HOME / ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ชื่อประเทศ/เมือง
รหัสทัวร์

วันเดินทาง

ระหว่างวัน
ถึงวัน


ราคาเริ่มต้นที่

54,900฿

DUO SWISS 7 DAYS
รหัส : MIRA EK008A
thai airways

บริเวณทะเลสาบเลคเลมังค์ จากนั้นนำท่านถ่ายภาพและเยี่ยมชม ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยได้ร่วมกันก่อสร้างให้เมืองโลซานน์ ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

6 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

6 - 12 พ.ย. 2562

฿54,900

4 - 10 ธ.ค. 2562

฿54,900

ราคาเริ่มต้นที่

52,900฿

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน
รหัส : EK009
thai airways

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่บริเวณ จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า หรือ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miraco...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

9 - 17 พฤศจิกายน 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

9 - 17 พ.ย. 2562

฿49,900

ราคาเริ่มต้นที่

39,900฿

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน
รหัส : MIRA EK018A
thai airways

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นนำท่านสู่ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น (Mt.Stanserhorn) มีความสูงที่ 1,898 เมตร(6,227 ฟุต) ระหว่างทางคุณจะได้ช...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

30 ต.ค. - 5 พ.ย. 2562

฿39,900

ราคาเริ่มต้นที่

39,900฿

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน
รหัส : MIRA EK018B
thai airways

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The ro...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2562

฿39,900

ราคาเริ่มต้นที่

111,000฿

สวิตเซอร์แลนด์
รหัส : MIRA EUR_08A
thai airways

คณะถึงสนามบินนครซูริค รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ พาท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวิทซ์นาว นั่งรถไฟไต่เขา Rigi ถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

18 ตุลาคม - 14 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

18 - 26 ต.ค. 2562

฿114,000

16 - 14 ธ.ค. 2562

฿111,000

ราคาเริ่มต้นที่

89,000฿

Bavaria-Tirol 9Days
รหัส : MIRA EUR_09
thai airways

ถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองพระราชสมภพของรัชกาลที่ 8 เป็นเมื...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

18 - 26 ตุลาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

18 - 26 ต.ค. 2562

฿93,000

ราคาเริ่มต้นที่

52,900฿

Check in at Munot Gornergrat and Rigi kulm สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
รหัส : ...
thai airways

ออกเดินทางสู่สวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 970 ** สำหรับคณะที่ออกเดินทาง 29 พ.ย. เป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 00.35 น.และจะไปถึงซูริคเวลา...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

21 ตุลาคม - 5 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

21 - 27 ต.ค. 2562

฿53,900

18 - 24 พ.ย. 2562

฿52,900

29 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2562

฿52,900

ราคาเริ่มต้นที่

49,900฿

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
รหัส : MIRA TG714
thai airways

เมืองซอฟฮาวเซ่น สัมผัสความงามของ น้ำตกไรน์ เมืองเจนีว่านำท่านชมทะเลสาบเจนีวา/น้ำพุจรวดเจ็ทโด ช้อปปิ้งAubonneOutletแบรนด์เนมมากมาย เมืองโลซานวิวทิวท...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

22 ตุลาคม - 11 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

22 - 28 ต.ค. 2562

฿53,900

13 - 19 พ.ย. 2562

฿54,900

5 - 11 ธ.ค. 2562

฿54,900

ราคาเริ่มต้นที่

113,000฿

SWISS PANORAMA 9 DAYS
รหัส : MIRA EUR08A
thai airways

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) วันที่ 2 ซูริค - ลูเซิรน์ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - ขึ้นยอดเขาริกิ - คูร์ วันที่ 3 คูร์ - ซังต์มอริทซ์ - BERN...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿113,000

ราคาเริ่มต้นที่

139,000฿

WONDERFUL SWISS 11 DAYS
รหัส : MIRA EUR08D
thai airways

กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) ซูริค - ลูเซิรน์ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - ขึ้นยอดเขาริกิ - คูร์ คูร์ - BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่ ลูกาโน่ ...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

27 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿139,000

ราคาเริ่มต้นที่

117,000฿

Romantic Swiss 10 Day
รหัส : MIRA EUR08B
thai airways

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) วันที่ 2 ซูริค - อันเดอร์แมท - รถไฟสู่เมืองแซร์มัทเมืองปลอดมลพิษ วันที่ 3 เซอร์แมท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

15 พฤศจิกายน 2562 - 2 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 - 21 ต.ค. 2562

฿123,000

15 - 24 พ.ย. 2562

฿117,000

5 - 14 ธ.ค. 2562

฿117,000

24 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿117,000

ราคาเริ่มต้นที่

111,000฿

Swiss Panorama 9 Day
รหัส : MIRA EUR08A
thai airways

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) เสาร์ วันที่ 2 ซูริค - ลูเซิรน์ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - ขึ้นยอดเขาริกิ - ซังต์มอริทซ์ อาทิตย์ วันที่ 3 ซังต...


กำหนดการเดินทาง 8 ช่วงเวลา

18 ตุลาคม - 14 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

18 - 26 ต.ค. 2562

฿114,000

26 ต.ค. - 3 พ.ย. 2562

฿122,000

2 - 10 พ.ย. 2562

฿122,000

9 - 17 พ.ย. 2562

฿122,000

16 - 24 พ.ย. 2562

฿122,000

23 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562

฿122,000

30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2562

฿122,000

6 - 14 ธ.ค. 2562

฿111,000

ราคาเริ่มต้นที่

97,000฿

Swiss Scenic Trails 8 Day
รหัส : MIRA EUR08
thai airways

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) วันที่ 2 ซูริค - เบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - โลซานน์ - มงเทรอซ์ วันที่ 3 มงต์เทรอซ์ - ทาสซ์ - แซร์...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

18 - 25 ตุลาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

18 - 25 ต.ค. 2562

฿101,000


ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัท มิร่า ออนทัวร์ จำกัด

เลขที่ 55/20 บุราสิริ วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ


ช่องทางติดต่อ

Phone: 02-227-0358-9

FAX : 02-227-0601

Email : mira.ontour@gmail.com

www.facebook.com/miraontourvip

Line : @mira_ontourทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW

Scroll To Top