HOME / ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ชื่อประเทศ/เมือง
รหัสทัวร์

วันเดินทาง

ระหว่างวัน
ถึงวัน


ราคาเริ่มต้นที่

55,900฿

THE MATTERHORN REFLECTION สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
รหัส : GQ3ZRH-TG005
thai airways

วันที่ 1 กรุงเทพฯ วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ วันที่ 3 โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – แทซ – เซอร์แมท วันที่ 4 ...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

23 - 29 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

23 - 29 พ.ค. 2563

฿59,900

ราคาเริ่มต้นที่

65,900฿

THE MAGIC OF SWITZERLAND สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน
รหัส : GQ3ZRH-EK004
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ - ซูริค – น้ำตกไรน์ – ซูริค วันที่ 3. ซูริค – ซุก – ลูเซิร์น – ยอดเขาริกิ – เวกกิส วันที่ 4. เวกกิส –...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

10 เมษายน - 24 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

10 - 18 เม.ย. 2563

฿78,900

25 เม.ย. - 3 พ.ค. 2563

฿72,900

11 - 19 พ.ค. 2563

฿69,900

16 - 24 มิ.ย. 2563

฿69,900

ราคาเริ่มต้นที่

63,900฿

THE BEST OF ZERMATT 9 วัน 6 คืน
รหัส : GQ3ZRH-TG001
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ซูริค – น้ำตกไรน์ – ซูริค – เบิร์น วันที่ 3. เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – เซอร์แมท วันที่ 4.เซอร์แมท– เขาไ...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

6 เมษายน - 25 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

6 - 14 เม.ย. 2563

฿79,900

12 - 20 พ.ค. 2563

฿67,900

17 - 25 มิ.ย. 2563

฿67,900

ราคาเริ่มต้นที่

56,900฿

ROMANTIC SWISS ALPS สวิตเซอร์แลนด์7 วัน 4 คืน
รหัส : GQ3ZRH-EK001
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ - ดูไบ – ซูริค – ลูเซิร์น วันที่ 3. ลูเซิร์น – เขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเคน วันที่ 4. อินเทอร์ลาเคน – เบิร์น –...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

2 เมษายน - 7 กรกฎาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

24 - 30 มี.ค. 2563

฿56,900

2 - 8 เม.ย. 2563

฿62,900

30 เม.ย. - 6 พ.ค. 2563

฿59,900

20 - 26 พ.ค. 2563

฿59,900

2 - 8 มิ.ย. 2563

฿59,900

1 - 7 ก.ค. 2563

฿59,900

ราคาเริ่มต้นที่

75,900฿

GLACIER EXPRESS SWITZERLAND GRAND TOUR สวิตเซอร์แลนด์10 วัน 7 คืน
รหัส : GQ3ZRH-TG004
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ซูริค – ชาฟฟ์เฮาเซิน – เซ็นต์ มอริทซ์ วันที่ 3. เซ็นต์ มอริทซ์– อันเดอร์แมท – รถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (G...


กำหนดการเดินทาง 10 ช่วงเวลา

4 เมษายน - 11 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 13 เม.ย. 2563

฿88,900

5 - 14 เม.ย. 2563

฿88,900

6 - 15 เม.ย. 2563

฿88,900

7 - 16 เม.ย. 2563

฿88,900

9 - 18 เม.ย. 2563

฿95,900

10 - 19 เม.ย. 2563

฿95,900

11 - 20 เม.ย. 2563

฿95,900

12 - 21 เม.ย. 2563

฿86,900

22 - 31 พ.ค. 2563

฿75,900

2 - 11 มิ.ย. 2563

฿75,900

ราคาเริ่มต้นที่

49,900฿

SWITZERLAND IN MY HEART สวิตเซอร์แลนด์อิตาลี7 วัน 4 คืน
รหัส : GQ3ZRH-TG031
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น วันที่ 3. เบิร์น – เขาชิลธอร์น – อินเทอร์ลาเคน – ซุก วันที่ 4.เขาริกิ – ลูเซิร์น – สิงโตหิน...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

6 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

6 - 12 พ.ค. 2563

฿52,900

13 - 19 พ.ค. 2563

฿52,900

20 - 26 พ.ค. 2563

฿52,900

27 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2563

฿52,900

10 - 16 มิ.ย. 2563

฿52,900

24 - 30 มิ.ย. 2563

฿52,900

ราคาเริ่มต้นที่

63,900฿

SWITZERLAND PARADISE ON EARTH สวิตเซอร์แลนด์ 8D5N
รหัส : GQ3ZRH-TG009
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ วันที่ 3. โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์แมท วันที่ 4....


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

8 เมษายน - 3 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

8 - 15 เม.ย. 2563

฿75,900

27 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2563

฿63,900

ราคาเริ่มต้นที่

67,900฿

BRILLIANT SWITZERLAND สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 7 คืน
รหัส : GQ3ZRH-LX001
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพ – ซูริค วันที่ 2. ซูริค – น้ำตกไรน์ – เบิร์น วันที่ 3. เบิร์น – กรูแยร์ – เจนีวา – โลซานน์ วันที่ 4. โลซานน์ – พิพิธภัณฑ์โอลิมปิ...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

13 เมษายน - 1 กรกฎาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

13 - 21 เม.ย. 2563

฿79,900

22 - 30 เม.ย. 2563

฿76,900

13 - 21 พ.ค. 2563

฿72,900

22 - 30 พ.ค. 2563

฿72,900

7 - 15 มิ.ย. 2563

฿72,900

23 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2563

฿72,900

ราคาเริ่มต้นที่

49,999฿

สวิตเซอร์แลนด์ เจนีวา เซอร์แมท ลูเซิร์น ซูริค 7 วัน 4 คืน
รหัส : ZZRH10
thai airways

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ วันที่สอง ท่าอากาศยานนาน...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

12 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 - 18 เม.ย. 2563

฿59,999

17 - 23 พ.ค. 2563

฿52,999


ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัท มิร่า ออนทัวร์ จำกัด

เลขที่ 55/20 บุราสิริ วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ


ช่องทางติดต่อ

Phone: 02-227-0358-9

FAX : 02-227-0601

Email : mira.ontour@gmail.com

www.facebook.com/miraontourvip

Line : @mira_ontourทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW

Scroll To Top