HOME / ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ชื่อประเทศ/เมือง
รหัสทัวร์

วันเดินทาง

ระหว่างวัน
ถึงวัน


ราคาเริ่มต้นที่

49,900฿

รัสเซีย in Train [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]
รหัส : MIRA GQ3DME-EK013
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์ วันที่ 3. มอสโคว์ –ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

25 ธันวาคม 2562 - 3 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿63,900

27 ธ.ค. 2562 - 3 ก.พ. 2563

฿63,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,900฿

รัชเซีย มอสโคส เซนปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA BT-DME007_SU
thai airways

วันแรก กรุงเทพ • ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว • กรุงมอสโคว์ • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล วันที่สอง สถานีรถไฟใต้ดิน • พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เม...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

20 ธันวาคม 2562 - 26 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

13 - 19 ธ.ค. 2562

฿56,900

20 - 26 ธ.ค. 2562

฿59,900

26 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿60,900

27 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿60,900

28 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

฿60,900

20 - 26 ก.พ. 2563

฿60,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,900฿

รัชเซีย มอสโคว เซนปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA BT-DME03_EK
thai airways

ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ ชมความงามของ มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ ตลาดอิสไมโลโว่ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ชมพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์โคโลเมนสโ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

19 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 - 19 ธ.ค. 2562

฿59,900

12 - 19 ธ.ค. 2562

฿55,900

19 - 26 ธ.ค. 2562

฿61,900

29 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿61,900

ราคาเริ่มต้นที่

72,900฿

รัชเซีย ตาม ล่าแสงเหนือ 8 วัน 6 คืน
รหัส : MIRA BT-DME09_SU
thai airways

บินตรงสู่มอสโคว + บินภายใน 3 ขา 3 เมือง เมืองมอสโคว เมืองเมอมังค์ เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ชมวิวเมืองมอสโคว ณ ยอดเขาสแปโรว์ฮิลล์ ชมพระราชวัง...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

24 ธันวาคม 2562 - 13 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

24 - 31 ธ.ค. 2562

฿77,900

8 - 15 ม.ค. 2563

฿75,900

6 - 13 ก.พ. 2563

฿75,900

ราคาเริ่มต้นที่

65,900฿

มหัศจรรย์ รัสเซีย...ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์
รหัส : MIRA BT-DME051SU
thai airways

บินตรงสู่มอสโคว โดยสายการบินแอโรฟอท+บินภายในไปกลับ มอสโคว-เมอมังค์ ปฏิบัติการตามล่าหาแสงเหนือ หรือ ปรากฎการณ์ออโรร่า (North Lihgt) ชมหมู่บ้านเทอ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

30 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 - 17 ธ.ค. 2562

฿66,900

30 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563

฿68,900

14 - 19 ก.พ. 2563

฿67,900

20 - 25 ก.พ. 2563

฿66,900

ราคาเริ่มต้นที่

49,900฿

มหัศจรรย์....รัสเซีย WINTER มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
รหัส : MIRA BT-DME03EK
thai airways

ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ ชมความงามของ มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ ตลาดอิสไมโลโว่ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ชมพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์โคโลเมนสโ...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

19 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 - 19 ธ.ค. 2562

฿55,900

19 - 26 ธ.ค. 2562

฿61,900

29 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿61,900

ราคาเริ่มต้นที่

27,999฿

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน
รหัส : MIRA ZDME07
thai airways

เที่ยวมอสโคว์ ครบ คุ้ม เช็คอินเก๋ๆทุกซอกมุม ทุกสถานที่ไฮไลท์ ชมความงามพระราชวังซาริซิน่า เที่ยวสวนสาธารณะใหญ่ที่สุดในรัสเซีย VDNKH ชมความงามของโบสถ์อ...


