HOME / ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ชื่อประเทศ/เมือง
รหัสทัวร์

วันเดินทาง

ระหว่างวัน
ถึงวัน


ราคาเริ่มต้นที่

74,000฿

BIG PRO 9 “SOUTH ITALY 8 DAYS”
รหัส : ...
thai airways

หลังอาหาร นำคณะเดินทางเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่จัดแสดงเรื่องราวไว้อย่างน่าสนใจ อดีตเมืองปอมเปอี (Pompei) มีฐานะเป็นศูนย์...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

30 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 - 19 ต.ค. 2562

฿74,000

30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 2562

฿74,000

ราคาเริ่มต้นที่

255,000฿

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11วัน
รหัส : MIRA EUR_04
thai airways

เมืองในฝันในยุคเรอเนสซองส์ที่ฟลอเร้นซ์ หรือล่องเรือตามลำคลองในเวนิส ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เที่ยวไปอย่างไม่รู้เบื่อในสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

5 - 15 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

10 - 20 ต.ค. 2562

฿112,000

5 - 15 ธ.ค. 2562

฿110,000

ราคาเริ่มต้นที่

59,900฿

อิตาลี – สวิส – เยอรมนี – ออสเตรีย – สโลวัก – เชก 10 วัน 7 คืน
รหัส : ...
thai airways

ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 ** คณะเดินทางวันที่ 21 ต.ค. 62 ออกเดินทาง ด้วยเที่ยวบินที่ EK371 เวลา 02.25 น. และถึงดูไบ...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

21 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

21 - 30 ต.ค. 2562

฿59,900

6 - 15 พ.ย. 2562

฿59,900

6 - 15 พ.ย. 2562

฿59,900

21 - 30 พ.ย. 2562

฿59,900

21 - 30 พ.ย. 2562

฿59,900

ราคาเริ่มต้นที่

58,900฿

CHILL OUT AT SCHILTHORN อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน
รหัส : ...
thai airways

นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน Stechelberg เพื่อขำท่านขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์สู่ยอดเขาชิลธอร์น (Schilthorn) โดยยอดเขาแห่งนี้ตั้งอยู่ในแถบบริ...


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

8 พฤศจิกายน 2562 - 5 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

8 - 15 พ.ย. 2562

฿59,900

2 - 9 ธ.ค. 2562

฿58,900

3 - 10 ธ.ค. 2562

฿58,900

9 - 16 ธ.ค. 2562

฿59,900

16 - 23 ธ.ค. 2562

฿59,900

17 - 24 ธ.ค. 2562

฿59,900

29 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿68,900

ราคาเริ่มต้นที่

65,900฿

EUROPE CLASSIC DISCOVERY 10 DAYS 7 NIGHTS อิตาลี(โรม) – สวิตเซอร์แลนด์(ยอดเขาจุงฟราว) – ฝรั่งเศส
รหัส : ...
thai airways

นำท่านเดินทางต่อสู่แคว้นทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแคว้น คือ ฟลอเรนซ์ (Florence) ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

0 - 0 543

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

8 - 17 ต.ค. 2562

฿66,900

ราคาเริ่มต้นที่

49,900฿

อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน
รหัส : MIRA QR210
thai airways

อิตาลี : ชมความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม ชิลๆถ่ายรูปกับ หอเอนปิซ่า ชมเกาะเวนิส ชมความสวยงามของ จัตุรัสซานมาร์โค โบสถ์เซนต์ม...


กำหนดการเดินทาง 16 ช่วงเวลา

17 ตุลาคม 2562 - 27 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

17 - 25 ต.ค. 2562

฿55,900

31 ต.ค. - 8 พ.ย. 2562

฿55,900

7 - 15 พ.ย. 2562

฿54,900

14 - 22 พ.ย. 2562

฿54,900

21 - 29 พ.ย. 2562

฿54,900

28 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2562

฿55,900

5 - 13 ธ.ค. 2562

฿55,900

23 - 31 ม.ค. 2563

฿52,900

6 - 14 ก.พ. 2563

฿49,900

6 - 14 ก.พ. 2563

฿49,900

13 - 21 ก.พ. 2563

฿49,900

20 - 28 ก.พ. 2563

฿49,900

27 ก.พ. - 6 มี.ค. 2563

฿52,900

5 - 13 มี.ค. 2563

฿54,900

12 - 20 มี.ค. 2563

฿55,900

19 - 27 มี.ค. 2563

฿55,900

ราคาเริ่มต้นที่

109,000฿

อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 11 วัน
รหัส : MIRA EUR04
thai airways

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) วันที่ 2 กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เซียน่า วันที่ 3 เซียน่า...


