HOME / ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ชื่อประเทศ/เมือง
รหัสทัวร์

วันเดินทาง

ระหว่างวัน
ถึงวัน


ราคาเริ่มต้นที่

27,999฿

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน
รหัส : MIRA ZDME07
thai airways

เที่ยวมอสโคว์ ครบ คุ้ม เช็คอินเก๋ๆทุกซอกมุม ทุกสถานที่ไฮไลท์ ชมความงามพระราชวังซาริซิน่า เที่ยวสวนสาธารณะใหญ่ที่สุดในรัสเซีย VDNKH ชมความงามของโบสถ์อ...


กำหนดการเดินทาง 11 ช่วงเวลา

3 มีนาคม - 2 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

29 ก.พ. - 5 มี.ค. 2563

฿28,999

3 - 8 มี.ค. 2563

฿29,999

7 - 12 มี.ค. 2563

฿29,999

10 - 15 มี.ค. 2563

฿29,999

13 - 18 มี.ค. 2563

฿29,999

14 - 19 มี.ค. 2563

฿29,999

17 - 22 มี.ค. 2563

฿29,999

20 - 25 มี.ค. 2563

฿29,999

21 - 26 มี.ค. 2563

฿29,999

24 - 29 มี.ค. 2563

฿29,999

28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2563

฿29,999

ราคาเริ่มต้นที่

85,999฿

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน
รหัส : MIRA ZYYZ03
thai airways

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ วันที่สอง ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท วันที่สาม ซากอร์ส – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

4 - 30 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 9 มี.ค. 2563

฿32,900

25 - 30 มี.ค. 2563

฿32,900

ราคาเริ่มต้นที่

52,900฿

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA EK002
thai airways

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท วันที่สาม พระราชวังเครมลิน – พิพิธ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

6 - 27 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 ก.พ. 2562 - 6 มี.ค. 2563

฿52,900

6 - 13 มี.ค. 2563

฿52,900

13 - 20 มี.ค. 2563

฿52,900

20 - 27 มี.ค. 2563

฿52,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,999฿

DME03 RUSSIA SUPER AURORA (7D5N)
รหัส : MIRA DME03
thai airways

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สนามบินเชเรเมเตียโว – เมืองเมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

4 - 20 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 10 มี.ค. 2563

฿55,999

14 - 20 มี.ค. 2563

฿55,999

ราคาเริ่มต้นที่

47,999฿

DME04 RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (7D5N)
รหัส : MIRA DME04
thai airways

สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก– เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

7 - 28 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 ก.พ. - 3 มี.ค. 2563

฿47,999

7 - 13 มี.ค. 2563

฿49,999

18 - 24 มี.ค. 2563

฿49,999

21 - 27 มี.ค. 2563

฿49,999

22 - 28 มี.ค. 2563

฿49,999

ราคาเริ่มต้นที่

65,900฿

มหัศจรรย์...รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์ 7 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA BT-DME05_TG
thai airways

มอสโคว์ • สนามบินเมอร์มรังส์ • เมืองเมอร์มรังส์ • เมือง Teliberka ชมทะเลขั้วโลกเหนือที่สูงที่สุดในโลก ปฏิบัติการล่าแสงเหนื...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

4 - 31 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 ก.พ. - 3 เม.ย. 2563

฿68,900

4 - 10 มี.ค. 2563

฿68,900

18 - 24 มี.ค. 2563

฿68,900

25 - 31 มี.ค. 2563

฿68,900

ราคาเริ่มต้นที่

75,900฿

RUSSIA AURORA HUNTING รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตามล่าแสงเหนือ 9 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3DME-TG017
thai airways

มอสโคว์ – (บินภายใน) มูร์มันสค์ – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ – อนุสาวรีย์อโลชา – ขับรถสโนว์โมบิล – นำท่านตามล่าแสงเหนือ...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

