HOME / ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ชื่อประเทศ/เมือง
รหัสทัวร์

วันเดินทาง

ระหว่างวัน
ถึงวัน


ราคาเริ่มต้นที่

14,900฿

อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล 4 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
รหัส : MIRA GQ3JAI-FD001
thai airways

ชัยปุระ-ฮาวา มาฮาล-ป้อมแอมเบอร์ – ซิตี้พาเลซ – วัดพระพิฆเนศ-อักรา...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

4 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 7 ธ.ค. 2562

฿17,900

13 - 16 ธ.ค. 2562

฿17,900

20 - 23 ธ.ค. 2562

฿17,900

27 - 30 ธ.ค. 2562

฿19,900

29 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿20,900

ราคาเริ่มต้นที่

26,999฿

WINDY&SNOWY IN KASHMIR อินเดีย แคชเมียร์ เดลลี 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3DEL-TG002
thai airways

ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลลี (บินภายใน) – วัดอักชารดาห์ม – ประตูชัย – ตลาดจันปาท - สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

5 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 9 ธ.ค. 2562

฿26,999

6 - 10 ธ.ค. 2562

฿26,999

27 - 31 ธ.ค. 2562

฿30,999

28 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿30,999

ราคาเริ่มต้นที่

25,911฿

ALL IN INDIA อินเดีย เดลลี ชัยปุระ ทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3DEL-TG003
thai airways

ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์ – วัดพระพิฆเนศ - ซิตี้ พาเลส...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

5 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 9 ธ.ค. 2562

฿25,911

6 - 10 ธ.ค. 2562

฿25,911

27 - 31 ธ.ค. 2562

฿27,911

28 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿27,911

ราคาเริ่มต้นที่

22,900฿

อินเดีย ทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน
รหัส : MIRA BT-DEL02_TG
thai airways

พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง AMBER FORT ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระราชวังหลวง วัดพระพิฆเนศ อัคร...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

21 พฤศจิกายน 2562 - 6 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

21 - 25 พ.ย. 2562

฿23,900

28 พ.ย. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿27,900

5 - 9 ธ.ค. 2562

฿25,900

2 - 6 ม.ค. 2563

฿22,900

ราคาเริ่มต้นที่

17,900฿

อินเดีย 4 วัน 3 คืน
รหัส : MIRA BT-GAY01_FD
thai airways

ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พ...


กำหนดการเดินทาง 14 ช่วงเวลา

8 พฤศจิกายน 2562 - 3 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

8 - 11 พ.ย. 2562

฿17,900

15 - 18 พ.ย. 2562

฿18,900

22 - 25 พ.ย. 2562

฿18,900

29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2562

฿18,900

6 - 9 ธ.ค. 2562

฿18,900

13 - 16 ธ.ค. 2562

฿18,900

20 - 23 ธ.ค. 2562

฿19,900

27 - 30 ธ.ค. 2562

฿19,900

29 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿20,900

3 - 6 ม.ค. 2563

฿18,900

10 - 13 ม.ค. 2563

฿19,900

17 - 20 ม.ค. 2563

฿18,900

24 - 27 ม.ค. 2563

฿18,900

31 ม.ค. - 3 ก.พ. 2563

฿18,900

ราคาเริ่มต้นที่

24,900฿

อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน
รหัส : MIRA BT-GAY02_FD
thai airways

เยี่ยมชม พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์ หมู่บ้านนางสุชาดา เมืองพาราณสี ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี เมืองลุมพินี (...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

25 ธันวาคม 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿29,900

13 - 19 ม.ค. 2563

฿24,900

27 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563

฿25,900

ราคาเริ่มต้นที่

15,900฿

อินเดีย ชัยปุระ 4 วัน 2 คืน
รหัส : MIRA BT-JAI01_FD
thai airways

ชมพระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถจีปขึ้น AMBER FORT ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชม CITY PALACE อัคราฟอร์ท ...


กำหนดการเดินทาง 11 ช่วงเวลา

1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

1 - 4 พ.ย. 2562

฿15,900

8 - 11 พ.ย. 2562

฿15,900

15 - 18 พ.ย. 2562

฿15,900

20 - 23 พ.ย. 2562

฿15,900

4 - 7 ธ.ค. 2562

฿17,900

6 - 9 ธ.ค. 2562

฿17,900

8 - 11 ธ.ค. 2562

฿17,900

13 - 16 ธ.ค. 2562

฿17,900

15 - 18 ธ.ค. 2562

฿17,900

20 - 23 ธ.ค. 2562

฿18,900

25 - 28 ธ.ค. 2562

฿18,900

ราคาเริ่มต้นที่

24,900฿

สักการะ “พิฆเนศวรเทวา อัฎฐวินายักยาตรา”
รหัส : -
thai airways

-...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

18 - 23 ตุลาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

18 - 23 ต.ค. 2562

฿24,900

ราคาเริ่มต้นที่

27,900฿

เยือนมรดกโลกอินเดีย 4วัน2คืน
รหัส : -
thai airways

-...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

24 ตุลาคม - 29 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

24 - 27 ต.ค. 2562

฿27,900

26 - 29 ธ.ค. 2562

฿27,900

ราคาเริ่มต้นที่

24,900฿

เส้นทางตามรอยพระบาทที่ยาตราแห่งองค์พระพุทธศาสดา น้อมสักการะ 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน 6 คืน
รหัส : -
thai airways

