HOME / ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ชื่อประเทศ/เมือง
รหัสทัวร์

วันเดินทาง

ระหว่างวัน
ถึงวัน


ราคาเริ่มต้นที่

29,999฿

ตุรกี 9 วัน 6 คืน
รหัส : MIRA ZIST20
thai airways

บินตรงลงอิสตันบูล พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน พิเศษ เมนู อาหารไทย 1 มื้อ ชมความงดงามแบบใกล้ชิดกับอุโมงค์ผีเสื้อ เที่ยวชมพระราชวังหินอ่อนโดลมาบาห์เช่ ถ่าย...


กำหนดการเดินทาง 26 ช่วงเวลา

24 มกราคม - 4 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

15 - 23 ม.ค. 2563

฿29,999

18 - 26 ม.ค. 2563

฿30,999

24 ม.ค. - 1 ก.พ. 2563

฿31,999

27 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563

฿31,999

27 ม.ค. - 6 ก.พ. 2563

฿31,999

1 - 9 ก.พ. 2563

฿32,999

2 - 10 ก.พ. 2563

฿32,999

8 - 16 ก.พ. 2563

฿32,999

9 - 17 ก.พ. 2563

฿32,999

14 - 22 ก.พ. 2563

฿32,999

18 - 26 ก.พ. 2563

฿31,999

23 ก.พ. - 2 มี.ค. 2563

฿31,999

25 - 2 ก.พ. 2563

฿31,999

28 ก.พ. - 7 มี.ค. 2563

฿31,999

29 ก.พ. - 8 มี.ค. 2563

฿31,999

4 - 12 มี.ค. 2563

฿32,999

6 - 14 มี.ค. 2563

฿32,999

7 - 15 มี.ค. 2563

฿32,999

11 - 19 มี.ค. 2563

฿32,999

13 - 21 มี.ค. 2563

฿32,999

14 - 22 มี.ค. 2563

฿32,999

18 - 26 มี.ค. 2563

฿32,999

20 - 28 มี.ค. 2563

฿32,999

21 - 29 มี.ค. 2563

฿32,999

25 มี.ค. - 2 เม.ย. 2563

฿32,999

27 มี.ค. - 4 เม.ย. 2563

฿32,999

ราคาเริ่มต้นที่

29,999฿

IST01 TURKEY WONDER TRIP (8D6N)
รหัส : MIRA IST01
thai airways

คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปามุคคาเล่...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

28 มกราคม - 28 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563

฿29,999

18 - 25 ก.พ. 2563

฿29,999

21 ก.พ. - 28 มี.ค. 2563

฿29,999

7 - 14 มี.ค. 2563

฿29,999

ราคาเริ่มต้นที่

33,900฿

มหัศจรรย์ตุรกี บินภายใน 1 ขา 8 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA BT-IST002_TK
thai airways

ท่าอากาศยานอิสตันบูล • พระราชวังทอปกาปึ • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน • จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด •บลูมอสก์ • ฮายาโซฟีอา • ชอปปิ้ง ณ ตลาดแกรนด์บาซาร์...


กำหนดการเดินทาง 9 ช่วงเวลา

7 กุมภาพันธ์ - 11 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

17 - 24 ม.ค. 2563

฿33,900

7 - 14 ก.พ. 2563

฿34,900

19 - 26 ก.พ. 2563

฿34,900

20 - 27 ก.พ. 2563

฿34,900

11 - 18 มี.ค. 2563

฿34,900

25 มี.ค. - 1 เม.ย. 2563

฿34,900

4 - 11 เม.ย. 2563

฿35,900

28 เม.ย. - 5 พ.ค. 2563

฿35,900

4 - 11 มิ.ย. 2563

฿34,900

ราคาเริ่มต้นที่

32,999฿

IST02 TK TURKEY AWESOME (8D6N)
รหัส : MIRA IST02
thai airways

นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – ระบำ Belly Dance ...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

