค. 2563

฿66,900

21 - 30 พ.ค. 2563

฿66,900

ราคาเริ่มต้นที่

68,900฿

Elegant Classic Europe ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3CDG-TG011
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช -ช๊อปปิ ้ง วันที่ 3. ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – นั่งรถ TGV สู่สตาร์สบูร์...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

25 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿72,900

30 ธ.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563

฿72,900

ราคาเริ่มต้นที่

51,900฿

Panoramic View of Mt. Schilthorn ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3CDG-EK013
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. ดูไบ – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช –ช้อปปิ ้ง วันที่ 3. ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ดิจอง วันที่ 4. ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

26 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

2 - 10 ธ.ค. 2562

฿53,900

26 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

฿69,900

ราคาเริ่มต้นที่

57,900฿

SUPERB EUROPE 9 DAYS 6 NIGHTS ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3CDG-EK014
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. ดูไบ – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – หอคอยมงต์ปาร์นาส วันที่ 3. พระราชวังแวร์ซายน์ – ล่องเรือบาโตมุช –ช้อปปิ ้ง วันที่ ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

25 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

2 - 10 ธ.ค. 2562

฿57,900

25 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿72,900

ราคาเริ่มต้นที่

135,900฿

นอร์เวย์ ตามล่าหาแสงเหนือ
รหัส : MIRA BT-SNV05_TG
thai airways

ชมเมือง TROMSO เมืองที่ได้ สมญานามว่า นครแห่งแสงเหนือ นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) ตามล่าหาแสงเหนือ Aurora Hunting...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

27 ธันวาคม 2562 - 14 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿139,000

7 - 15 ก.พ. 2563

฿135,900

6 - 14 มี.ค. 2563

฿135,900

ราคาเริ่มต้นที่

69,900฿

ยุโรป 9 วัน 6 คืน
รหัส : MIRA BT-EUR01_TG
thai airways

ชมจัตุรัสมารีนเพลส ปราสาทนอยชวานชไตน์ นั่งรถไฟ Cogwheel train ชมยอดเขาซุกชพิตเซ่อ ชมพระราชวังและสวนมิราเบล หมู่บ้านฮัลล์ตัท ชมสะพานชาร์ล สะพา...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿87,900

ราคาเริ่มต้นที่

75,900฿

ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี 9 คืน 6 วัน
รหัส : MIRA BT-EUR03_TG
thai airways

เที่ยว 3 ประเทศ ระดับ Iconic ของยุโรป ชมความงามของพระราชวังแวร์ซาย ต้นแบบพระราชวังในศตวรรษ ที่ 18 ชมวิวจัตุรัสโทคาเดโร จุดชมหอไอเฟลที่ชัดเจนที่ส...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

0 - 0 543

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

2 - 10 ธ.ค. 2562

฿75,900

ราคาเริ่มต้นที่

59,900฿

ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ [เลสโก สองดินแดนแห่งรัก]
รหัส : MIRA ZCDG21
thai airways

พิชิตยอดเขามงบล็องหลังคาแห่งทวีปยุโรป ที่เมืองชาโมนิกซ์ เมืองแห่งเทพนิยาย ชมเมืองซูริค มนต์เสน่ห์แห่งทวีปยุโรปโบราณที่ถูกรายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมแบบเก่...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

฿59,999

ราคาเริ่มต้นที่

49,900฿

ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [เลสโก รักนี้ที่ทิตลิส]
รหัส : MIRA ZMXP13
thai airways

พิชิตยอดเขาทิตลิส พร้อมชมวิว 360 องศา โดยกระเช้าลอยฟ้าโรแตร์ สัมผัสบรรยากาศแนวหน้าผาสูงกว่า 10,000 ฟุต บนสะพานแขวน "ทิตลิส คลิฟ วอร์ค"...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