4 มีนาคม - 2 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

22 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563

฿75,900

4 - 12 มี.ค. 2563

฿75,900

11 - 19 มี.ค. 2563

฿75,900

18 - 26 มี.ค. 2563

฿75,900

25 มี.ค. - 2 เม.ย. 2563

฿75,900

ราคาเริ่มต้นที่

49,900฿

มหัศจรรย์.....RUSSIA WINTER FESTIVAL 7 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA BT-DME081TG
thai airways

พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ • โบสถ์อัสสัมชัญ • ชมระฆังพระเจ้าซาร์ และปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • สนามบินโด...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

4 มีนาคม - 7 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 ก.พ. - 3 มี.ค. 2563

฿54,900

4 - 10 มี.ค. 2563

฿52,900

18 - 24 มี.ค. 2563

฿52,900

25 - 31 มี.ค. 2563

฿52,900

1 - 7 เม.ย. 2563

฿53,900

ราคาเริ่มต้นที่

49,900฿

รัสเซีย in Train [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]
รหัส : MIRA GQ3DME-EK013
thai airways

มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ละครสัตว์...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

5 มีนาคม - 6 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 12 มี.ค. 2563

฿49,900

16 - 23 มี.ค. 2563

฿51,900

24 - 31 มี.ค. 2563

฿51,900

30 มี.ค. - 6 เม.ย. 2563

฿52,900

ราคาเริ่มต้นที่

45,900฿

มหัศจรรย์...รัสเชีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน
รหัส : MIRA BT-DME01_TG
thai airways

สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก • วิหารเซนต์ไอแซค • ป้อมปิเตอร์ และปอล พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • พระราชวังฤดูหนาว • พ...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

7 มีนาคม - 9 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2563

฿52,900

7 - 12 มี.ค. 2563

฿51,900

19 - 24 มี.ค. 2563

฿52,900

28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2563

฿52,900

4 - 9 เม.ย. 2563

฿52,900

ราคาเริ่มต้นที่

69,900฿

AURORA RUSSIA รัสเซีย - มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – มูรมันสค์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3DME-EK018
thai airways

ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

23 มีนาคม - 1 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 ก.พ. - 4 มี.ค. 2563

฿72,900

23 มี.ค. - 1 เม.ย. 2563

฿72,900

ราคาเริ่มต้นที่

34,900฿

รัสเซีย มอสโคว์ 6 วัน 3 คืน
รหัส : MIRA EK001B WINTER
thai airways

เมืองหิมะ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน – สแปร์โร่ฮิลล์ -มหาวิทยาลัยมอสโคว์– รัสเซี่ยนเซอร์คัส สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

0 - 0 543

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

29 ม.ค. - 3 มี.ค. 2563

฿34,900

ราคาเริ่มต้นที่

49,900฿

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA EK002B-Winter
thai airways

พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

6 - 27 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 ก.พ. - 6 มี.ค. 2563

฿49,900

6 - 13 มี.ค. 2563

฿49,900

13 - 20 มี.ค. 2563

฿49,900

20 - 27 มี.ค. 2563

฿49,900

ราคาเริ่มต้นที่

56,900฿

FALL IN LOVE WITH RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)
รหัส : MIRA GQ3VKO-TK001
thai airways

อิสตันบูล - มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค - ถนนอารบัต...


กำหนดการเดินทาง 9 ช่วงเวลา

11 มีนาคม - 13 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

11 - 18 มี.ค. 2563

฿56,900

25 - 1 มี.ค. 2563

฿56,900

4 - 11 เม.ย. 2563

฿59,900

21 - 28 เม.ย. 2563

฿58,900

23 - 30 เม.ย. 2563

฿58,900

6 พ.ค. - 13 มิ.ย. 2563

฿58,900

10 - 17 พ.ค. 2563

฿59,900

1 - 8 มิ.ย. 2563

฿66,900

4 - 11 มิ.ย. 2563

฿66,900

ราคาเริ่มต้นที่

52,900฿

มหัศจรรย์...รัสเซีย บินตรงสู่มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA BT-DME007SU
thai airways

