HOME / ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ชื่อประเทศ/เมือง
รหัสทัวร์

วันเดินทาง

ระหว่างวัน
ถึงวัน


ราคาเริ่มต้นที่

79,900฿

RUSSIA FANTASTIC NORTHERN LIGHTS บินตรง รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ7 D 5 N โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3DME-TG002
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ – มอสโคว์ วันที่ 2. มอสโคว์ –มูร์มันสค์–พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งนิวเคลียร์–อนุสาวรีย์อโลชา –ขับรถสโนโมบิล - ตามล่าแสงเหนือ วั...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

฿79,900

ราคาเริ่มต้นที่

65,900฿

NORTHERN LIGHTS IN RUSSIA ตามล่าแสงเหนือ รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3DME-EK015
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. ดูไบ – มอสโคว์– เนินเขาสแปร์โรว์- ถนนอารบัต วันที่ 3. มอสโคว์ –จัตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

23 พฤศจิกายน 2562 - 7 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

23 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562

฿79,900

9 - 17 ธ.ค. 2562

฿79,900

18 - 26 ธ.ค. 2562

฿79,900

30 ธ.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2563

฿89,900

ราคาเริ่มต้นที่

54,900฿

BELOVED OVERNIGHT TRAIN AND NICHOLAS PALACE รัสเซีย มอสโคว์ เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก 7 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3DME-TG001
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ – มอสโคว์ วันที่ 2. มอสโคว์ – นั่งรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก– พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ – ถนนช้อปปิ ้งเนฟสกี ้ วันที่ 3. พระร...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

9 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

9 - 15 พ.ย. 2562

฿54,900

16 - 22 พ.ย. 2562

฿54,900

4 - 10 ธ.ค. 2562

฿54,900

11 - 17 ธ.ค. 2562

฿54,900

ราคาเริ่มต้นที่

65,900฿

Grand Russia มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3DME-EK017
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์– เนินเขาสแปร์โรว์ วันที่ 3.ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - สถานีรถไฟใต้ดิน ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

9 พฤศจิกายน 2562 - 8 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

9 - 13 พ.ย. 2562

฿65,900

29 พ.ย. - 8 ธ.ค. 2562

฿66,900

5 - 14 ธ.ค. 2562

฿66,900

30 ธ.ค. 2562 - 8 ม.ค. 2563

฿72,900

ราคาเริ่มต้นที่

49,900฿

รัสเซีย in Train [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]
รหัส : MIRA GQ3DME-EK013
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์ วันที่ 3. มอสโคว์ –ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

26 พฤศจิกายน 2562 - 3 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2562

฿49,900

1 - 8 ธ.ค. 2562

฿49,900

25 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿63,900

27 ธ.ค. 2562 - 3 ก.พ. 2563

฿63,900

ราคาเริ่มต้นที่

51,900฿

รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค 6 วัน 4 คืน
รหัส : MIRA BT-DME006_SU
thai airways

วันแรก กรุงเทพ • ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว • กรุงมอสโคว์ • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล วันที่สอง สถานีรถไฟใต้ดิน • พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

5 - 17 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

16 2562 - 21 ม.ค. 2563

฿55,900

5 - 10 ธ.ค. 2562

฿55,900

12 - 17 ธ.ค. 2562

฿51,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,900฿

รัชเซีย มอสโคส เซนปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA BT-DME007_SU
thai airways

วันแรก กรุงเทพ • ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว • กรุงมอสโคว์ • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล วันที่สอง สถานีรถไฟใต้ดิน • พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เม...


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

6 ธันวาคม 2562 - 26 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

6 - 12 ธ.ค. 2562

฿55,900

13 - 19 ธ.ค. 2562

฿56,900

20 - 26 ธ.ค. 2562

฿59,900

26 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿60,900

27 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿60,900

28 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

฿60,900

20 - 26 ก.พ. 2563

฿60,900

ราคาเริ่มต้นที่

52,900฿

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน
รหัส : MIRA BT-DME01_TG
thai airways

ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ และพระราชวังเครมลิน ชมจัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล และหอนาฬิกาซาวิเออร์ ชมห้างสรรพสินค้ากุม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

23 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

23 - 28 พ.ย. 2562

฿52,900

5 - 10 ธ.ค. 2562

฿55,900

19 - 24 ธ.ค. 2562

฿52,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,900฿

รัชเซีย มอสโคว เซนปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA BT-DME03_EK
thai airways

ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ ชมความงามของ มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ ตลาดอิสไมโลโว่ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ชมพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์โคโลเมนสโ...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

5 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 12 ธ.ค. 2562

฿55,900

12 - 19 ธ.ค. 2562

฿59,900

12 - 19 ธ.ค. 2562

฿55,900

19 - 26 ธ.ค. 2562

฿61,900

29 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿61,900

ราคาเริ่มต้นที่

52,900฿

รัสเซีย มอสโคว์ เซนปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA BT-DME03_QR
thai airways

ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ ชมความงามของ มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ ตลาดอิสไมโลโว่ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ชมพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์โคโลเมนสโ...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

4 - 11 พฤศจิกายน 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 11 พ.ย. 2562

฿52,900

ราคาเริ่มต้นที่

49,900฿

รัชเซีย เซนปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA BT-DME031_EK
thai airways

ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ ชมความงามของ มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ ตลาดอิสไมโลโว่ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ชมพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์โคโลเมนสโ...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

24 ตุลาคม - 4 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

24 - 31 ต.ค. 2562

฿49,900

31 ต.ค. - 7 พ.ย. 2562

฿49,900

7 - 11 พ.ย. 2562

฿52,900

14 - 21 พ.ย. 2562

฿52,900

21 - 28 พ.ย. 2562

฿52,900

27 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2562

฿52,900

ราคาเริ่มต้นที่

68,900฿

รัชเซีย ตาม ล่าแสงเหนือ 7 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA BT-DME05_TG
thai airways

บินตรงสู่มอสโคว โดยสายการบินไทย+บินภายในไปกลับ มอสโคว-เมอมังค์ ปฏิบัติการตามล่าหาแสงเหนือ หรือ ปรากฎการณ์ออโรร่า (North Lihgt) ชมหมู่บ้านเทอริเบ...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

11 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

11 - 17 ธ.ค. 2562

฿68,900

25 - 31 ธ.ค. 2562

฿73,900

1 - 7 ม.ค. 2563

฿75,900

ราคาเริ่มต้นที่

72,900฿

รัชเซีย ตาม ล่าแสงเหนือ 8 วัน 6 คืน
รหัส : MIRA BT-DME09_SU
thai airways

บินตรงสู่มอสโคว + บินภายใน 3 ขา 3 เมือง เมืองมอสโคว เมืองเมอมังค์ เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ชมวิวเมืองมอสโคว ณ ยอดเขาสแปโรว์ฮิลล์ ชมพระราชวัง...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

5 ธันวาคม 2562 - 13 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 12 ธ.ค. 2562

฿72,900

24 - 31 ธ.ค. 2562

฿77,900

8 - 15 ม.ค. 2563

฿75,900

6 - 13 ก.พ. 2563

฿75,900

ราคาเริ่มต้นที่

49,900฿

(HG03) Discovery Russia มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8D 5N
รหัส : MIRA (HG03)
thai airways

มอสโก เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก **รถไฟตู้นอน First Class** เที่ยวชม มหาวิหารเซนต์เซเวียร์ พระราชวังเครมลินจุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลล์ จัสตุรัสเเดง ห้างสรรพสินค้าก...


กำหนดการเดินทาง 12 ช่วงเวลา

19 ตุลาคม 2562 - 4 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

11 - 18 ต.ค. 2562

฿52,900

15 - 22 ต.ค. 2562

฿52,900

19 - 26 ต.ค. 2562

฿49,900

22 - 29 ต.ค. 2562

฿52,900

5 - 12 พ.ย. 2562

฿49,900

14 - 21 พ.ย. 2562

฿49,900

20 - 27 พ.ย. 2562

฿49,900

28 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2562

฿49,900

6 - 13 ธ.ค. 2562

฿49,900

7 - 14 ธ.ค. 2562

฿49,900

26 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿59,900

28 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿59,900

ราคาเริ่มต้นที่

32,900฿

(HG01B) Delight Moscow 6D 3N
รหัส : MIRA (HG01B)
thai airways

Delight Moscow 6 D 3 N จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้ สวนสาธารณะ Zaryadye Park – ถนนอารบัท ...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

18 ตุลาคม - 9 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

18 - 23 ต.ค. 2562

฿32,900

6 - 11 พ.ย. 2562

฿32,900

4 - 9 ธ.ค. 2562

฿32,900

ราคาเริ่มต้นที่

69,900฿

รัชเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ
รหัส : MIRA BT-DME05_SU
thai airways

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเชเรเมเตียโว • เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ วันที่สอง พระราชวังเครมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ • จ...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

24 ธันวาคม 2562 - 19 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

24 - 30 ธ.ค. 2562

฿73,900

26 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿74,900

22 - 28 ม.ค. 2563

฿69,900

5 - 11 ก.พ. 2563

฿69,900

13 - 19 ก.พ. 2563

฿69,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,900฿

รัชเซีย บินตรง มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
รหัส : MIRA BT-DME08_TG
thai airways

ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ ชมมหาวิหารโดมทอง ตลาดอิสไมโลโว่ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ชมพระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ชมโบสถ์อัสส...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

23 ตุลาคม - 26 พฤศจิกายน 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

23 - 29 ต.ค. 2562

฿56,900

6 - 12 พ.ย. 2562

฿55,900

20 - 26 พ.ย. 2562

฿55,900

ราคาเริ่มต้นที่

50,999฿

รัสเซีย : มอสโคว์-ซาร์กอส 6 วัน 3 คืน
รหัส : MIRA MOS-ZA6DW5
thai airways

รัสเซีย : มอสโคว์-ซาร์กอส 6 วัน 3 คืน ชมละครสัตว์ พัก 4 ดาว อาหารครบทุกมื้อ บิน Mahan Air...