4 กุมภาพันธ์ - 12 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

21 - 28 ม.ค. 2563

฿32,999

4 - 11 ก.พ. 2563

฿32,999

11 - 18 ก.พ. 2563

฿32,999

28 มี.ค. - 4 เม.ย. 2563

฿33,999

4 - 11 เม.ย. 2563

฿33,999

5 - 12 เม.ย. 2563

฿33,999

ราคาเริ่มต้นที่

27,999฿

IST03 W5 TURKEY FANTASTIC 9D6N
รหัส : MIRA IST03
thai airways

ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ร้านเครื่องหนัง ...


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

31 มกราคม - 2 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

17 - 25 ม.ค. 2563

฿27,999

31 ม.ค. - 8 ก.พ. 2563

฿27,999

14 - 22 ก.พ. 2563

฿27,999

28 ก.พ. - 7 มี.ค. 2563

฿27,999

13 - 21 เม.ย. 2563

฿29,999

16 - 24 เม.ย. 2563

฿29,999

24 เม.ย. - 2 พ.ค. 2563

฿29,999

ราคาเริ่มต้นที่

34,900฿

TURKEY BE FRESH ตุรกี 10 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3SAW-EK004
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. ดูไบ -อังการ่า วันที่ 3. อังการ่า - คัปปาโดเกีย –ชมระบ าหน้าท้อง วันที่ 4. คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – ปามุคคาเ...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

3 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

3 - 12 ก.พ. 2563

฿34,900

12 - 21 ก.พ. 2563

฿34,900

17 - 26 ก.พ. 2563

฿34,900

2 - 11 มี.ค. 2563

฿35,900

14 - 23 มี.ค. 2563

฿35,900

21 - 30 มี.ค. 2563

฿35,900

ราคาเริ่มต้นที่

36,900฿

ตุรกี บินภายใน 2 ขา เทศกาลทุ่งดอกทิวลิป 8 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA BT-IST03_TK
thai airways

วันแรก กรุงเทพ • ตุรกี วันที่สอง สนามบินอิสตันบูล • สนามบินเนฟเซไฮร์(บินภายใน) • เมืองคัปปาโดเกีย • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • หุบเขานกพิราบ • ชม...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

29 มีนาคม - 14 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

29 มี.ค. - 5 เม.ย. 2563

฿36,900

7 - 14 เม.ย. 2563

฿37,900

ราคาเริ่มต้นที่

34,900฿

POPULAR TURKEY ตุรกี 9 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)
รหัส : MIRA GQ3IST-TK008
thai airways

อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – ชานัคคาเล่ ปามุคคาเล่ – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คอนยา...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

8 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

8 - 15 ก.พ. 2563

฿34,900

15 - 23 ก.พ. 2563

฿34,900

7 - 15 มี.ค. 2563

฿35,900

14 - 22 มี.ค. 2563

฿35,900

21 - 29 มี.ค. 2563

฿35,900

ราคาเริ่มต้นที่

39,900฿

WONDROUS TURKEY ตุรกี 8 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)
รหัส : MIRA GQ3ADB-TK002
thai airways

อิสตันบูล – อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส – คูซาดาสึคูซาดาสึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส คูซาดาสึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส ปามุคคาเล – คอนย่า ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

20 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

20 - 27 ก.พ. 2563

฿39,900

1 - 8 มี.ค. 2563

฿41,900

18 - 25 มี.ค. 2563

฿42,900

24 - 31 มี.ค. 2563

฿42,900

ราคาเริ่มต้นที่

69,999฿

AE0419TK_AGENT_2020
รหัส : MIRA TK2
thai airways

อิสตันบูล – กรุงลิสบอน โปรตุเกส-โอลด์ซิตี้—หอคอยบีเล็ม-ชมภายในวิหารเจโรนิโมส...