กำหนดการเดินทาง 17 ช่วงเวลา

25 มกราคม - 2 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 - 30 ม.ค. 2563

฿27,999

5 - 10 ก.พ. 2563

฿30,999

7 - 12 ก.พ. 2563

฿30,999

8 - 13 ก.พ. 2563

฿30,999

15 - 20 ก.พ. 2563

฿28,999

18 - 23 ก.พ. 2563

฿27,999

29 ก.พ. - 5 มี.ค. 2563

฿28,999

3 - 8 มี.ค. 2563

฿29,999

7 - 12 มี.ค. 2563

฿29,999

10 - 15 มี.ค. 2563

฿29,999

13 - 18 มี.ค. 2563

฿29,999

14 - 19 มี.ค. 2563

฿29,999

17 - 22 มี.ค. 2563

฿29,999

20 - 25 มี.ค. 2563

฿29,999

21 - 26 มี.ค. 2563

฿29,999

24 - 29 มี.ค. 2563

฿29,999

28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2563

฿29,999

ราคาเริ่มต้นที่

49,999฿

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA ZSVO02
thai airways

บินตรงสู่เมืองมอสโคว์ บินภายใน 1 เที่ยวไม่เหนื่อย ไม่ย้อนเส้นทาง เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์นานาชาติ โรงแรม 5 ดาว เที่ยวครบมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ถ่ายรูปเ...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

27 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿59,999

28 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

฿59,999

29 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿59,999

ราคาเริ่มต้นที่

85,999฿

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน
รหัส : MIRA ZYYZ03
thai airways

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ วันที่สอง ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท วันที่สาม ซากอร์ส – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

4 - 30 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 9 มี.ค. 2563

฿32,900

25 - 30 มี.ค. 2563

฿32,900

ราคาเริ่มต้นที่

52,900฿

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA EK002
thai airways

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท วันที่สาม พระราชวังเครมลิน – พิพิธ...


กำหนดการเดินทาง 8 ช่วงเวลา

26 ธันวาคม 2562 - 27 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 ก.พ. 2562 - 6 มี.ค. 2563

฿52,900

26 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿64,900

26 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿64,900

24 - 31 ม.ค. 2563

฿52,900

7 - 14 ก.พ. 2563

฿52,900

6 - 13 มี.ค. 2563

฿52,900

13 - 20 มี.ค. 2563

฿52,900

20 - 27 มี.ค. 2563

฿52,900

ราคาเริ่มต้นที่

49,900฿

DME02 RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ล่องเรือ
รหัส : MIRA DME02
thai airways

เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – โบสถ์ทรินิตี้ –ตลาดอิสไมโลโว่...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

29 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

29 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿64,900

ราคาเริ่มต้นที่

55,999฿

DME03 RUSSIA SUPER AURORA (7D5N)
รหัส : MIRA DME03
thai airways

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สนามบินเชเรเมเตียโว – เมืองเมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า ...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

12 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 - 18 ก.พ. 2563

฿55,999

4 - 10 มี.ค. 2563

฿55,999

14 - 20 มี.ค. 2563

฿55,999

ราคาเริ่มต้นที่

47,999฿

DME04 RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (7D5N)
รหัส : MIRA DME04
thai airways

สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก– เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

1 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

1 - 7 ก.พ. 2563

฿47,999

26 ก.พ. - 3 มี.ค. 2563

฿47,999

7 - 13 มี.ค. 2563

฿49,999

18 - 24 มี.ค. 2563

฿49,999

21 - 27 มี.ค. 2563

฿49,999

22 - 28 มี.ค. 2563

฿49,999

ราคาเริ่มต้นที่

65,900฿

มหัศจรรย์...รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์ 7 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA BT-DME05_TG
thai airways

มอสโคว์ • สนามบินเมอร์มรังส์ • เมืองเมอร์มรังส์ • เมือง Teliberka ชมทะเลขั้วโลกเหนือที่สูงที่สุดในโลก ปฏิบัติการล่าแสงเหนื...


กำหนดการเดินทาง 10 ช่วงเวลา

1 มกราคม - 3 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

1 - 7 ม.ค. 2563

฿75,900

15 - 21 ม.ค. 2563

฿68,900

22 - 28 ม.ค. 2563

฿65,900

5 - 11 ก.พ. 2563

฿68,900

12 - 18 ก.พ. 2563

฿68,900

22 - 28 ก.พ. 2563

฿68,900

26 ก.พ. - 3 เม.ย. 2563

฿68,900

4 - 10 มี.ค. 2563

฿68,900

18 - 24 มี.ค. 2563

฿68,900

25 - 31 มี.ค. 2563

฿68,900

ราคาเริ่มต้นที่

33,900฿

รัสเซีย (มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส) 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]
รหัส : MIRA GQ3DME-EK014
thai airways

มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

30 ธันวาคม 2562 - 11 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

30 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿48,900

6 - 11 ก.พ. 2563

฿35,900

ราคาเริ่มต้นที่

75,900฿

RUSSIA AURORA HUNTING รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตามล่าแสงเหนือ 9 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3DME-TG017
thai airways

มอสโคว์ – (บินภายใน) มูร์มันสค์ – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ – อนุสาวรีย์อโลชา – ขับรถสโนว์โมบิล – นำท่านตามล่าแสงเหนือ...