กำหนดการเดินทาง 9 ช่วงเวลา

19 ตุลาคม 2562 - 26 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 - 17 ต.ค. 2562

฿33,999

19 - 24 ต.ค. 2562

฿33,999

23 - 28 พ.ย. 2562

฿33,999

7 - 12 ธ.ค. 2562

฿33,999

28 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿34,999

25 - 30 ม.ค. 2563

฿33,888

8 - 13 ก.พ. 2563

฿33,888

7 - 12 มี.ค. 2563

฿33,888

21 - 26 มี.ค. 2563

฿33,888

ราคาเริ่มต้นที่

64,900฿

Russia max
รหัส : ...
thai airways

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พระราชวังเครมลิน นำท่านเข้าชมพระราชวังเครมลินตั้งอยู่ริมชายฝั่งแม่น้ำมอสโก และแม่น้ำเนกลินนายา สร้างขึ้นเพื่อ...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

0 - 0 543

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

16 - 22 ต.ค. 2562

฿64,900

ราคาเริ่มต้นที่

69,900฿

รัสเซียเมืองเอียร์คุตสก์
รหัส : ...
thai airways

เมืองเอียร์คุตสก์ เมืองเอกแห่งเขตรัสเซียตะวันออกเป็นศูนย์กลางทั้งด้านการค้าและการบริหารปกครองที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1651 ผ่านชมตัวเมืองที่มีความงดงามทา...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

15 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

15 - 20 ก.พ. 2563

฿69,900

17 - 22 ก.พ. 2563

฿69,900

21 - 26 ก.พ. 2563

฿69,900

23 - 28 ก.พ. 2563

฿69,900

ราคาเริ่มต้นที่

63,999฿

รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์
รหัส : MIRA ZDME01
thai airways

บินตรงสู่มอสโคว์ บินภายใน 2 เที่ยวไม่เหนื่อย พักโรงแรมระดับ4ดาว ตามล่าแสงเหนือ 2 คืนเต็มอิ่ม นั่งสุนัขลากเลื่อน Husky Sledge ชมพิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแ...


กำหนดการเดินทาง 12 ช่วงเวลา

20 พฤศจิกายน 2562 - 7 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

20 - 26 พ.ย. 2562

฿63,999

27 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2562

฿63,999

4 - 10 ธ.ค. 2562

฿65,999

7 - 13 ธ.ค. 2562

฿65,999

9 - 15 ธ.ค. 2562

฿65,999

14 - 20 ธ.ค. 2562

฿65,999

18 - 24 ธ.ค. 2562

฿67,999

21 - 27 ธ.ค. 2562

฿67,999

25 - 31 ธ.ค. 2562

฿68,999

28 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

฿75,999

30 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿75,999

1 - 7 ม.ค. 2563

฿71,999

ราคาเริ่มต้นที่

62,900฿

รัสเซีย ใบไม้เปลี่ยนสี
รหัส : ...
thai airways

พระราชวังเครมลิน นำท่านเข้าชมพระราชวังเครมลินตั้งอยู่ริมชายฝั่งแม่น้ำมอสโก และแม่น้ำเนกลินนายา สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ผู้ครองเมือ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

17 - 28 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

17 - 23 ธ.ค. 2562

฿62,900

22 - 28 ธ.ค. 2562

฿62,900

ราคาเริ่มต้นที่

29,999฿

รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม
รหัส : MIRA ZDME04
thai airways

เที่ยวมอสโคว์ ครบ คุ้ม แบบง่ายๆสบายกระเป๋า เดินทางโดยสายการบินมาตรฐานระดับ 5 ดาว ชมความสวยงามโบสถ์อัสสัมชัญแห่งเมืองซากอร์ส สัมผัสความยิ่งใหญ่ของโบสถ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

26 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 - 31 ต.ค. 2562

฿33,999

12 - 17 พ.ย. 2562

฿32,999

ราคาเริ่มต้นที่

37,900฿

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน
รหัส : MIRA We’re ONE CENTER
thai airways

ตกแต่งภายในด้วยภาพนักบุญ มีแท่นสำหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและสำหรับนักร้องนำสวด ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างในสมัยพระเจ้าอีวาน เลียนแ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