-...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

4 - 10 พฤศจิกายน 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 10 พ.ย. 2562

฿24,900

ราคาเริ่มต้นที่

24,900฿

อินเดียเนปาล 7วัน6คืน
รหัส : -
thai airways

-...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

0 - 0 543

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

14 - 20 ต.ค. 2562

฿24,900

ราคาเริ่มต้นที่

27,999฿

เส้นทางตามรอยพระบาทที่ยาตราแห่งองค์พระพุทธศาสดา น้อมสักการะ 4 สังเวชนียสถาน(8 วัน 7 คืน)
รหัส : -
thai airways

-...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

14 - 21 พฤศจิกายน 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

14 - 21 พ.ย. 2562

฿27,999

ราคาเริ่มต้นที่

34,000฿

ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล8 วัน
รหัส : -
thai airways

-...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

4 - 11 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 11 ธ.ค. 2562

฿34,000

ราคาเริ่มต้นที่

46,900฿

อินเดีย -เนปาล ทัชมาฮาล 10วัน8คืน
รหัส : -
thai airways

-...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

18 ตุลาคม - 13 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

18 - 27 ต.ค. 2562

฿46,900

4 - 13 ธ.ค. 2562

฿46,900

ราคาเริ่มต้นที่

54,000฿

อินเดีย-เนปาล 12วัน
รหัส : -
thai airways

-...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

26 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿54,000

ราคาเริ่มต้นที่

3,790฿

อินเดีย-เนปาล 9วัน8คืน
รหัส : -
thai airways

-...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

16 พฤศจิกายน 2562 - 26 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

16 - 24 พ.ย. 2562

฿37,900

18 - 26 ม.ค. 2563

฿37,900

ราคาเริ่มต้นที่

16,900฿

พาราณสี พุทธคยา4วัน3คืน
รหัส : -
thai airways

-...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

25 - 28 ตุลาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 - 28 ต.ค. 2562

฿16,900

ราคาเริ่มต้นที่

14,990฿

อินเดีย รักนิรันดร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5 วัน 2 คืน BY (XW)
รหัส : MIRA GQ2JAI-XW001
thai airways

เดลลี (ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี) – ชัยปุระ – ป้อมแอมเบอร์ – ซิติพาเลส - ฮาวา มาฮาล...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

22 ตุลาคม - 26 พฤศจิกายน 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

3 ต.ค. - 7 พ.ย. 2562

฿14,990

10 ต.ค. - 14 พ.ย. 2562

฿14,990

22 ต.ค. - 26 พ.ย. 2562

฿14,990

ราคาเริ่มต้นที่

78,800฿

IRAN GRAND TRIP 11วัน/9คืน
รหัส : ...
thai airways

บินตรงสบายๆ แบบไม่เหนื่อยกับมาฮานแอร์ แวะเมืองสำคัญๆอันได้แก่.. เตหะราน-พิพิธภัณฑ์อัญมณี-พระราชวังโกเลสตาน-ชีราซ-เปอร์ซีโปลิส สุสานสี่กษัตริย์-เมือง...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

25 ตุลาคม 2562 - 6 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 ต.ค. - 4 พ.ย. 2562

฿78,800

22 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2562

฿78,800

27 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿78,800

ราคาเริ่มต้นที่

59,900฿

IRAN WONDERFUL 8วัน/6คืน
รหัส : ...
thai airways

นำท่านสู่ใจกลางกรุงเตหะรานเพื่อชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน(National Museum Of Iran)พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดทำการและจัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ มาแล้วกว่า...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

22 พฤศจิกายน 2562 - 6 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 - 19 ต.ค. 2562

฿59,900

22 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2562

฿59,900

27 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿59,900

ราคาเริ่มต้นที่

27,999฿

อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี
รหัส : MIRA ZDEL03
thai airways

เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย ชมพระอาทิตย์ขึ้น "ทัชมาฮาล" เก็บแอปเปิ้ลสดๆ จากสวน ไฮไลท์สุดในย่านนี้ใบไม้เปลี่ยนสี ต้องร้องว้าว!! พักโรงแรม 4 ดาว และ...


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

18 ตุลาคม - 3 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

18 - 23 ต.ค. 2562

฿31,999

19 - 24 ต.ค. 2562

฿31,999

31 ต.ค. - 5 พ.ย. 2562

฿29,999

7 - 12 พ.ย. 2562

฿29,999

14 - 19 พ.ย. 2562

฿29,999

21 - 26 พ.ย. 2562

฿29,999

28 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2562

฿29,999


ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัท มิร่า ออนทัวร์ จำกัด

เลขที่ 55/20 บุราสิริ วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ


ช่องทางติดต่อ

Phone: 02-227-0358-9

FAX : 02-227-0601

Email : mira.ontour@gmail.com

www.facebook.com/miraontourvip

Line : @mira_ontourทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW

Scroll To Top