กำหนดการเดินทาง 11 ช่วงเวลา

15 มกราคม - 2 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

15 - 23 ม.ค. 2563

฿75,900

25 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563

฿75,900

30 ม.ค. - 7 ก.พ. 2563

฿75,900

6 ก.พ. - 14 ม.ค. 2563

฿75,900

8 - 16 ก.พ. 2563

฿75,900

15 - 23 ก.พ. 2563

฿75,900

22 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563

฿75,900

4 - 12 มี.ค. 2563

฿75,900

11 - 19 มี.ค. 2563

฿75,900

18 - 26 มี.ค. 2563

฿75,900

25 มี.ค. - 2 เม.ย. 2563

฿75,900

ราคาเริ่มต้นที่

49,900฿

มหัศจรรย์.....RUSSIA WINTER FESTIVAL 7 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA BT-DME081TG
thai airways

พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ • โบสถ์อัสสัมชัญ • ชมระฆังพระเจ้าซาร์ และปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • สนามบินโด...


กำหนดการเดินทาง 11 ช่วงเวลา

25 ธันวาคม 2562 - 7 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 - 31 ธ.ค. 2562

฿59,900

15 - 21 ม.ค. 2563

฿54,900

5 - 11 ก.พ. 2563

฿54,900

6 - 12 ก.พ. 2563

฿59,900

12 - 18 ก.พ. 2563

฿54,900

22 - 28 ก.พ. 2563

฿54,900

26 ก.พ. - 3 มี.ค. 2563

฿54,900

4 - 10 มี.ค. 2563

฿52,900

18 - 24 มี.ค. 2563

฿52,900

25 - 31 มี.ค. 2563

฿52,900

1 - 7 เม.ย. 2563

฿53,900

ราคาเริ่มต้นที่

49,900฿

รัสเซีย in Train [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]
รหัส : MIRA GQ3DME-EK013
thai airways

มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ละครสัตว์...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

25 ธันวาคม 2562 - 6 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿63,900

24 - 31 ม.ค. 2563

฿49,900

5 - 12 มี.ค. 2563

฿49,900

16 - 23 มี.ค. 2563

฿51,900

24 - 31 มี.ค. 2563

฿51,900

30 มี.ค. - 6 เม.ย. 2563

฿52,900

ราคาเริ่มต้นที่

69,900฿

รัชเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ
รหัส : MIRA BT-DME05_SU
thai airways

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเชเรเมเตียโว • เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ วันที่สอง พระราชวังเครมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ • จ...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

24 ธันวาคม 2562 - 19 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

24 - 30 ธ.ค. 2562

฿73,900

26 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿74,900

22 - 28 ม.ค. 2563

฿69,900

5 - 11 ก.พ. 2563

฿69,900

13 - 19 ก.พ. 2563

฿69,900

ราคาเริ่มต้นที่

45,900฿

มหัศจรรย์...รัสเชีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน
รหัส : MIRA BT-DME01_TG
thai airways

สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก • วิหารเซนต์ไอแซค • ป้อมปิเตอร์ และปอล พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • พระราชวังฤดูหนาว • พ...


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

23 มกราคม - 9 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

23 - 28 ม.ค. 2563

฿45,900

13 - 18 ก.พ. 2563

฿46,900

27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2563

฿52,900

7 - 12 มี.ค. 2563

฿51,900

19 - 24 มี.ค. 2563

฿52,900

28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2563

฿52,900

4 - 9 เม.ย. 2563

฿52,900

ราคาเริ่มต้นที่

69,900฿

AURORA RUSSIA รัสเซีย - มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – มูรมันสค์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3DME-EK018
thai airways

ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

28 มกราคม - 1 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 ม.ค. - 5 ก.พ. 2563