9 กุมภาพันธ์ - 4 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

9 - 16 ก.พ. 2563

฿52,999

1 - 8 มี.ค. 2563

฿49,999

2 - 9 มี.ค. 2563

฿59,999

29 เม.ย. - 6 พ.ค. 2563

฿55,999

3 - 10 พ.ค. 2563

฿55,999

28 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2563

฿55,999

ราคาเริ่มต้นที่

49,999฿

สวิตเซอร์แลนด์ เจนีวา เซอร์แมท ลูเซิร์น ซูริค [เลสโก พบรักที่จุงเฟรา]
รหัส : MIRA ZZRH10
thai airways

นั่งรถไฟไต่เขาชมธารน้ำแข็ง พิชิตยอดเขาจุงเฟรา 1 ในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ชมเมืองเซอร์แมท เมืองที่ปลอดมลพิษที่สุดในโลกและเป็นที่ตั้งของ "ยอ...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

9 กุมภาพันธ์ - 9 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

9 - 15 ก.พ. 2563

฿49,999

1 - 7 มี.ค. 2563

฿49,999

22 - 28 มี.ค. 2563

฿49,999

11 - 17 เม.ย. 2563

฿59,999

12 - 18 เม.ย. 2563

฿59,999

3 - 9 พ.ค. 2563

฿53,999

ราคาเริ่มต้นที่

39,999฿

อิตาลี วาติกัน โรม ฟลอเรนซ์ ปิซ่า เวนิส มิลาน [เลสโก กอนโดล่ารอรัก]
รหัส : MIRA ZFCO05
thai airways

สัมผัสประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,800 ปี ดังคำกล่าว "เมืองโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว" ชม 4 มหาวิหารหลักแห่งเมืองโรม และ ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศา...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

16 กุมภาพันธ์ - 6 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

16 - 22 ก.พ. 2563

฿39,999

17 - 23 ก.พ. 2563

฿42,999

12 เม.ย. - 18 พ.ค. 2563

฿49,999

26 - 2 พ.ค. 2563

฿44,999

31 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2563

฿44,999

ราคาเริ่มต้นที่

49,999฿

ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน [เลสโก หลงรักทิตลิส]
รหัส : MRA ZCDG18
thai airways

พิชิตยอดเขาทิตลิส พร้อมชมวิว 360 องศา โดยกระเช้าลอยฟ้าโรแตร์ สัมผัสบรรยากาศแนวหน้าผาสูงกว่า 10,000 ฟุต บนสะพานแขวน "ทิตลิส คลิฟ วอร์ค"...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

7 กุมภาพันธ์ - 9 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

7 - 14 ก.พ. 2563

฿52,999

1 - 8 มี.ค. 2563

฿49,999

14 - 21 เม.ย. 2563

฿58,999

2 - 9 พ.ค. 2563

฿55,999

ราคาเริ่มต้นที่

39,999฿

ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอแลนด์ [เลสโก กังหันลมหอบรัก]
รหัส : MIRA ZCDG20
thai airways

ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ ชมเมืองมรดกโลกเก่าแก่สีลูกกวาด "เมืองบรูจจ์" และ หมู่บ้านไร้ถนน ที่ "หมู่บ้านกีธู...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

14 มีนาคม - 6 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

14 - 21 มี.ค. 2563

฿39,999

15 - 22 มี.ค. 2563

฿42,999

30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2563

฿42,999

ราคาเริ่มต้นที่

34,999฿

อิตาลี มิลาน เจนัว ซิงเคว เทอร์เร่ ปิซ่า โรม [เลสโก ดินแดนแห่งสีสันทั้งห้า]
รหัส : MIRA ZMXP14
thai airways

ชมเมืองมรดกโลกบนผาหินงามดินแดนสีสันทั้งห้าแห่งอิตาลีริเวียร่า "ชิงเคว เทอร์เร่" สัมผัสความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกที่ "นครรัฐว...