กำหนดการเดินทาง 20 ช่วงเวลา

17 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

10 - 20 ต.ค. 2562

฿112,000

17 - 27 ต.ค. 2562

฿112,000

25 ต.ค. - 5 พ.ย. 2562

฿109,000

2 - 12 พ.ย. 2562

฿109,000

9 - 19 พ.ย. 2562

฿109,000

16 - 26 พ.ย. 2562

฿109,000

23 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2562

฿109,000

30 พ.ย. - 10 ธ.ค. 2562

฿109,000

24 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

฿114,000

28 ธ.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563

฿114,000

18 - 28 ม.ค. 2563

฿109,000

25 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563

฿109,000

1 - 11 ก.พ. 2563

฿109,000

8 - 18 ก.พ. 2563

฿109,000

15 - 25 ก.พ. 2563

฿109,000

22 ก.พ. - 3 มี.ค. 2563

฿109,000

29 ก.พ. - 10 มี.ค. 2563

฿109,000

7 - 17 มี.ค. 2563

฿109,000

14 - 24 มี.ค. 2563

฿109,000

21 - 31 มี.ค. 2563

฿109,000

ราคาเริ่มต้นที่

90,000฿

Grand Italy 9 Day
รหัส : MIRA EUR07
thai airways

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-มิลาน (อิตาลี) วันที่ 2 มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-เวนิสเมสเตร้ วันที่ 3 เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรือกอนโดล่า-เ...


กำหนดการเดินทาง 11 ช่วงเวลา

18 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

11 - 19 ต.ค. 2562

฿90,000

18 - 26 ต.ค. 2562

฿90,000

25 ต.ค. - 2 พ.ย. 2562

฿92,000

1 - 9 พ.ย. 2562

฿92,000

8 - 16 พ.ย. 2562

฿92,000

15 - 23 พ.ย. 2562

฿92,000

22 - 30 พ.ย. 2562

฿92,000

29 พ.ย. - 7 ธ.ค. 2562

฿92,000

30 พ.ย. - 8 ธ.ค. 2562

฿93,000

1 - 9 ธ.ค. 2562

฿92,000

20 - 28 ธ.ค. 2562

฿92,000

ราคาเริ่มต้นที่

107,000฿

Amazing Italy 11 Day
รหัส : MIRA EUR07A
thai airways

วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี) วันที่สอง มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา วันที่สาม อิตาเลียนริเว...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

1 - 18 พฤศจิกายน 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

16 - 26 ต.ค. 2562

฿110,000

1 - 11 พ.ย. 2562

฿105,000

8 - 18 พ.ย. 2562

฿105,000

ราคาเริ่มต้นที่

99,000฿

อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส 10 วัน
รหัส : MIRA EUR02
thai airways

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) วันที่ 2 กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

19 - 28 ตุลาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

13 - 22 ต.ค. 2562

฿106,000

19 - 28 ต.ค. 2562

฿102,000

ราคาเริ่มต้นที่

109,000฿

อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน
รหัส : MIRA EUR04
thai airways

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) วันที่ 2 กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เซียน่า วันที่ 3 เซียน่า...


กำหนดการเดินทาง 21 ช่วงเวลา

17 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

10 - 20 ต.ค. 2562

฿112,000

17 - 27 ต.ค. 2562

฿112,000

26 ต.ค. - 5 พ.ย. 2562

฿109,000

2 - 12 พ.ย. 2562

฿109,000

9 - 19 พ.ย. 2562

฿109,000

16 - 26 พ.ย. 2562

฿109,000

23 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2562

฿109,000

30 พ.ย. - 10 ธ.ค. 2562

฿109,000

5 - 15 ธ.ค. 2562

฿110,000

24 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

฿114,000

28 ธ.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563

฿114,000

18 - 28 ม.ค. 2563

฿109,000

25 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563

฿109,000

1 - 11 ก.พ. 2563

฿109,000

8 - 18 ก.พ. 2563

฿109,000

15 - 25 ก.พ. 2563

฿109,000

22 ก.พ. - 3 มี.ค. 2563

฿109,000

29 ก.พ. - 10 มี.ค. 2563

฿109,000

7 - 17 มี.ค. 2563

฿109,000

14 - 24 มี.ค. 2563

฿109,000

21 - 31 มี.ค. 2563

฿109,000

ราคาเริ่มต้นที่

59,900฿

อิตาลี 8 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA BT-EUR04_EK
thai airways