กรุงมอสโคว์ • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล สถานีรถไฟใต้ดิน • พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ • โบสถ์อัสสัมชัญ • ชมระฆังพระเจ้าซาร์The Tsar Bel...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

5 มีนาคม - 3 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 11 มี.ค. 2563

฿52,900

12 - 18 มี.ค. 2563

฿54,900

28 มี.ค. - 3 เม.ย. 2563

฿55,900

ราคาเริ่มต้นที่

34,900฿

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน
รหัส : MIRA EK001A-Summer
thai airways

ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท ซากอร์ส – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน – ...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

22 เมษายน - 7 กรกฎาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

22 - 27 เม.ย. 2563

฿34,900

5 - 10 พ.ค. 2563

฿34,900

29 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2563

฿34,900

10 - 15 มิ.ย. 2563

฿34,900

2 - 7 ก.ค. 2563

฿37,900

ราคาเริ่มต้นที่

52,900฿

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA EK002A-Summer
thai airways

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหา...


กำหนดการเดินทาง 14 ช่วงเวลา

31 มีนาคม - 28 กรกฎาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

31 มี.ค. - 7 เม.ย. 2563

฿52,900

1 - 8 เม.ย. 2563

฿52,900

2 - 9 เม.ย. 2563

฿52,900

8 - 15 เม.ย. 2563

฿59,900

11 - 18 เม.ย. 2563

฿59,900

14 - 21 เม.ย. 2563

฿59,900

29 เม.ย. - 6 พ.ค. 2563

฿52,900

30 เม.ย. - 7 พ.ค. 2563

฿52,900

5 - 12 พ.ค. 2563

฿52,900

20 - 27 พ.ค. 2563

฿52,900

29 - 5 พ.ค. 2563

฿52,900

23 - 30 มิ.ย. 2563

฿52,900

1 - 8 ก.ค. 2563

฿52,900

21 - 28 ก.ค. 2563

฿52,900

ราคาเริ่มต้นที่

39,999฿

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
รหัส : MIRA ZDME16
thai airways

เปิดประสบการณ์ใหม่ รถไฟตู้นอน มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมสวน VDNKH ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตื่นตากับพิพิธภัณฑ์อาวกาศ สนุกกับกิจกรรม DIY ตุ๊กตาแม่ลูก...


กำหนดการเดินทาง 16 ช่วงเวลา

4 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 10 มี.ค. 2563

฿41,999

11 - 17 มี.ค. 2563

฿41,999

18 - 24 มี.ค. 2563

฿41,999

25 - 31 มี.ค. 2563

฿41,999

5 - 11 เม.ย. 2563

฿42,999

6 - 12 เม.ย. 2563

฿41,999

9 - 15 เม.ย. 2563

฿49,999

12 - 18 เม.ย. 2563

฿48,999

29 เม.ย. - 5 พ.ค. 2563

฿46,999

6 - 12 พ.ค. 2563

฿45,999

10 - 16 พ.ค. 2563

฿45,999

20 - 26 พ.ค. 2563

฿45,999

27 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2563

฿45,999

3 - 9 มิ.ย. 2563

฿45,999

10 - 16 มิ.ย. 2563

฿45,999

24 - 30 มิ.ย. 2563

฿45,999

ราคาเริ่มต้นที่

44,999฿

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
รหัส : MIRA ZDME17
thai airways

บินตรงสู่มอสโคว์ พักหรู 4 ดาว เที่ยว 2 เมืองมอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เข้าชม 3 พระราชวังไฮไลท์ ปีเตอร์ฮอฟ แคทเทอรีน เครมลิน สนุกกับกิจกรรมกับกิจกรรม...