17 - 28 ตุลาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

17 - 22 ต.ค. 2562

฿37,900

23 - 28 ต.ค. 2562

฿37,900

ราคาเริ่มต้นที่

32,900฿

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน
รหัส : MIRA EK001A
thai airways

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส ที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

15 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

15 - 20 พ.ย. 2562

฿32,900

6 - 11 ธ.ค. 2562

฿32,900

ราคาเริ่มต้นที่

57,900฿

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA EK002
thai airways

ชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงาม อันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเนื่องจา...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

19 - 29 ตุลาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

10 - 17 ต.ค. 2562

฿57,900

11 - 18 ต.ค. 2562

฿57,900

15 - 22 ต.ค. 2562

฿57,900

16 - 23 ต.ค. 2562

฿57,900

19 - 26 ต.ค. 2562

฿57,900

22 - 29 ต.ค. 2562

฿57,900

ราคาเริ่มต้นที่

52,900฿

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA
thai airways

13.45 น. เดินทางถึง สนามบินมิคาอิล โลโมโนซอฟ (โดโมเดโดโว) ประเทศสหรัฐพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซ...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

15 พฤศจิกายน 2562 - 4 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

15 - 22 พ.ย. 2562

฿52,900

29 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2562

฿52,900

4 - 11 ธ.ค. 2562

฿52,900

25 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿64,900

26 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿64,900

28 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿64,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,999฿

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
รหัส : MIRA ZSVO01
thai airways

บินตรงสู่เมืองมอสโคว์โดยสายการบินประจำชาติของรัสเซีย เที่ยวครบมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก บินภายใน 1 เที่ยวไม่เหนื่อย ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ละครสัตว์ ...


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

17 ตุลาคม 2562 - 4 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 - 18 ต.ค. 2562

฿60,999

17 - 23 ต.ค. 2562

฿59,999

18 - 24 ต.ค. 2562

฿59,999

5 - 11 ธ.ค. 2562

฿56,999

27 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿64,999

28 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

฿64,999

29 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿64,999

ราคาเริ่มต้นที่

34,999฿

รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ช นิวเยรูซาเรม 7วัน4คืน
รหัส : MIRA ZDME12
thai airways

เที่ยวรัสเซียแบบจัดเต็ม มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม โดยสายการบินระดับ 5 ดาว อันดับ 2 ของโลก ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเครมลิน เช็คอินสุดเก๋ ณ จัตุ...


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

17 ตุลาคม 2562 - 1 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

13 - 19 ต.ค. 2562

฿36,999

17 - 23 ต.ค. 2562

฿36,999

20 - 26 ต.ค. 2562

฿36,999

17 - 23 พ.ย. 2562

฿34,999

1 - 7 ธ.ค. 2562

฿39,999

5 - 11 ธ.ค. 2562

฿39,999

26 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿47,999

ราคาเริ่มต้นที่

84,000฿

Fantastic Lake Baikal 7 Days
รหัส : MIRA EUR29
thai airways

วันแรก กรุงเทพฯ - อิรคุตสก์ (รัสเซีย) วันที่สอง อิรคุตสก์ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Taltsy Village - นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว - พิพิธภัณฑ์ไบคาล - ลิสทวานกา ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

7 กุมภาพันธ์ - 27 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

7 - 13 ก.พ. 2563

฿89,000

21 - 27 ก.พ. 2563

฿84,000

6 - 12 มี.ค. 2563

฿84,000

21 - 27 มี.ค. 2563

฿84,000

ราคาเริ่มต้นที่

96,000฿

Russia 7 D by TG
รหัส : MIRA EUR27A
thai airways

วันแรก กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย) วันที่สอง เที่ยวกรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล – ช้อปป...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

23 - 29 ตุลาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

23 - 29 ต.ค. 2562

฿96,000

ราคาเริ่มต้นที่

38,888฿

รัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซุปตาร์..เรนโบว์ 8วัน5คืน
รหัส : MIRA VNSVO01
thai airways

วิหารเซนต์บาซิล สถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอมหรือโบสถ์ลูกกวาดนั่นเอง มหาวิหารโดมหรือมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ โบสก์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุด...


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

18 ตุลาคม 2562 - 3 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

18 - 25 ต.ค. 2562

฿38,888

23 - 30 ต.ค. 2562

฿41,888

6 - 13 ธ.ค. 2562

฿40,888

11 - 18 ธ.ค. 2562

฿41,888

18 - 25 ธ.ค. 2562

฿42,888

25 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿43,888

27 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

฿43,888


ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัท มิร่า ออนทัวร์ จำกัด

เลขที่ 55/20 บุราสิริ วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ


ช่องทางติดต่อ

Phone: 02-227-0358-9

FAX : 02-227-0601

Email : mira.ontour@gmail.com

www.facebook.com/miraontourvip

Line : @mira_ontourทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW

Scroll To Top