HOME / ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ชื่อประเทศ/เมือง
รหัสทัวร์

วันเดินทาง

ระหว่างวัน
ถึงวัน


ราคาเริ่มต้นที่

135,900฿

ฟินแลนด์ ตามล่าหาแสงเหนือ 9 วัน 7 คืน
รหัส : MIRA BT-SNV04_AY
thai airways

บินตรงสายการบินฟินน์แอร์ แบบ Full Service จับปูยักษ์ เยี่ยมบ้านเกิดซานตาครอส เข้าชมพิพิธภัณฑ์ซีดาร์กลุ่มชาติพันธ์เก่าแก่ สนุกไปกับสุนัขลาก...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

5 ธันวาคม 2562 - 26 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 13 ธ.ค. 2562

฿135,900

13 - 21 ก.พ. 2563

฿135,900

18 - 26 มี.ค. 2563

฿135,900

ราคาเริ่มต้นที่

65,900฿

รัชเซีย ตาม ล่าแสงเหนือ 6 วัน 4 คืน
รหัส : MIRA BT-DME051_SU
thai airways

บินตรงสู่มอสโคว โดยสายการบินแอโรฟอท+บินภายในไปกลับ มอสโคว-เมอมังค์ ปฏิบัติการตามล่าหาแสงเหนือ หรือ ปรากฎการณ์ออโรร่า (North Lihgt) ชมหมู่บ้านเทอ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

4 ธันวาคม 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 9 ธ.ค. 2562

฿65,900

12 - 17 ธ.ค. 2562

฿66,900

30 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563

฿68,900

20 - 25 ก.พ. 2563

฿66,900

ราคาเริ่มต้นที่

67,999฿

รัสเซีย ล่าแสงเหนือ: มอสโคว์-ซากอร์ส-มูร์มันสค์
รหัส : MIRA RUS-AIS-7DAY
thai airways

นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿67,999

ราคาเริ่มต้นที่

55,999฿

รัสเซีย : มอสโคว์-มูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน
รหัส : EASY-B
thai airways

นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี METRO ของการเดินทางวันนั้นๆ สถานีรถไฟใต้ดิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

19 ตุลาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

19 - 24 ต.ค. 2562

฿55,999

28 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿60,999

ราคาเริ่มต้นที่

69,900฿

BT-DME05_SU_DEC19-FEB20
รหัส : MIRA BT-DME05
thai airways

มหาวิหารเซนต์ บาซิล(Saint Basil’s Catherdral)สถานที่ที่ซึ่งถูกยอมรับว่าสวยงามที่สุดในเมืองมอสโคว์ จนได้รับการขนานนามว่า “โบสถ์ลูกกวาด” สร้างขึ้นด้วยศิ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

1 ธันวาคม 2562 - 28 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

1 ธ.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563

฿72,900

24 - 30 ธ.ค. 2562

฿73,900

26 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿74,900

22 - 28 ม.ค. 2563

฿69,900

ราคาเริ่มต้นที่

105,000฿

ไอซ์แลนด์ ดูแสงเหนือ ขี่สโนว์โมบิล 9 วัน
รหัส : MIRA AY002
thai airways

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ อยู่ทางด้านตะวันออกของเรคยาวิค เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึ่งก่อตั...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

3 - 11 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

3 - 11 ธ.ค. 2562

฿105,000

ราคาเริ่มต้นที่

95,900฿

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน
รหัส : MIRA Ek016A
thai airways

เรือเทียบท่า ณ ชายฝั่ง กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าพระราชวังอมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) เป็นที่ประทับของรา...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

18 - 27 พฤศจิกายน 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

18 - 27 พ.ย. 2562

฿95,900

ราคาเริ่มต้นที่

145,900฿

แกรนด์ไอซ์แลนด์10วัน
รหัส : MIRA WPTG0610A
thai airways

นำท่านออกเดินทางสู่เส้นทางวงล้อทองคำ Golden Circle เส้นทางธรรมชาติ มรดกโลก ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำพุร้อน ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ นำท่านช...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿169,900

ราคาเริ่มต้นที่

110,900฿

ไอซ์แลนด์(ล่าแสงเหนือ)8วัน
รหัส : NIRA WPAY0608A
thai airways

นำท่านออกเดินทางสู่เส้นทางวงล้อทองคำ Golden Circle เส้นทางธรรมชาติ มรดกโลก ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำพุร้อน ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ นำท่านช...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

2 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

2 - 9 ธ.ค. 2562

฿99,900

30 ธ.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563

฿112,900

ราคาเริ่มต้นที่

149,900฿

ฟินแลนด์ สโนโมบิล 9วัน
รหัส : MIRA WPAY06009H
thai airways

นำท่านออกเดินทางสู่เมืองอินารี เมืองเล็กๆ ในเขตแลปแลนด์เป็นพื้นที่ครอบคลุมดินแดนดั้งเดิมตอนเหนือของฟินแลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน รวมถึงบางส่วนของประเทศ...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