กำหนดการเดินทาง 15 ช่วงเวลา

20 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

20 เม.ย. - 26 พ.ค. 2563

฿45,999

22 - 28 เม.ย. 2563

฿45,999

25 เม.ย. - 1 พ.ค. 2563

฿45,999

9 - 15 พ.ค. 2563

฿51,999

13 - 19 พ.ค. 2563

฿51,999

20 - 26 พ.ค. 2563

฿51,999

25 - 31 พ.ค. 2563

฿51,999

27 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2563

฿51,999

30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2563

฿51,999

3 - 9 มิ.ย. 2563

฿51,999

6 - 12 มิ.ย. 2563

฿51,999

10 - 16 มิ.ย. 2563

฿51,999

13 - 19 มิ.ย. 2563

฿51,999

20 - 26 มิ.ย. 2563

฿51,999

24 - 30 มิ.ย. 2563

฿51,999

ราคาเริ่มต้นที่

53,888฿

(RUS-SUPA-7DW5) SUPER AURORA RUSSIA BY W5
รหัส : MIRA RUS-SUPA-7DW5
thai airways

พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนต์บาซิล- ห้างกุม...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

7 - 27 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

7 - 13 มี.ค. 2563

฿53,888

21 - 27 มี.ค. 2563

฿53,888

ราคาเริ่มต้นที่

33,999฿

(MOS-SMZ-6DT5) SUPER RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK 6D4N (T5)
รหัส : MIRA MOS-SMZ-6DT5
thai airways

METRO-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-โบสถ์อัสสัมชัญ ...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

7 มีนาคม - 2 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

7 - 12 มี.ค. 2563

฿33,999

21 - 26 มี.ค. 2563

฿33,999

28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2563

฿33,999

ราคาเริ่มต้นที่

59,900฿

UITG004_Russia Moscow St.Petersburg 7 Days_Mar-May 2020
รหัส : MIRA IP4
thai airways

สถานีรถไฟใต้ดิน-ตลาดอิสมายลอฟกี้-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-ห้างสรรพสินค้ากุม-สแปร์โร่ฮิลล์-การแสดงละครสัตว์รัสเซี่ยนเซอร์คัส...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

9 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

9 - 15 มี.ค. 2563

฿59,900

16 - 22 มี.ค. 2563

฿59,900

30 มี.ค. - 5 เม.ย. 2563

฿59,900

27 เม.ย. - 3 พ.ค. 2563

฿59,900

ราคาเริ่มต้นที่

47,888฿

(RUS-ISR-7DWY) INSIDE RUSSIA 7D MOSCOW-ST.PETER (WY)
รหัส : MIRA RUS-ISR-7DWY
thai airways

มอสโคว์-จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนต์บาซิล- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ ห้างกุม- ชมเซอร์คัส...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

5 มีนาคม - 16 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 11 มี.ค. 2563

฿47,888

20 - 26 มี.ค. 2563

฿47,888

2 - 8 เม.ย. 2563

฿47,888

10 - 16 เม.ย. 2563

฿49,999

ราคาเริ่มต้นที่

29,999฿

(MOS-ZA5DWY) SUPER PRO RUSSIA BY WY
รหัส : MIRA MOS-ZA5DWY
thai airways

พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง– มหาวิหารเซนต์บาซิล – กุม...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

11 - 29 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563

฿29,999

11 - 15 มี.ค. 2563

฿29,999

25 - 29 มี.ค. 2563

฿29,999

ราคาเริ่มต้นที่

47,888฿

(RUS-FOT-7DTK) FULL OPTION RUSSIA BY TK
รหัส : MIRA RUS-FOT-7DTK
thai airways

อิสตันบูล-มอสโคว-พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์- Husky Parkยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล-ชมเซอร์คัส ...