วันแรก กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ วันที่สอง สนามบินนานาชาติดูไบ• มิลาน • เมืองวาเลนน่า • เมืองเบลลาจีโอ้ • ทะเลสาบโคโม่ • วิลลาเดล...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

2 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

2 - 9 พ.ย. 2562

฿59,900

2 - 9 ธ.ค. 2562

฿59,900

ราคาเริ่มต้นที่

91,000฿

Beautiful North Italy 10 Day
รหัส : MIRA EUR07B
thai airways

วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี) ศุกร์ วันที่สอง มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา เสาร์ วันที่สาม...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

18 - 27 ตุลาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

18 - 27 ต.ค. 2562

฿96,000

ราคาเริ่มต้นที่

91,000฿

Beautiful North Italy 10 Day
รหัส : MIRA EUR07B
thai airways

วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี) ศุกร์ วันที่สอง มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา เสาร์ วันที่สาม...


กำหนดการเดินทาง 13 ช่วงเวลา

1 พฤศจิกายน 2562 - 22 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

1 - 10 พ.ย. 2562

฿91,000

8 - 17 พ.ย. 2562

฿91,000

4 - 13 ธ.ค. 2562

฿93,000

6 - 15 ธ.ค. 2562

฿91,000

17 - 26 ม.ค. 2563

฿93,000

24 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563

฿93,000

31 ม.ค. - 9 ก.พ. 2563

฿93,000

7 - 16 ก.พ. 2563

฿93,000

14 - 23 ก.พ. 2563

฿93,000

21 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563

฿93,000

28 ก.พ. - 8 มี.ค. 2563

฿93,000

6 - 15 มี.ค. 2563

฿93,000

13 - 22 มี.ค. 2563

฿93,000

ราคาเริ่มต้นที่

75,000฿

Italy Classic 9 Day
รหัส : MIRA EUR07C
thai airways

29 พ.ย. 62 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-มิลาน (อิตาลี) 30 พ.ย. 62 มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-เวนิสเมสเตร้ - เมืองโบลซาโน่ 1 ธ.ค. 62 โบลซาโน่ – ถ่ายรูปคู่กับแนว...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

29 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

29 พ.ย. - 7 ธ.ค. 2562

฿75,900

ราคาเริ่มต้นที่

90,000฿

Grand Italy 9 Day
รหัส : MIRA EUR07
thai airways

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-มิลาน (อิตาลี) วันที่ 2 มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-เวนิสเมสเตร้ วันที่ 3 เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรือกอนโดล่า-เ...


กำหนดการเดินทาง 11 ช่วงเวลา

18 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

11 - 19 ต.ค. 2562

฿90,000

18 - 26 ต.ค. 2562

฿90,000

25 ต.ค. - 2 พ.ย. 2562

฿92,000

1 - 9 พ.ย. 2562

฿92,000

8 - 16 พ.ย. 2562

฿92,000

15 - 23 พ.ย. 2562

฿92,000

22 - 30 พ.ย. 2562

฿92,000

29 พ.ย. - 7 ธ.ค. 2562

฿92,000

4 - 12 ธ.ค. 2562

฿93,000

13 - 21 ธ.ค. 2562

฿92,000

20 - 28 ธ.ค. 2562

฿92,000


ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัท มิร่า ออนทัวร์ จำกัด

เลขที่ 55/20 บุราสิริ วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ


ช่องทางติดต่อ

Phone: 02-227-0358-9

FAX : 02-227-0601

Email : mira.ontour@gmail.com

www.facebook.com/miraontourvip

Line : @mira_ontourทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW

Scroll To Top