HOME / ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ชื่อประเทศ/เมือง
รหัสทัวร์

วันเดินทาง

ระหว่างวัน
ถึงวัน


ราคาเริ่มต้นที่

45,900฿

โปรตุเกส สเปน 8 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA EK006A
thai airways

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารแห่งเซวิลญ่า (seville cathedral) วิหารแห่งเมืองเซบีญา มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากมหาวิห...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

14 - 21 พฤศจิกายน 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

14 - 21 พ.ย. 2562

฿45,900


ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัท มิร่า ออนทัวร์ จำกัด

เลขที่ 55/20 บุราสิริ วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ


ช่องทางติดต่อ

Phone: 02-227-0358-9

FAX : 02-227-0601

Email : mira.ontour@gmail.com

www.facebook.com/miraontourvip

Line : @mira_ontourทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW

Scroll To Top