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

19 มีนาคม - 18 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

19 - 25 มี.ค. 2563

฿47,888

21 - 27 มี.ค. 2563

฿47,888

26 มี.ค. - 1 เม.ย. 2563

฿47,888

2 - 8 เม.ย. 2563

฿47,888

3 - 9 เม.ย. 2563

฿47,888

8 - 14 เม.ย. 2563

฿47,888

12 - 18 เม.ย. 2563

฿55,555

ราคาเริ่มต้นที่

38,900฿

Russia Super Save 6 วัน 4 คืน
รหัส : MIRA BT-DME001_TG
thai airways

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย วันที่สอง สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก • ว...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

7 มีนาคม - 9 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2563

฿46,900

7 - 12 มี.ค. 2563

฿45,900

19 - 24 มี.ค. 2563

฿46,900

28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2563

฿46,900

4 - 9 เม.ย. 2563

฿46,900

ราคาเริ่มต้นที่

48,888฿

(RUS-SGR-8DW5) CIRCUS SUPER GRAND RUSSIA
รหัส : MIRA RUS-SGR-8DW5
thai airways

มอสโคว์ – ซากอร์ส-พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

9 - 30 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

9 - 16 มี.ค. 2563

฿48,888

23 - 30 มี.ค. 2563

฿48,888

ราคาเริ่มต้นที่

41,999฿

(RUS-HPSA-6DKC) CIRCUS HAPPY SNOW-A RUSSIA
รหัส : MIRA RUS-HPSA-6DKC
thai airways

มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - METRO – มหาวิหารเซนต์บาซิล – จัตุรัสแดง –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ -GUM-ชมเซอร์คัส...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

7 มีนาคม - 23 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

7 - 12 มี.ค. 2563

฿43,888

28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2563

฿43,888

4 - 9 เม.ย. 2563

฿43,888

11 - 16 เม.ย. 2563

฿49,888

18 - 23 เม.ย. 2563

฿44,888

ราคาเริ่มต้นที่

59,888฿

(RUS-ISA-7DWY) INSIDE AURORA RUSSIA BY WY
รหัส : MIRA RUS-ISA-7DWY
thai airways

เมืองซากอร์ส – จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนต์บาซิล- กุม ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

5 - 26 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 11 มี.ค. 2563

฿59,888

20 - 26 มี.ค. 2563

฿59,888

ราคาเริ่มต้นที่

56,999฿

(RUS-ESA-6DT5) EASY-A AURORA RUSSIA BY T5
รหัส : MIRA RUS-ESA-6DT5
thai airways

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก -พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - HERMITAGE MUSEUMโบสถ์หยดเลือด- มหาวิหารเซนต์ไอแซค-สนามบิน ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

21 มีนาคม - 2 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

21 - 26 มี.ค. 2563

฿56,999

28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2563

฿56,999

ราคาเริ่มต้นที่

55,999฿

(RUS-ESB-6DT5) EASY-B AURORA RUSSIA BY T5
รหัส : MIRA RUS-ESB-6DT5
thai airways

MURMANSK ล่าแสงเหนือ ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

7 มีนาคม - 2 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

29 ก.พ. - 5 มี.ค. 2563

฿55,999

7 - 12 มี.ค. 2563

฿55,999

21 - 26 มี.ค. 2563

฿55,999

28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2563

฿55,999

ราคาเริ่มต้นที่

59,999฿

รัสเซีย มอสโคว์ มูรมันสค์
รหัส : MIRA ZSVO03
thai airways

บินตรงสู่มอสโคว์ พักหรู 4 ดาว ชมปรากฏการณ์แสงเหนือ 2 คืนเต็ม สุดฟิน !!! พากินขาปูยักษ์สุดแสนอร่อย แวะชมอนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ KURSK สนุกกับกิจกรรมสุนัข...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

6 - 26 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 ก.พ. - 5 มี.ค. 2563

฿59,999

6 - 12 มี.ค. 2563

฿62,999

13 - 19 มี.ค. 2563

฿62,999

20 - 26 มี.ค. 2563

฿62,999

ราคาเริ่มต้นที่

55,999฿

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
รหัส : MIRA ZSVO047
thai airways

บินตรงสู่มอสโคว์ บินภายใน 1 เที่ยว ไม่เหนื่อย ไม่ย้อนเส้นทาง เที่ยวเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เข้าชมความอลังการ 3 พระราชวังไฮไลท์ของรัสเซีย สนุกกับกิจกรรม D...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