29 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

29 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿144,900

ราคาเริ่มต้นที่

145,900฿

ฟินแลนด์ สโนโมบิล 9วัน
รหัส : MIRA WPAY0609H
thai airways

นาท่านชมกรุงเฮลซิงกิ นครหลวงของประเทศฟิ นแลนด์ ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางขนบธรรมเนียม นา ท่านชม รอบกรุง “เฮงลซิงกิ” ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสว...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

18 มกราคม - 27 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

18 - 26 ม.ค. 2563

฿135,900

8 - 16 ก.พ. 2563

฿135,900

19 - 27 มี.ค. 2563

฿135,900

ราคาเริ่มต้นที่

56,900฿

รัสเซีย : เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน เที่ยว 2 เมือง บิน Turkmenistan Airlines (T5)
รหัส : MIRA EASY-A
thai airways

นำท่านสู่ท่าเรือพาณิชย์โบราณ และถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า (THE BATTLESHIP AURORA) หรือเรือรัสเซียนาวี ได้ชื่อว่าเป็นเรือรบที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

19 ตุลาคม - 12 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

19 - 24 ต.ค. 2562

฿56,999

2 - 7 พ.ย. 2562

฿56,999

7 - 12 ธ.ค. 2562

฿56,999

ราคาเริ่มต้นที่

55,999฿

รัสเซีย : มอสโคว์-มูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน เที่ยว 2 เมือง บิน Turkmenistan Airlines (T5)
รหัส : MIRA EASY-B
thai airways

เดินทางถึง สนามบิน MOSCOW (DME) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเ...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

19 ตุลาคม 2562 - 13 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

19 - 24 ต.ค. 2562

฿55,999

28 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿60,999

8 - 13 ก.พ. 2563

฿55,999

ราคาเริ่มต้นที่

63,999฿

รัสเซีย : เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์-มูร์มันสค์ 8 วัน 6 คืน เที่ยวครบ 3 เมือง บิน Turkmenistan Airlines (T5)
รหัส : MIRA RUS-SGA-8DT5
thai airways

นำท่านเข้าสู่ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของทั้งประเทศรัสเซียและไทย เนื่องจากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

19 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

19 - 26 ต.ค. 2562

฿63,999

23 - 30 พ.ย. 2562

฿63,999

ราคาเริ่มต้นที่

58,999฿

รัสเซีย ล่าแสงเหนือ: มอสโคว์-มูร์มันสค์ 7 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA RUS-TCA-7DKC
thai airways

จากนั้น เดินทาง สู่ จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาส...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

31 ตุลาคม 2562 - 20 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

31 ต.ค. - 6 พ.ย. 2562

฿58,999

10 - 16 ธ.ค. 2562

฿59,999

31 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿67,999

14 - 20 ม.ค. 2563

฿58,999

ราคาเริ่มต้นที่

66,900฿

BW…RUSSIA WINTER IN MURMANSK [B] 6 DAYS 4 NIGHTS BY TG
รหัส : ...
thai airways

ผ้าคลุมไหล่ฤดูหนาว หมวกขนสัตว์ โปสการ์ด หนังสือ นาฬิกา เป็นต้น และที่พิเศษสุดๆคือ พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่สามารถพูดไทยได้ ถือเป็นอีกหนึ่งที่ยอดฮิตที่ใครวา...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

5 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 10 ธ.ค. 2562

฿66,900

12 - 17 ธ.ค. 2562

฿66,900

26 - 31 ธ.ค. 2562

฿66,900

28 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿66,900

ราคาเริ่มต้นที่

72,900฿

Russia celebrora 7วัน 5คืน
รหัส : ...
thai airways

200 ตัน ซึ่งตั้งใจว่าถา้ ระฆังใบนี้หล่อเสร็จสมบูรณ์ ก็จะไดน้ าไปแขวนไวที้่ หอระฆังอีวาน ซึ่งอยู่ ภายในเครมลิน จัตุรัสมหาวิหาร ซึ่งเป็ นที่ตั้งของวิหา...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

13 พฤศจิกายน 2562 - 19 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

13 - 19 พ.ย. 2562

฿72,900

4 - 10 ธ.ค. 2562

฿72,900

21 - 27 ธ.ค. 2562

฿72,900

15 - 21 ม.ค. 2563

฿72,900

13 - 19 ก.พ. 2563

฿72,900

ราคาเริ่มต้นที่

72,900฿

รัสเซีย ล่าแสงเหนือ
รหัส : ...
thai airways

Highlight : ตามล่าหาแสงเหนือ พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล หมู่บ้านซามิ ฟาร์มกวางเรนเดียร์ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ พระราชวังไม้...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

