HOME / ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ชื่อประเทศ/เมือง
รหัสทัวร์

วันเดินทาง

ระหว่างวัน
ถึงวัน


ราคาเริ่มต้นที่

135,900฿

ฟินแลนด์ ตามล่าหาแสงเหนือ 9 วัน 7 คืน
รหัส : MIRA BT-SNV04_AY
thai airways

บินตรงสายการบินฟินน์แอร์ แบบ Full Service จับปูยักษ์ เยี่ยมบ้านเกิดซานตาครอส เข้าชมพิพิธภัณฑ์ซีดาร์กลุ่มชาติพันธ์เก่าแก่ สนุกไปกับสุนัขลาก...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

13 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

13 - 21 ก.พ. 2563

฿135,900

18 - 26 มี.ค. 2563

฿135,900

ราคาเริ่มต้นที่

65,900฿

รัชเซีย ตาม ล่าแสงเหนือ 6 วัน 4 คืน
รหัส : MIRA BT-DME051_SU
thai airways

บินตรงสู่มอสโคว โดยสายการบินแอโรฟอท+บินภายในไปกลับ มอสโคว-เมอมังค์ ปฏิบัติการตามล่าหาแสงเหนือ หรือ ปรากฎการณ์ออโรร่า (North Lihgt) ชมหมู่บ้านเทอ...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

30 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 - 17 ธ.ค. 2562

฿66,900

30 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563

฿68,900

20 - 25 ก.พ. 2563

฿66,900

ราคาเริ่มต้นที่

135,900฿

มหัศจรรย์ Norway ล่าแสงเหนือ LOFOTEN TROMSO
รหัส : MIRA BT-SNV05TG
thai airways

ชมเมือง TROMSO เมืองที่ได้ สมญานามว่า นครแห่งแสงเหนือ นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) ตามล่าหาแสงเหนือ Aurora Hunting...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

27 ธันวาคม 2562 - 14 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿139,900

7 - 15 ก.พ. 2563

฿135,900

6 - 14 มี.ค. 2563

฿135,900

ราคาเริ่มต้นที่

65,900฿

RUSSIA FANTASTIC NORTHERN LIGHTS บินตรง รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ7 D 5 N โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3DME-TG002
thai airways

มอสโคว์ –มูร์มันสค์–พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งนิวเคลียร์–อนุสาวรีย์อโลชา – ขับรถสโนโมบิล - ตามล่าแสงเหนือ...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

28 ธันวาคม 2562 - 10 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

฿79,900

13 - 19 ม.ค. 2563

฿65,900

29 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563

฿65,900

8 - 14 ก.พ. 2563

฿65,900

29 ก.พ. - 6 มี.ค. 2563

฿67,900

4 - 10 มี.ค. 2563

฿67,900

ราคาเริ่มต้นที่

67,999฿

รัสเซีย ล่าแสงเหนือ: มอสโคว์-ซากอร์ส-มูร์มันสค์
รหัส : MIRA RUS-AIS-7DAY
thai airways

นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿67,999

ราคาเริ่มต้นที่

55,999฿

รัสเซีย : มอสโคว์-มูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน
รหัส : EASY-B
thai airways

นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี METRO ของการเดินทางวันนั้นๆ สถานีรถไฟใต้ดิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

28 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿60,999

ราคาเริ่มต้นที่

69,900฿

BT-DME05_SU_DEC19-FEB20
รหัส : MIRA BT-DME05
thai airways

มหาวิหารเซนต์ บาซิล(Saint Basil’s Catherdral)สถานที่ที่ซึ่งถูกยอมรับว่าสวยงามที่สุดในเมืองมอสโคว์ จนได้รับการขนานนามว่า “โบสถ์ลูกกวาด” สร้างขึ้นด้วยศิ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