9 - 18 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

9 - 15 เม.ย. 2563

฿55,999

10 - 16 เม.ย. 2563

฿56,999

11 - 17 เม.ย. 2563

฿56,999

12 - 18 เม.ย. 2563

฿56,999

ราคาเริ่มต้นที่

34,900฿

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส
รหัส : MIRA VWQR01
thai airways

จัตุรัสแดง เข้าชมพระราชวังเครมลิน , โบสถ์โฮลีทรินิตี้ , ชม อนุสรณ์ Worker & Peasant Monument , สวนซายาร์ดเย สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ พิเศษ ...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

14 มีนาคม - 27 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

14 - 18 มี.ค. 2563

฿34,900

25 - 29 มี.ค. 2563

฿34,900

2 - 6 พ.ค. 2563

฿34,900

13 - 17 พ.ค. 2563

฿34,900

23 - 27 พ.ค. 2563

฿34,900

ราคาเริ่มต้นที่

34,900฿

รัสเซีย มอสโคว์ ซากรอส 5 วัน3 คืน
รหัส : MIRA VWQR02
thai airways

สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์, จัตุรัสแดง เข้าชมพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ เข้าชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ ชม อนุสรณ์ Worker & Peasant M...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

4 - 8 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 8 มี.ค. 2563

฿34,900

ราคาเริ่มต้นที่

34,900฿

VWQR01_Russia_Moscow_Sagross__5D3N_MAR-MAY20
รหัส : MIRA VWQR01
thai airways

มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - อนุสรณ์ Worker & Peasant - VDNKh Expo park - พิพิธภัณฑ์อวกาศมอสโก...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

14 มีนาคม - 27 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

14 - 18 มี.ค. 2563

฿34,900

25 - 29 มี.ค. 2563

฿34,900

2 - 6 พ.ค. 2563

฿34,900

13 - 17 พ.ค. 2563

฿34,900

23 - 27 พ.ค. 2563

฿34,900

ราคาเริ่มต้นที่

34,900฿

VWQR02_Russia_Moscow_Sagross_Hunsky_5D3N_JAN-MAR20
รหัส : MIRA VWQR02
thai airways

สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - สวนซายาร์ดเย – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – ถนนอารบัต...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

4 - 8 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 8 มี.ค. 2563

฿34,900

ราคาเริ่มต้นที่

53,900฿

VWTK03_Russia Moscow Zagorsk St. Petersburg 9D6N (TK)
รหัส : MIRA VWTK03
thai airways

อิสตันบูล (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนคนเดิน อารบัต ...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

12 มีนาคม - 3 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 ก.พ. - 4 มี.ค. 2563

฿53,900

12 - 20 มี.ค. 2563

฿53,900

26 มี.ค. - 3 เม.ย. 2563

฿57,900

ราคาเริ่มต้นที่

65,900฿

RUSSIA FANTASTIC NORTHERN LIGHTS บินตรง รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ7 D 5 N โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3DME-TG002
thai airways

มอสโคว์ –มูร์มันสค์–พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งนิวเคลียร์–อนุสาวรีย์อโลชา – ขับรถสโนโมบิล - ตามล่าแสงเหนือ หมู่บ้านซามิ–ฟาร์มฮัสกี้–นั่งรถสุนัขและกว...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

4 - 10 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

29 ก.พ. - 6 มี.ค. 2563

฿67,900

4 - 10 มี.ค. 2563

฿67,900

ราคาเริ่มต้นที่

53,900฿

BELOVED OVERNIGHT TRAIN AND NICHOLAS PALACE รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3DME-TG001
thai airways

มอสโคว์ – นั่งรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก– พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ – ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน มอสโคว์ – สถานี...