฿69,900

18 - 26 ก.พ. 2563

฿69,900

25 ก.พ. - 4 มี.ค. 2563

฿72,900

23 มี.ค. - 1 เม.ย. 2563

฿72,900

ราคาเริ่มต้นที่

34,900฿

รัสเซีย มอสโคว์ 6 วัน 3 คืน
รหัส : MIRA EK001B WINTER
thai airways

เมืองหิมะ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน – สแปร์โร่ฮิลล์ -มหาวิทยาลัยมอสโคว์– รัสเซี่ยนเซอร์คัส สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

29 มกราคม - 3 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

29 ม.ค. - 3 มี.ค. 2563

฿34,900

5 - 10 ก.พ. 2563

฿34,900

ราคาเริ่มต้นที่

49,900฿

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA EK002B-Winter
thai airways

พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส ...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

24 มกราคม - 27 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

24 - 31 ม.ค. 2563

฿49,900

7 - 14 ก.พ. 2563

฿49,900

28 ก.พ. - 6 มี.ค. 2563

฿49,900

6 - 13 มี.ค. 2563

฿49,900

13 - 20 มี.ค. 2563

฿49,900

20 - 27 มี.ค. 2563

฿49,900

ราคาเริ่มต้นที่

56,900฿

FALL IN LOVE WITH RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)
รหัส : MIRA GQ3VKO-TK001
thai airways

อิสตันบูล - มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค - ถนนอารบัต...


กำหนดการเดินทาง 11 ช่วงเวลา

4 กุมภาพันธ์ - 13 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 11 ก.พ. 2563

฿56,900

10 - 17 ก.พ. 2563

฿56,900

11 - 18 มี.ค. 2563

฿56,900

25 - 1 มี.ค. 2563

฿56,900

4 - 11 เม.ย. 2563

฿59,900

21 - 28 เม.ย. 2563

฿58,900

23 - 30 เม.ย. 2563

฿58,900

6 พ.ค. - 13 มิ.ย. 2563

฿58,900

10 - 17 พ.ค. 2563

฿59,900

1 - 8 มิ.ย. 2563

฿66,900

4 - 11 มิ.ย. 2563

฿66,900

ราคาเริ่มต้นที่

52,900฿

มหัศจรรย์...รัสเซีย บินตรงสู่มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA BT-DME007SU
thai airways

กรุงมอสโคว์ • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล สถานีรถไฟใต้ดิน • พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ • โบสถ์อัสสัมชัญ • ชมระฆังพระเจ้าซาร์The Tsar Bel...


กำหนดการเดินทาง 10 ช่วงเวลา

26 ธันวาคม 2562 - 3 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿60,900

28 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

฿60,900

29 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿60,900

7 - 13 ก.พ. 2563

฿55,900

13 - 19 ก.พ. 2563

฿55,900

20 - 26 ก.พ. 2563

฿55,900

22 - 28 ก.พ. 2563

฿54,900

5 - 11 มี.ค. 2563

฿52,900

12 - 18 มี.ค. 2563

฿54,900

28 มี.ค. - 3 เม.ย. 2563

฿55,900

ราคาเริ่มต้นที่

34,900฿

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน
รหัส : MIRA EK001A-Summer
thai airways

ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท ซากอร์ส – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน – ...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

22 เมษายน - 7 กรกฎาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

22 - 27 เม.ย. 2563

฿34,900

5 - 10 พ.ค. 2563

฿34,900

29 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2563

฿34,900

10 - 15 มิ.ย. 2563

฿34,900

2 - 7 ก.ค. 2563

฿37,900

ราคาเริ่มต้นที่

52,900฿

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA EK002A-Summer
thai airways

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหา...


กำหนดการเดินทาง 14 ช่วงเวลา

31 มีนาคม - 28 กรกฎาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

31 มี.ค. - 7 เม.ย. 2563

฿52,900

1 - 8 เม.ย. 2563

฿52,900

2 - 9 เม.ย. 2563

฿52,900

8 - 15 เม.ย. 2563

฿59,900

11 - 18 เม.ย. 2563

฿59,900

14 - 21 เม.ย. 2563

฿59,900

29 เม.ย. - 6 พ.ค. 2563

฿52,900

30 เม.ย. - 7 พ.ค. 2563

฿52,900

5 - 12 พ.ค. 2563

฿52,900

20 - 27 พ.ค. 2563

฿52,900

29 - 5 พ.ค. 2563

฿52,900

23 - 30 มิ.ย. 2563

฿52,900

1 - 8 ก.ค. 2563

฿52,900

21 - 28 ก.ค. 2563

฿52,900

ราคาเริ่มต้นที่

39,999฿

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
รหัส : MIRA ZDME16
thai airways

เปิดประสบการณ์ใหม่ รถไฟตู้นอน มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมสวน VDNKH ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตื่นตากับพิพิธภัณฑ์อาวกาศ สนุกกับกิจกรรม DIY ตุ๊กตาแม่ลูก...


