HOME / ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ชื่อประเทศ/เมือง
รหัสทัวร์

วันเดินทาง

ระหว่างวัน
ถึงวัน


ราคาเริ่มต้นที่

7,500฿

ROMANTIC JEJU 4 วัน 2 คืน
รหัส : MIRA JE01
thai airways

ชมต้นฮงกาชินามู - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - น้ำตกซอนจียอน - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังโพมุนซา - ร้านน้ำมันสนเข็มแดง - ชมดอกไฮเดรนเยีย - หมู่บ้านวัฒนธรรม...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

6 - 18 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

6 - 9 พ.ค. 2563

฿8,400

7 - 10 พ.ค. 2563

฿8,400

8 - 11 พ.ค. 2563

฿8,400

14 - 17 พ.ค. 2563

฿8,400

15 - 18 พ.ค. 2563

฿8,400

ราคาเริ่มต้นที่

8,400฿

ROMANTIC JEJU 4 วัน 2 คืน
รหัส : MIRA JE02
thai airways

ฮัลโหล คิตตี้ เจจู - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - น้ำตกซอนจียอน - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังโพมุนซา - ร้านน้ำมันสนเข็มแดง - ชมทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

5 - 26 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 8 มี.ค. 2563

฿9,000

6 - 9 มี.ค. 2563

฿9,000

20 - 23 มี.ค. 2563

฿9,000

23 - 26 มี.ค. 2563

฿9,000

ราคาเริ่มต้นที่

9,600฿

ROMANTIC JEJU 4 วัน 2 คืน
รหัส : MIRA JE03
thai airways

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังโพมุนซา – ร้านน้ำมันสนเข็มแดง - ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิล...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

4 - 28 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 7 ม.ค. 2563

฿9,600

18 - 21 ม.ค. 2563

฿9,600

22 - 25 ม.ค. 2563

฿9,600

25 - 28 ม.ค. 2563

฿9,600

ราคาเริ่มต้นที่

13,400฿

JEOLLADO&JEJU SPECIAL 4 วัน 2 คืน
รหัส : MIRA JE04
thai airways

หมู่บ้านชอนจู ฮันอก - อุทยานแห่งชาติแนจังซาน - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ซอพจิโกจิ - ร้านน้ามนั สน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดวอลจองรี - ชมดอกหญ...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

29 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

29 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿13,400

ราคาเริ่มต้นที่

9,500฿

ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 4 วัน 2 คืน
รหัส : MIRA JE06
thai airways

โปรแกรมเดินทาง ฮัลโหล คิตตี้ เจจู - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - น้ำตกซอนจียอน - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังโพมุนซา - ร้านน้ำมันสนเข็มแดง - ชมทุ่งดอกยูแช ...


กำหนดการเดินทาง 9 ช่วงเวลา

28 มีนาคม - 15 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 - 31 มี.ค. 2563

฿9,900

29 มี.ค. - 1 เม.ย. 2563

฿9,900

30 มี.ค. - 2 เม.ย. 2563

฿9,900

31 มี.ค. - 3 เม.ย. 2563

฿9,900

6 - 9 เม.ย. 2563

฿9,500

7 - 10 เม.ย. 2563

฿9,500

10 - 13 เม.ย. 2563

฿15,900

12 - 14 เม.ย. 2563

฿16,900

12 - 15 เม.ย. 2563

฿9,500


ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัท มิร่า ออนทัวร์ จำกัด

เลขที่ 55/20 บุราสิริ วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ


ช่องทางติดต่อ

Phone: 02-227-0358-9

FAX : 02-227-0601

Email : mira.ontour@gmail.com

www.facebook.com/miraontourvip

Line : @mira_ontourทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW

Scroll To Top