กำหนดการเดินทาง 9 ช่วงเวลา

6 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

29 ก.พ. - 6 มี.ค. 2563

฿54,900

6 - 12 เม.ย. 2563

฿66,900

8 - 14 เม.ย. 2563

฿66,900

11 - 17 เม.ย. 2563

฿68,900

2 - 8 พ.ค. 2563

฿57,900

6 - 12 พ.ค. 2563

฿57,900

13 - 19 พ.ค. 2563

฿57,900

8 - 14 มิ.ย. 2563

฿57,900

24 - 30 มิ.ย. 2563

฿57,900

ราคาเริ่มต้นที่

27,999฿

รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม
รหัส : MIRA ZDME19
thai airways

เที่ยวมอสโคว์แบบครบคุ้ม ทุกซอกมุม ไม่พลาดทุกจุดไฮไลท์ ชมต้นกำเนิดโบสถ์อัสสัมชัญเมืองซากอร์ส สุดอลังการกับโบสถ์นิวเยรูซาเรม ถ่ายรูปเก๋เก๋ บนสะพานสูง ณ ...


กำหนดการเดินทาง 30 ช่วงเวลา

1 เมษายน - 2 กรกฎาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

1 - 6 เม.ย. 2563

฿27,999

3 - 8 เม.ย. 2563

฿29,999

4 - 8 เม.ย. 2563

฿29,999

9 - 14 เม.ย. 2563

฿40,999

10 - 15 เม.ย. 2563

฿45,999

11 - 16 เม.ย. 2563

฿45,999

12 - 17 เม.ย. 2563

฿45,999

13 - 18 เม.ย. 2563

฿43,999

18 - 23 เม.ย. 2563

฿28,999

21 - 26 เม.ย. 2563

฿27,999

24 - 29 เม.ย. 2563

฿28,999

25 - 30 เม.ย. 2563

฿29,999

29 เม.ย. - 4 พ.ค. 2563

฿30,999

30 เม.ย. - 5 พ.ค. 2563

฿30,999

1 - 6 พ.ค. 2563

฿30,999

2 - 7 พ.ค. 2563

฿30,999

5 - 10 พ.ค. 2563

฿30,999

6 - 11 พ.ค. 2563

฿29,999

9 - 14 พ.ค. 2563

฿29,999

15 - 20 พ.ค. 2563

฿29,999

16 - 21 พ.ค. 2563

฿29,999

23 - 28 พ.ค. 2563

฿29,999

26 - 31 พ.ค. 2563

฿29,999

29 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2563

฿29,999

30 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2563

฿29,999

2 - 7 มิ.ย. 2563

฿30,999

6 - 11 มิ.ย. 2563

฿29,999

16 - 21 มิ.ย. 2563

฿29,999

20 - 25 มิ.ย. 2563

฿29,999

27 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2563

฿29,999

ราคาเริ่มต้นที่

49,999฿

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
รหัส : MIRA ZDME18
thai airways

บินหรูสายการบินระดับ 5 ดาว ไฟล์ทบินสวย ต่อไฟล์ทไม่เหนื่อย บินเข้ามอสโคว์ บินออกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไม่ย้อนเส้นทาง ชมโบสถ์อัสสัมชัญแห่งเมืองซากอร์ส พิเ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

4 - 19 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 11 เม.ย. 2563

฿49,999

9 - 16 เม.ย. 2563

฿55,999

11 - 18 เม.ย. 2563

฿55,999

12 - 19 เม.ย. 2563

฿55,999

ราคาเริ่มต้นที่

69,999฿

[AGENT] Amazing Aurora MMK 7D4N DEC_MAR20
รหัส : MIRA SU1
thai airways

เมืองมูร์มันสค์ – เรือทำลายน้ำแข็ง – อนุสาวรีย์อัลโยวา – สกีรีสอร์ท-ล่าแสงเหนือ...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

12 - 17 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 - 17 มี.ค. 2563

฿69,999

ราคาเริ่มต้นที่

84,000฿

Fantastic Lake Baikal 7 Days
รหัส : MIRA EUR29
thai airways

วันแรก กรุงเทพฯ - อิรคุตสก์ (รัสเซีย) วันที่สอง อิรคุตสก์ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Taltsy Village - นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว - พิพิธภัณฑ์ไบคาล - ลิสทวานกา ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