กำหนดการเดินทาง 13 ช่วงเวลา

25 มกราคม - 24 ธันวาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563

฿69,999

22 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563

฿69,999

21 - 29 มี.ค. 2563

฿69,999

18 - 26 เม.ย. 2563

฿69,999

9 - 17 พ.ค. 2563

฿69,999

16 - 24 มิ.ย. 2563

฿69,999

25 ก.ค. - 2 ส.ค. 2563

฿69,999

15 - 23 ส.ค. 2563

฿69,999

19 - 27 ก.ย. 2563

฿69,999

17 - 25 ต.ค. 2563

฿69,999

7 - 15 พ.ย. 2563

฿69,999

6 - 14 ธ.ค. 2563

฿69,999

16 - 24 ธ.ค. 2563

฿69,999

ราคาเริ่มต้นที่

37,500฿

AG AMAZING TURKEY SPRING 9D6N_MAR-MAY_2020
รหัส : MIRA TK3
thai airways

บอลลูน-นครใต้ดิน-หมู่บ้านของนกพิราบ-หมู่บ้านอวานอส-เมืองอุชิซาร์...


กำหนดการเดินทาง 12 ช่วงเวลา

6 มีนาคม - 6 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

6 - 14 มี.ค. 2563

฿37,500

13 - 21 มี.ค. 2563

฿37,500

20 - 28 มี.ค. 2563

฿37,500

17 - 25 เม.ย. 2563

฿38,850

18 - 26 เม.ย. 2563

฿38,850

24 เม.ย. - 2 พ.ค. 2563

฿38,850

25 เม.ย. - 3 พ.ค. 2563

฿38,850

1 - 9 พ.ค. 2563

฿38,850

8 - 16 พ.ค. 2563

฿38,850

15 - 23 พ.ค. 2563

฿38,850

22 - 30 พ.ค. 2563

฿38,850

29 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2563

฿38,850

ราคาเริ่มต้นที่

37,950฿

AG AMAZING TURKEY TULIP 9D6N_APR_2020
รหัส : MIRA TK4
thai airways

เทศกาลดอกทิวลิป-ฮิบโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาห์เช่ ...


กำหนดการเดินทาง 10 ช่วงเวลา

27 มีนาคม - 24 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 มี.ค. - 4 เม.ย. 2563

฿38,850

3 - 11 เม.ย. 2563

฿38,850

4 - 12 เม.ย. 2563

฿38,850

5 - 13 เม.ย. 2563

฿38,850

6 - 14 เม.ย. 2563

฿38,850

7 - 15 เม.ย. 2563

฿38,850

8 - 16 เม.ย. 2563

฿38,850

14 - 22 เม.ย. 2563

฿42,900

15 - 23 เม.ย. 2563

฿42,900

16 - 24 เม.ย. 2563

฿42,900

ราคาเริ่มต้นที่

37,950฿

AG_AMAZING MIRACLE GEORGIA_MAR_DEC_2020
รหัส : MIRA TK5
thai airways

อิสตันบูล – ทบีลิซี่ - ป้อมนาริคาล่า...