กำหนดการเดินทาง 20 ช่วงเวลา

29 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

29 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563

฿39,999

5 - 11 ก.พ. 2563

฿41,999

9 - 15 ก.พ. 2563

฿41,999

19 - 25 ก.พ. 2563

฿39,999

4 - 10 มี.ค. 2563

฿41,999

11 - 17 มี.ค. 2563

฿41,999

18 - 24 มี.ค. 2563

฿41,999

25 - 31 มี.ค. 2563

฿41,999

5 - 11 เม.ย. 2563

฿42,999

6 - 12 เม.ย. 2563

฿41,999

9 - 15 เม.ย. 2563

฿49,999

12 - 18 เม.ย. 2563

฿48,999

29 เม.ย. - 5 พ.ค. 2563

฿46,999

6 - 12 พ.ค. 2563

฿45,999

10 - 16 พ.ค. 2563

฿45,999

20 - 26 พ.ค. 2563

฿45,999

27 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2563

฿45,999

3 - 9 มิ.ย. 2563

฿45,999

10 - 16 มิ.ย. 2563

฿45,999

24 - 30 มิ.ย. 2563

฿45,999

ราคาเริ่มต้นที่

44,999฿

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
รหัส : MIRA ZDME17
thai airways

บินตรงสู่มอสโคว์ พักหรู 4 ดาว เที่ยว 2 เมืองมอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เข้าชม 3 พระราชวังไฮไลท์ ปีเตอร์ฮอฟ แคทเทอรีน เครมลิน สนุกกับกิจกรรมกับกิจกรรม...


กำหนดการเดินทาง 15 ช่วงเวลา

20 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

20 เม.ย. - 26 พ.ค. 2563

฿45,999

22 - 28 เม.ย. 2563

฿45,999

25 เม.ย. - 1 พ.ค. 2563

฿45,999

9 - 15 พ.ค. 2563

฿51,999

13 - 19 พ.ค. 2563

฿51,999

20 - 26 พ.ค. 2563

฿51,999

25 - 31 พ.ค. 2563

฿51,999

27 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2563

฿51,999

30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2563

฿51,999

3 - 9 มิ.ย. 2563

฿51,999

6 - 12 มิ.ย. 2563

฿51,999

10 - 16 มิ.ย. 2563

฿51,999

13 - 19 มิ.ย. 2563

฿51,999

20 - 26 มิ.ย. 2563

฿51,999

24 - 30 มิ.ย. 2563

฿51,999

ราคาเริ่มต้นที่

53,888฿

(RUS-SUPA-7DW5) SUPER AURORA RUSSIA BY W5
รหัส : MIRA RUS-SUPA-7DW5
thai airways

พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนต์บาซิล- ห้างกุม...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

25 มกราคม - 27 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 - 31 ม.ค. 2563

฿56,888

8 - 14 ก.พ. 2563

฿53,888

7 - 13 มี.ค. 2563

฿53,888

21 - 27 มี.ค. 2563

฿53,888

ราคาเริ่มต้นที่

33,999฿

(MOS-SMZ-6DT5) SUPER RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK 6D4N (T5)
รหัส : MIRA MOS-SMZ-6DT5
thai airways

METRO-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-โบสถ์อัสสัมชัญ ...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

8 มกราคม - 2 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

8 - 13 ม.ค. 2563

฿33,999

25 - 30 ม.ค. 2563

฿33,999

22 - 27 ก.พ. 2563

฿33,999

7 - 12 มี.ค. 2563

฿33,999

21 - 26 มี.ค. 2563

฿33,999

28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2563

฿33,999

ราคาเริ่มต้นที่

59,900฿

UITG004_Russia Moscow St.Petersburg 7 Days_Mar-May 2020
รหัส : MIRA IP4
thai airways