6 - 27 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

6 - 12 มี.ค. 2563

฿84,000

21 - 27 มี.ค. 2563

฿84,000

ราคาเริ่มต้นที่

53,500฿

GG18 รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน (QR)
รหัส : MIRA GG18
thai airways

มอสโคว – พระราชวังไม้โคโลเมนสโกเย – วิหารเซนต์ซาเวีย – อารามโนโวดิวิชี – สแปโรว์ฮิลล์ มอสโควเมโทร – พระราชวังเครมลิน – อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – ระฆังแล...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

6 - 25 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

6 - 13 มี.ค. 2563

฿53,500

18 - 25 มี.ค. 2563

฿53,500

ราคาเริ่มต้นที่

34,900฿

PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK FINE SNOW 5D3N
รหัส : MIRA PRS08-WY
thai airways

เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - ถนนอารบัต - สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยาลัยมอสโคว์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

10 - 16 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

10 - 14 เม.ย. 2563

฿43,900

11 - 15 เม.ย. 2563

฿43,900

12 - 16 เม.ย. 2563

฿43,900

ราคาเริ่มต้นที่

125,000฿

Russia Aurora Hunting 9 Days
รหัส : SR01
thai airways

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย) วันที่ 2 ซาร์กอร์ส - เที่ยวกรุงมอสโคว์ - จัตุรัสแดง - เซ็นต์บาซิล - ช้อปปิ้งถนนอราบัต - ชมสถานีรถไฟใต้ดิน ...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

18 - 26 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

18 - 26 มี.ค. 2563

฿125,000

ราคาเริ่มต้นที่

42,900฿

มหัศจรรย์..Russia Moscow Zagorsk 5 วัน 3 คืน
รหัส : MIRA BT-DME02_SU
thai airways

ซากอส • โบสถ์โฮลีทรินิตี้ • โบสถ์อัสสัมชัญ • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

10 - 17 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

10 - 14 เม.ย. 2563

฿42,900

11 - 15 เม.ย. 2563

฿42,900

12 - 16 เม.ย. 2563

฿42,900

13 - 17 เม.ย. 2563

฿43,900

ราคาเริ่มต้นที่

57,900฿

มหัศจรรย์...RUSSIA บินตรงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA BT-DME01_SU
thai airways

พระราชวังเคลมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ • พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่แชมเบอร์ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

10 - 19 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

10 - 16 เม.ย. 2563

฿57,900

11 - 17 เม.ย. 2563

฿57,900

12 - 18 เม.ย. 2563

฿57,900

13 - 19 เม.ย. 2563

฿57,900

ราคาเริ่มต้นที่

49,900฿

รัสเซีย in Train [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน
รหัส : GQ3DME-EK013
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ วันที่ 3. มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงม...


กำหนดการเดินทาง 14 ช่วงเวลา

16 มีนาคม - 28 กรกฎาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

16 - 23 มี.ค. 2563

฿51,900

24 - 31 มี.ค. 2563

฿51,900

30 มี.ค. - 6 เม.ย. 2563

฿52,900

7 - 14 เม.ย. 2563

฿59,900

10 - 17 เม.ย. 2563

฿63,900

11 - 18 เม.ย. 2563

฿63,900

26 เม.ย. - 3 พ.ค. 2563

฿59,900

2 - 9 พ.ค. 2563

฿56,900

26 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2563

฿59,900

1 - 8 มิ.ย. 2563

฿68,900

23 - 30 มิ.ย. 2563

฿59,900

1 - 8 ก.ค. 2563

฿62,900

14 - 21 ก.ค. 2563

฿59,900

21 - 28 ก.ค. 2563

฿62,900


ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัท มิร่า ออนทัวร์ จำกัด

เลขที่ 55/20 บุราสิริ วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ


ช่องทางติดต่อ

Phone: 02-227-0358-9

FAX : 02-227-0601

Email : mira.ontour@gmail.com

www.facebook.com/miraontourvip

Line : @mira_ontourทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW

Scroll To Top