HOME / ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ชื่อประเทศ/เมือง
รหัสทัวร์

วันเดินทาง

ระหว่างวัน
ถึงวัน


ราคาเริ่มต้นที่

39,999฿

โครเอเชีย ซาเกร็บ ดูบรอฟนิก พลิตวิเซ่ [เลสโก ซีฟิอัส]
รหัส : MIRA ZZAG02
thai airways

สัมผัสความงามของราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก เข้าชมอุทยานพลิตวิเซ่ เจเซร่า นั่งรถท้องถิ่มชมเมืองซาเกร็บ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมทัศนียภาพโดยรอบเมืองดูบรอฟนิกอัน...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

15 มีนาคม - 4 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

15 - 21 มี.ค. 2563

฿42,999

29 มี.ค. - 4 เม.ย. 2563

฿48,999

ราคาเริ่มต้นที่

43,900฿

แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน
รหัส : MIRA EK021 WINTER
thai airways

ซาเกร็บ - สะพานสีเลือด – จัตุรัสเซนต์มาร์ค - สนามบิน ดูบรอฟนิก – ซิเบนิก – โวดิเซ่ พลิตวิเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซาเกร็บ ดูบรอฟนิก – เมือ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

5 - 26 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 12 มี.ค. 2563

฿43,900

19 - 26 มี.ค. 2563

฿43,900

ราคาเริ่มต้นที่

46,991฿

WINTER IS COMING CROATIA โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3ZAG-EK003
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. ดูไบ –ซาเกรบ – โอพาเทีย วันที่ 3. โอพาเทีย –อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ –ซาดาร์ วันที่ 4. ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวังดิโอคล...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

6 - 28 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

6 - 14 มี.ค. 2563

฿48,991

20 - 28 มี.ค. 2563

฿48,991

ราคาเริ่มต้นที่

39,999฿

โครเอเชีย ซาเกร็บ สปลิท มาลี สตอน ดูบรอฟนิก พลิตวิเซ่
รหัส : MIRA ZZAG03
thai airways

ชมความสง่างามของดินแดนที่ได้รับการขนามนามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก" เข้าชมความสวยงามของ "อุทานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า" พร้อมล่องเรือชมทะเลส...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

29 มีนาคม - 4 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

29 มี.ค. - 4 เม.ย. 2563

฿39,999

ราคาเริ่มต้นที่

45,900฿

VWTK02A-CROATIA_7D4N_WINTER Update 13-12-19
รหัส : MIRA VWTK02A
thai airways

กรุงอิสตันบูล – ดูบอรฟนิค – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ยอดเขา SRD - นีอุม ...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

3 มีนาคม - 26 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

3 - 9 มี.ค. 2563

฿45,900

24 - 30 มี.ค. 2563

฿45,900

20 - 26 เม.ย. 2563

฿47,900

ราคาเริ่มต้นที่

66,930฿

REV_AMBALKAN_TK_CR_BN8D5N_2020 update5_12_19
รหัส : MIRA TK14
thai airways

โทรเกียร์ – มหาวิหารเซ็นต์ลอว์เรนซ์ – สปลิท-พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน...


กำหนดการเดินทาง 52 ช่วงเวลา

21 มีนาคม - 12 ธันวาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

21 - 28 มี.ค. 2563

฿66,930

28 - 4 มี.ค. 2563

฿66,930

4 - 11 เม.ย. 2563

฿69,999

11 - 18 เม.ย. 2563

฿69,999

12 - 19 เม.ย. 2563

฿69,999

13 - 20 เม.ย. 2563

฿69,999

14 - 21 เม.ย. 2563

฿69,999

15 - 22 เม.ย. 2563

฿69,999

16 - 23 เม.ย. 2563

฿69,999

17 - 24 เม.ย. 2563

฿69,999

18 - 25 เม.ย. 2563

฿69,999

24 เม.ย. - 1 พ.ค. 2563

฿69,999

25 เม.ย. - 2 พ.ค. 2563

฿69,999

30 เม.ย. - 7 พ.ค. 2563

฿69,999

1 - 8 พ.ค. 2563

฿66,930

2 - 9 พ.ค. 2563

฿66,930

3 - 10 พ.ค. 2563

฿66,930

8 - 15 พ.ค. 2563

฿66,930

9 - 16 พ.ค. 2563

฿66,930

15 - 22 พ.ค. 2563

฿66,930

22 - 29 พ.ค. 2563

฿66,930

29 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2563

฿66,930

30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2563

฿66,930

5 - 12 มิ.ย. 2563

฿66,930

6 - 13 มิ.ย. 2563

฿66,930

12 - 19 มิ.ย. 2563

฿66,930

13 - 20 มิ.ย. 2563

฿66,930

19 - 26 มิ.ย. 2563

฿66,930

26 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2563

฿66,930

3 - 10 ก.ค. 2563

฿66,930

4 - 11 ก.ค. 2563

฿66,930

24 - 31 ก.ค. 2563

฿66,930

25 ก.ค. - 1 ส.ค. 2563

฿66,930

7 - 14 ส.ค. 2563

฿66,930

8 - 15 ส.ค. 2563

฿66,930

11 - 18 ก.ย. 2563

฿66,930

12 - 19 ก.ย. 2563

฿66,930

2 - 9 ต.ค. 2563

฿69,999

9 - 16 ต.ค. 2563

฿69,999

10 - 17 ต.ค. 2563

฿69,999

16 - 23 ต.ค. 2563

฿69,999

17 - 24 ต.ค. 2563

฿69,999

22 - 29 ต.ค. 2563

฿69,999

24 - 31 ต.ค. 2563

฿69,999

30 ต.ค. - 6 พ.ย. 2563

฿69,999

6 - 13 พ.ย. 2563

฿69,999

7 - 14 พ.ย. 2563

฿69,999

13 - 20 พ.ย. 2563

฿69,999

14 - 21 พ.ย. 2563

฿69,999

20 - 27 พ.ย. 2563

฿69,999

21 - 28 พ.ย. 2563

฿69,999

5 - 12 ธ.ค. 2563

฿66,930

ราคาเริ่มต้นที่

49,900฿

EK021_Grand Croatia 8 Days_2020_Agent_Apr-Jun
รหัส : MIRA EK021
thai airways

ซาดาร์ – มหาวิหารแห่งซาดาร์ - สปลิต – พระราชวังดิโอคลีเชียน...


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

31 มีนาคม - 7 กรกฎาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

31 มี.ค. - 7 เม.ย. 2563

฿49,900

10 - 17 เม.ย. 2563

฿53,900

14 - 21 เม.ย. 2563

฿49,900

30 เม.ย. - 7 พ.ค. 2563

฿49,900

4 - 11 พ.ค. 2563

฿49,900

2 - 9 มิ.ย. 2563

฿49,900

30 มิ.ย. - 7 ก.ค. 2563

฿49,900


ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัท มิร่า ออนทัวร์ จำกัด

เลขที่ 55/20 บุราสิริ วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ


ช่องทางติดต่อ

Phone: 02-227-0358-9

FAX : 02-227-0601

Email : mira.ontour@gmail.com

www.facebook.com/miraontourvip

Line : @mira_ontourทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW

Scroll To Top