กำหนดการเดินทาง 14 ช่วงเวลา

6 กุมภาพันธ์ - 22 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

6 - 11 ก.พ. 2563

฿36,999

25 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563

฿36,999

4 - 9 มี.ค. 2563

฿34,999

11 - 16 มี.ค. 2563

฿364,999

18 - 23 มี.ค. 2563

฿35,999

10 - 15 เม.ย. 2563

฿49,999

11 - 16 เม.ย. 2563

฿48,999

30 เม.ย. - 5 พ.ค. 2563

฿38,999

1 - 6 พ.ค. 2563

฿38,999

6 - 11 พ.ค. 2563

฿37,999

20 - 25 พ.ค. 2563

฿36,999

28 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2563

฿36,999

3 - 8 มิ.ย. 2563

฿37,999

17 - 22 มิ.ย. 2563

฿36,999

ราคาเริ่มต้นที่

75,900฿

มหัศจรรย์ SCANDINAVIA COUNTDOWN 2020
รหัส : MIRA BT-SNV03TG
thai airways

คาลสตัท • สต็อกโฮล์ม • พระราชวังหลวง • ศาลาว่าการ • สถานีรถไฟใต้ดิน • แกมล่าสแตน ออสโล • คาร์ลสตัด • โบสถ์ประจำเมือง • เออเรโบร • ปราสาทเออเรโบร • พิ...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

29 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

29 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿75,900

ราคาเริ่มต้นที่

57,900฿

มหัศจรรย์ GRAND ITALY COUNTDOWN 2020
รหัส : MIRA BT-EUR004EK
thai airways

ฉลองเทศกาลปีใหม่ ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก 2 แห่ง โคลอสเซียม หอเอนแห่งเอนปิซ่า นำชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ รวมล่องเรือกอนโดล่าที่เกาะเวนิส ...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

27 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

฿57,900

ราคาเริ่มต้นที่

82,900฿

มหัศจรรย์.....EUROPE COUNTDOWN 2020 บินตรงการบินไทย
รหัส : MIRA BT-EUR003TG
thai airways

ฟลอเรนซ์ • โรม • นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารเซ้นท์ ปีเตอร์ • โคลอสเซียม • โรมัน ฟอรั่ม • น้ำพุเทรวี่ • บันไดสเปน เมืองโบโลญญ่...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

25 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿82,900

ราคาเริ่มต้นที่

40,900฿

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน
รหัส : MIRA EK009
thai airways

วันแรก กรุงเทพฯ–ดูไบ วันที่สอง ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-พีระมิดแก้ว-ร้านค้าปลอดภาษี-ล่องเรือบาโตมูซ วันที่สาม La Vallee Village Outlet – เมื...


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

21 มกราคม - 5 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

21 - 31 ม.ค. 2563

฿49,900

6 - 14 ก.พ. 2563

฿49,900

20 - 28 ก.พ. 2563

฿49,900

1 - 9 มี.ค. 2563

฿49,900

15 - 23 มี.ค. 2563

฿49,900

22 - 30 มี.ค. 2563

฿49,900

28 มี.ค. - 5 เม.ย. 2563

฿49,900

ราคาเริ่มต้นที่

57,900฿

สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9 วัน
รหัส : MIRA EK012
thai airways

วันแรก กรุงเทพฯ วันที่สอง ดูไบ-เอดินเบอระ-ปราสาทเอดินเบอระ วันที่สาม กลาสโกว์-มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์-วินเดอร์เมียร์ - เพรสตัน วันที่สี่ ยอ...


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

27 ธันวาคม 2562 - 26 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 12 ธ.ค. 2562

฿57,900

27 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿57,900

30 ธ.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563

฿57,900

21 - 29 ม.ค. 2563

฿57,900

19 - 27 ก.พ. 2563

฿57,900

4 - 12 มี.ค. 2563

฿57,900

18 - 26 มี.ค. 2563

฿57,900

ราคาเริ่มต้นที่

40,900฿

ฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน
รหัส : MIRA EK015B
thai airways

วันแรก กรุงเทพฯ วันที่สอง ดูไบ-บูดาเปสต์-โบสถ์แมทเธียส-ป้อมชาวประมง-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ วันที่สาม เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์ ...