5 พฤศจิกายน 2562 - 19 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 11 พ.ย. 2562

฿72,900

4 - 10 ธ.ค. 2562

฿72,900

30 ม.ค. - 5 ก.พ. 2563

฿72,900

13 - 19 ก.พ. 2563

฿72,900

ราคาเริ่มต้นที่

109,000฿

Russia Aurora Huting 9 D Moscow Murmansk
รหัส : MIRA EUR28
thai airways

กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย) มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส - ช้อปปิ้งถนนอราบัต - ชมบัลเลต์ พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - สถานีรถไฟใต้ดิน ...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

4 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

16 - 24 ต.ค. 2562

฿109,000

4 - 12 ธ.ค. 2562

฿109,000

25 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿117,000

ราคาเริ่มต้นที่

139,000฿

ฟินแลนด์ ตามล่าแสงเหนือ
รหัส : MIRA EUR45A
thai airways

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - เที่ยวชมเมืองหลวง เที่ยวเมืองปอร์โว - เที่ยวชมกรุงเฮลซิงกิ กรุงเฮลซิงกิ - บินสู่เมืองเคมิ - พัก SE...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

3 - 9 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

3 - 9 ธ.ค. 2562

฿139,000

ราคาเริ่มต้นที่

149,000฿

ฟินแลน์ ตามล่า แสงเหนือ
รหัส : MIRA EUR45
thai airways

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงเฮลซิงกิ- อิวาโล่ (ฟินแลนด์) วันที่ 2 อิวาโล่ - อินารี- KAKSLAUTTANEN - นอนบ้านอิกลู - Husky Safari วันที่ 3 K...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

28 ธันวาคม 2562 - 11 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿149,000

30 ม.ค. - 6 ก.พ. 2563

฿145,000

12 - 19 ก.พ. 2563

฿145,000

4 - 11 มี.ค. 2563

฿145,000

ราคาเริ่มต้นที่

139,000฿

AURORA HUNTING 10 DAY
รหัส : MIRA EUR48
thai airways

วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) วันที่สอง เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) - เที่ยวชมเมือง - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ซิตี้ฮอลล์ - ช้...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿139,000

ราคาเริ่มต้นที่

163,000฿

Finland Adventure (Icebreaker) 9 D
รหัส : MIRA EUR45B
thai airways

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงเฮลซิงกิ- อิวาโล่ (ฟินแลนด์) วันที่ 2 อิวาโล่ – คีร์กเคเนส – King Crab Safari (นอร์เวย์) วันที่ 3 คีร์กเคเนส –...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

27 ธันวาคม 2562 - 4 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿166,000

22 - 30 ม.ค. 2563

฿166,000

9 - 17 ก.พ. 2563

฿163,000

27 มี.ค. - 4 เม.ย. 2563

฿163,000

ราคาเริ่มต้นที่

156,000฿

Finland land of Snow 9 D
รหัส : MIRA EUR45E
thai airways

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินกรุงเฮลซิงกิ วันที่ 2 เมืองปอร์โว - เที่ยวชมเมืองเฮลซิงกิ วันที่ 3 เฮลซิงกิ - คิตทีร่า - ฮัสกี้ซาฟารี – พักN...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

28 ธันวาคม 2562 - 29 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿159,000

26 ม.ค. - 3 ก.พ. 2563

฿156,000

15 - 23 ก.พ. 2563

฿156,000

21 - 29 มี.ค. 2563

฿156,000

ราคาเริ่มต้นที่

149,000฿

Ruka Finland 9 D
รหัส : MIRA EUR45F
thai airways

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - คูซาโม – รูกา วันที่ 2 รูกา – กิจกรรมเล่นสกี วันที่ 3 รูกา – ฟาร์มเรนเดียร์ - ฮัสกี้ซาฟ...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

19 มกราคม - 22 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

19 - 27 ม.ค. 2563

฿149,000

8 - 16 ก.พ. 2563

฿149,000

14 - 22 มี.ค. 2563

฿149,000

ราคาเริ่มต้นที่

117,000฿

รัชเซีย ตาม ล่าแสงเหนือ
รหัส : MIRA EUR28
thai airways

กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย) ซาร์กอร์ส - เที่ยวกรุงมอสโคว์ - จัตุรัสแดง - เซ็นต์บาซิล - ช้อปปิ้งถนนอราบัต - ชมสถานีรถไฟใต้ดิน มอสโคว์ - พระราชว...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

0 - 0 543

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

16 - 24 ต.ค. 2562

฿109,000


ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัท มิร่า ออนทัวร์ จำกัด

เลขที่ 55/20 บุราสิริ วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ


ช่องทางติดต่อ

Phone: 02-227-0358-9

FAX : 02-227-0601

Email : mira.ontour@gmail.com

www.facebook.com/miraontourvip

Line : @mira_ontourทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW

Scroll To Top