24 ธันวาคม 2562 - 28 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

1 ธ.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563

฿72,900

24 - 30 ธ.ค. 2562

฿73,900

26 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿74,900

22 - 28 ม.ค. 2563

฿69,900

ราคาเริ่มต้นที่

145,900฿

แกรนด์ไอซ์แลนด์10วัน
รหัส : MIRA WPTG0610A
thai airways

นำท่านออกเดินทางสู่เส้นทางวงล้อทองคำ Golden Circle เส้นทางธรรมชาติ มรดกโลก ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำพุร้อน ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ นำท่านช...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿169,900

ราคาเริ่มต้นที่

110,900฿

ไอซ์แลนด์(ล่าแสงเหนือ)8วัน
รหัส : NIRA WPAY0608A
thai airways

นำท่านออกเดินทางสู่เส้นทางวงล้อทองคำ Golden Circle เส้นทางธรรมชาติ มรดกโลก ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำพุร้อน ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ นำท่านช...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

30 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

30 ธ.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563

฿112,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,999฿

รัสเซีย : มอสโคว์-มูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน เที่ยว 2 เมือง บิน Turkmenistan Airlines (T5)
รหัส : MIRA EASY-B
thai airways

เดินทางถึง สนามบิน MOSCOW (DME) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

28 ธันวาคม 2562 - 13 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿60,999

8 - 13 ก.พ. 2563

฿55,999

ราคาเริ่มต้นที่

58,999฿

รัสเซีย ล่าแสงเหนือ: มอสโคว์-มูร์มันสค์ 7 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA RUS-TCA-7DKC
thai airways

จากนั้น เดินทาง สู่ จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาส...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

31 ธันวาคม 2562 - 20 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

31 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿67,999

14 - 20 ม.ค. 2563

฿58,999

ราคาเริ่มต้นที่

66,900฿

BW…RUSSIA WINTER IN MURMANSK [B] 6 DAYS 4 NIGHTS BY TG
รหัส : ...
thai airways

ผ้าคลุมไหล่ฤดูหนาว หมวกขนสัตว์ โปสการ์ด หนังสือ นาฬิกา เป็นต้น และที่พิเศษสุดๆคือ พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่สามารถพูดไทยได้ ถือเป็นอีกหนึ่งที่ยอดฮิตที่ใครวา...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

26 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 - 17 ธ.ค. 2562

฿66,900

26 - 31 ธ.ค. 2562

฿66,900

28 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿66,900

ราคาเริ่มต้นที่

72,900฿

Russia celebrora 7วัน 5คืน
รหัส : ...
thai airways

200 ตัน ซึ่งตั้งใจว่าถา้ ระฆังใบนี้หล่อเสร็จสมบูรณ์ ก็จะไดน้ าไปแขวนไวที้่ หอระฆังอีวาน ซึ่งอยู่ ภายในเครมลิน จัตุรัสมหาวิหาร ซึ่งเป็ นที่ตั้งของวิหา...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

21 ธันวาคม 2562 - 19 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

21 - 27 ธ.ค. 2562

฿72,900

15 - 21 ม.ค. 2563

฿72,900

13 - 19 ก.พ. 2563

฿72,900

ราคาเริ่มต้นที่

72,900฿

รัสเซีย ล่าแสงเหนือ
รหัส : ...
thai airways

Highlight : ตามล่าหาแสงเหนือ พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล หมู่บ้านซามิ ฟาร์มกวางเรนเดียร์ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ พระราชวังไม้...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

30 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

30 ม.ค. - 5 ก.พ. 2563

฿72,900

13 - 19 ก.พ. 2563

฿72,900

ราคาเริ่มต้นที่

109,000฿

Russia Aurora Huting 9 D Moscow Murmansk
รหัส : MIRA EUR28
thai airways

กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย) มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส - ช้อปปิ้งถนนอราบัต - ชมบัลเลต์ พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - สถานีรถไฟใต้ดิน ...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

25 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿117,000


ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัท มิร่า ออนทัวร์ จำกัด

เลขที่ 55/20 บุราสิริ วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ


ช่องทางติดต่อ

Phone: 02-227-0358-9

FAX : 02-227-0601

Email : mira.ontour@gmail.com

www.facebook.com/miraontourvip

Line : @mira_ontourทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW

Scroll To Top