สถานีรถไฟใต้ดิน-ตลาดอิสมายลอฟกี้-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-ห้างสรรพสินค้ากุม-สแปร์โร่ฮิลล์-การแสดงละครสัตว์รัสเซี่ยนเซอร์คัส...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

9 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

9 - 15 มี.ค. 2563

฿59,900

16 - 22 มี.ค. 2563

฿59,900

30 มี.ค. - 5 เม.ย. 2563

฿59,900

27 เม.ย. - 3 พ.ค. 2563

฿59,900

ราคาเริ่มต้นที่

47,888฿

(RUS-ISR-7DWY) INSIDE RUSSIA 7D MOSCOW-ST.PETER (WY)
รหัส : MIRA RUS-ISR-7DWY
thai airways

มอสโคว์-จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนต์บาซิล- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ ห้างกุม- ชมเซอร์คัส...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

26 มกราคม - 16 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 ม.ค. - 1 ก.พ. 2563

฿47,888

8 - 14 ก.พ. 2563

฿47,888

5 - 11 มี.ค. 2563

฿47,888

20 - 26 มี.ค. 2563

฿47,888

2 - 8 เม.ย. 2563

฿47,888

10 - 16 เม.ย. 2563

฿49,999

ราคาเริ่มต้นที่

29,999฿

(MOS-ZA5DWY) SUPER PRO RUSSIA BY WY
รหัส : MIRA MOS-ZA5DWY
thai airways

พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง– มหาวิหารเซนต์บาซิล – กุม...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

25 มกราคม - 29 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 - 29 ม.ค. 2563

฿29,999

8 - 12 ก.พ. 2563

฿29,999

26 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563

฿29,999

11 - 15 มี.ค. 2563

฿29,999

25 - 29 มี.ค. 2563

฿29,999

ราคาเริ่มต้นที่

47,888฿

(RUS-FOT-7DTK) FULL OPTION RUSSIA BY TK
รหัส : MIRA RUS-FOT-7DTK
thai airways

อิสตันบูล-มอสโคว-พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์- Husky Parkยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล-ชมเซอร์คัส ...


กำหนดการเดินทาง 10 ช่วงเวลา

24 มกราคม - 18 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

24 - 30 ม.ค. 2563

฿47,888

6 - 12 ก.พ. 2563

฿47,888

20 - 26 ก.พ. 2563

฿47,888

19 - 25 มี.ค. 2563

฿47,888

21 - 27 มี.ค. 2563

฿47,888

26 มี.ค. - 1 เม.ย. 2563

฿47,888

2 - 8 เม.ย. 2563

฿47,888

3 - 9 เม.ย. 2563

฿47,888

8 - 14 เม.ย. 2563

฿47,888

12 - 18 เม.ย. 2563

฿55,555

ราคาเริ่มต้นที่

38,900฿

Russia Super Save 6 วัน 4 คืน
รหัส : MIRA BT-DME001_TG
thai airways

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย วันที่สอง สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก • ว...


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

23 มกราคม - 9 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

23 - 28 ม.ค. 2563

฿38,900

13 - 18 ก.พ. 2563

฿39,900

27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2563

฿46,900

7 - 12 มี.ค. 2563

฿45,900

19 - 24 มี.ค. 2563

฿46,900

28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2563

฿46,900

4 - 9 เม.ย. 2563

฿46,900

ราคาเริ่มต้นที่

48,888฿

(RUS-SGR-8DW5) CIRCUS SUPER GRAND RUSSIA
รหัส : MIRA RUS-SGR-8DW5
thai airways

มอสโคว์ – ซากอร์ส-พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ ...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

27 มกราคม - 30 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 ม.ค. - 3 ก.พ. 2563

฿48,888

3 - 10 ก.พ. 2563

฿48,888

10 - 17 ก.พ. 2563

฿48,888

9 - 16 มี.ค. 2563

฿48,888

23 - 30 มี.ค. 2563

฿48,888

ราคาเริ่มต้นที่

41,999฿

(RUS-HPSA-6DKC) CIRCUS HAPPY SNOW-A RUSSIA
รหัส : MIRA RUS-HPSA-6DKC
thai airways

มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - METRO – มหาวิหารเซนต์บาซิล – จัตุรัสแดง –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ -GUM-ชมเซอร์คัส...