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

25 ธันวาคม 2562 - 26 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 12 ธ.ค. 2562

฿40,900

25 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿59,900

26 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿69,900

21 - 28 ม.ค. 2563

฿40,900

30 ม.ค. - 6 ก.พ. 2563

฿40,900

5 - 12 ก.พ. 2563

฿40,900

19 - 26 ก.พ. 2563

฿40,900

ราคาเริ่มต้นที่

65,900฿

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน
รหัส : MIRA EK016
thai airways

วันแรก กรุงเทพฯ-ดูไบ วันที่สอง ดูไบ-สต็อคโฮล์ม-แกมล่าสแตน-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา วันที่สาม สต็อคโฮล์ม-คาร์ลสตัท - ออสโล วันที่สี่ ออสโล-พิพิธภัณ...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

7 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

7 - 16 ก.พ. 2563

฿65,900

6 - 15 มี.ค. 2563

฿65,900

13 - 22 มี.ค. 2563

฿65,900

ราคาเริ่มต้นที่

89,900฿

2.WTA_ESEU 10D_PROMOTION 2019_ยุโรปตะวันออก 10 วัน 7 คืน (Promotion) TG
รหัส : MIRA P1
thai airways

พิชิตภูเขาชุกซปิตเซ่(สูงที่สุดในเยอรมนี)-นั่งรถไฟชมวิวแสนสวย-นั่งกระเช้า CABLECAR-ชมวิวพาโนรามา+สัมผัสหิมะ-มิทเท่นวาลด์-ซอล์ทเบิร์ก...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 14 ธ.ค. 2562

฿89,900

6 - 15 ธ.ค. 2562

฿89,900

27 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿98,900

ราคาเริ่มต้นที่

89,900฿

2.WTA_ESEU 10D_PROMOTION 2019_ยุโรปตะวันออก 10 วัน 7 คืน (Promotion) TG
รหัส : MIRA P2
thai airways

นั่งกระเช้า CABLE CAR พิชิตยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น-ยอดเขาปิรามิด เซอร์แมทซ์-ทาซ-มองเทรอซ์-ปราสาทชิลลอง-เวเวย์(ชาลีแชปปลิ้น)-โลซานน์...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

฿89,900

29 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿89,900

ราคาเริ่มต้นที่

129,000฿

3.WTA_GRANDSWISS_10DAYS_DELUXE D__JUN-DEC 2019_26-08-19 NEW
รหัส : MIRA P3
thai airways

มิลาน-ทิราโน่-นั่งรถไฟสายโรแมนติก“เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” ชมวิวแสนสวยบนเทือกเขาแอลป์UNESCO-เซ็นต์มอริทซ์...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

1 - 10 ธ.ค. 2562

฿129,000

4 - 13 ธ.ค. 2562

฿129,000

8 - 17 ธ.ค. 2562

฿129,000

27 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿129,000

ราคาเริ่มต้นที่

89,900฿

4.WTA_SCANDINAVIA_9DAYS_SUPERIOR_4ประเทศTG ก.ค.-ปีใหม่63
รหัส : MIRA P4
thai airways

โคเปนฮาเก้น(เดนมาร์ก)-พระราชวังโรเซนบอร์ก-ห้องมงกุฎน้ำพุเกฟิออน- อมาเรียนบอร์ก-เมอร์เมด-ถนนสตร้อยก์-ล่องเรือสำราญDFDS พักห้องซีวิว...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

21 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

3 - 11 ธ.ค. 2562

฿89,900

7 - 14 ธ.ค. 2562

฿89,900

21 - 29 ธ.ค. 2562

฿99,900

27 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿99,900

28 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿99,900

ราคาเริ่มต้นที่

92,900฿

3.WTA_GRANDSWISS_9DAYS_SPECAIL A_สวิวเซอร์แลนด์9วันTGเซอร์แมทซ์+
รหัส : MIRA P5
thai airways

นั่งกระเช้า CABLE CAR พิชิตยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น-ยอดเขาปิรามิด ช้อปปิ้งเซอร์แมทซ์-ทาซ-ปราสาทชิลลอง-เวเวย์(ชาลีแชปปลิ้น)-มองเทรอซ์...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

27 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

1 - 9 ธ.ค. 2562

฿92,900

8 - 16 ธ.ค. 2562

฿92,900

27 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿109,000

29 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿109,000

ราคาเริ่มต้นที่