กำหนดการเดินทาง 9 ช่วงเวลา

18 มกราคม - 23 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

18 - 23 ม.ค. 2563

฿43,888

25 - 30 ม.ค. 2563

฿43,888

8 - 13 ก.พ. 2563

฿43,888

22 - 27 ก.พ. 2563

฿43,888

7 - 12 มี.ค. 2563

฿43,888

28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2563

฿43,888

4 - 9 เม.ย. 2563

฿43,888

11 - 16 เม.ย. 2563

฿49,888

18 - 23 เม.ย. 2563

฿44,888

ราคาเริ่มต้นที่

59,888฿

(RUS-ISA-7DWY) INSIDE AURORA RUSSIA BY WY
รหัส : MIRA RUS-ISA-7DWY
thai airways

เมืองซากอร์ส – จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนต์บาซิล- กุม ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

26 มกราคม - 26 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 ม.ค. - 1 ก.พ. 2563

฿60,888

8 - 14 ก.พ. 2563

฿59,888

5 - 11 มี.ค. 2563

฿59,888

20 - 26 มี.ค. 2563

฿59,888

ราคาเริ่มต้นที่

56,999฿

(RUS-ESA-6DT5) EASY-A AURORA RUSSIA BY T5
รหัส : MIRA RUS-ESA-6DT5
thai airways

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก -พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - HERMITAGE MUSEUMโบสถ์หยดเลือด- มหาวิหารเซนต์ไอแซค-สนามบิน ...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

25 มกราคม - 2 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 - 30 ม.ค. 2563

฿60,999

21 - 26 มี.ค. 2563

฿56,999

28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2563

฿56,999

ราคาเริ่มต้นที่

55,999฿

(RUS-ESB-6DT5) EASY-B AURORA RUSSIA BY T5
รหัส : MIRA RUS-ESB-6DT5
thai airways

MURMANSK ล่าแสงเหนือ ...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

25 มกราคม - 2 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 - 30 ม.ค. 2563

฿60,999

8 - 13 ก.พ. 2563

฿55,999

29 ก.พ. - 5 มี.ค. 2563

฿55,999

7 - 12 มี.ค. 2563

฿55,999

21 - 26 มี.ค. 2563

฿55,999

28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2563

฿55,999

ราคาเริ่มต้นที่

49,900฿

ไบคาล 6 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA BT-BIK01_S7
thai airways

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ● เมืองเอียคุตส์ประเทศรัสเซีย วันที่สอง เอียคุตส์ ● ลิสต์เวียนก้า ● พิพิธภัณฑ์บ้านไม้ทอล์ทซี่ ● นั่งรถเลื่อนไซบีเรียน ● พิ...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

5 - 25 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 10 ก.พ. 2563

฿49,900

13 - 18 ก.พ. 2563

฿52,900

20 - 25 ก.พ. 2563

฿52,900

ราคาเริ่มต้นที่

57,999฿

(RUS-TCA-7DKC) TOUCHING AURORA RUSSIA BY KC
รหัส : MIRA RUS-TCA-7DKC
thai airways

พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนต์บาซิล- กุม...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 ม.ค. - 3 ก.พ. 2563

฿58,999

ราคาเริ่มต้นที่

84,000฿

Fantastic Lake Baikal 7 Days
รหัส : MIRA EUR29
thai airways

วันแรก กรุงเทพฯ - อิรคุตสก์ (รัสเซีย) วันที่สอง อิรคุตสก์ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Taltsy Village - นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว - พิพิธภัณฑ์ไบคาล - ลิสทวานกา ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

7 กุมภาพันธ์ - 27 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

7 - 13 ก.พ. 2563

฿89,000

21 - 27 ก.พ. 2563

฿84,000

6 - 12 มี.ค. 2563

฿84,000

21 - 27 มี.ค. 2563

฿84,000


ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัท มิร่า ออนทัวร์ จำกัด

เลขที่ 55/20 บุราสิริ วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ


ช่องทางติดต่อ

Phone: 02-227-0358-9

FAX : 02-227-0601

Email : mira.ontour@gmail.com

www.facebook.com/miraontourvip

Line : @mira_ontourทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW

Scroll To Top