กำหนดการเดินทาง 26 ช่วงเวลา

21 มีนาคม - 16 ธันวาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

21 - 28 มี.ค. 2563

฿37,950

27 มี.ค. - 3 เม.ย. 2563

฿38,960

4 - 11 เม.ย. 2563

฿39,750

18 - 25 เม.ย. 2563

฿39,750

25 เม.ย. - 2 พ.ค. 2563

฿39,750

2 - 9 พ.ค. 2563

฿39,750

9 - 16 พ.ค. 2563

฿39,750

23 - 30 พ.ค. 2563

฿38,960

30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2563

฿39,750

6 - 13 มิ.ย. 2563

฿39,750

13 - 20 มิ.ย. 2563

฿38,960

4 - 11 ก.ค. 2563

฿39,750

8 - 15 ส.ค. 2563

฿39,750

19 - 26 ก.ย. 2563

฿39,750

3 - 10 ต.ค. 2563

฿37,950

10 - 17 ต.ค. 2563

฿38,960

13 - 20 ต.ค. 2563

฿38,960

14 - 21 ต.ค. 2563

฿38,960

21 - 28 ต.ค. 2563

฿39,750

31 ต.ค. - 7 พ.ย. 2563

฿38,960

7 - 14 พ.ย. 2563

฿39,750

14 - 21 พ.ย. 2563

฿38,960

21 - 28 พ.ย. 2563

฿39,750

28 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2563

฿38,960

5 - 12 ธ.ค. 2563

฿37,950

9 - 16 ธ.ค. 2563

฿37,950

ราคาเริ่มต้นที่

45,999฿

AG_Amazing Turkey Classic_TK_2020
รหัส : MIRA TK6
thai airways

นครใต้ดิน-หมูบ้านอวานอส-คัปปาโดเกีย...


กำหนดการเดินทาง 30 ช่วงเวลา

21 มีนาคม - 29 พฤศจิกายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

21 - 29 มี.ค. 2563

฿45,999

28 มี.ค. - 5 เม.ย. 2563

฿45,999

6 - 14 เม.ย. 2563

฿45,999

14 - 22 เม.ย. 2563

฿45,999

15 - 23 เม.ย. 2563

฿45,999

16 - 24 เม.ย. 2563

฿45,999

18 - 26 เม.ย. 2563

฿45,999

25 เม.ย. - 3 พ.ค. 2563

฿45,999

2 - 10 พ.ค. 2563

฿45,999

9 - 17 พ.ค. 2563

฿45,999

16 - 24 พ.ค. 2563

฿45,999

23 - 31 พ.ค. 2563

฿45,999

30 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2563

฿45,999

6 - 14 มิ.ย. 2563

฿45,999

13 - 21 มิ.ย. 2563

฿45,999

20 - 28 มิ.ย. 2563

฿45,999

27 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2563

฿45,999

4 - 12 ก.ค. 2563

฿45,999

25 ก.ค. - 2 ส.ค. 2563

฿45,999

8 - 16 ส.ค. 2563

฿45,999

12 - 20 ก.ย. 2563

฿45,999

26 ก.ย. - 4 ต.ค. 2563

฿45,999

3 - 11 ต.ค. 2563

฿45,999

10 - 18 ต.ค. 2563

฿45,999

17 - 25 ต.ค. 2563

฿45,999

24 ต.ค. - 1 พ.ย. 2563

฿45,999

31 ต.ค. - 8 พ.ย. 2563

฿45,999

7 - 15 พ.ย. 2563

฿45,999

14 - 22 พ.ย. 2563

฿45,999

21 - 29 พ.ย. 2563

฿45,999

ราคาเริ่มต้นที่

43,700฿

AG_AMAZING TURKEY RIVERA9D7N_2020_TK
รหัส : MIRA TK7
thai airways

สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-พระราชวัง โดลมาบาเช่ -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์มาร์เกต -จัตุรัสทักซิม...


กำหนดการเดินทาง 30 ช่วงเวลา

21 มีนาคม - 29 พฤศจิกายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

21 - 29 มี.ค. 2563

฿43,700

6 - 14 เม.ย. 2563

฿45,999

14 - 22 เม.ย. 2563

฿45,999

15 - 23 เม.ย. 2563

฿45,999

16 - 24 เม.ย. 2563

฿45,999

18 - 26 เม.ย. 2563

฿44,600

21 - 29 เม.ย. 2563

฿45,999

25 เม.ย. - 3 พ.ค. 2563

฿44,600

2 - 10 พ.ค. 2563

฿44,600

9 - 17 พ.ค. 2563

฿44,600

16 - 24 พ.ค. 2563

฿44,600

23 - 31 พ.ค. 2563

฿44,600

30 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2563

฿44,600

6 - 14 มิ.ย. 2563

฿44,600

13 - 21 มิ.ย. 2563

฿44,600

20 - 28 มิ.ย. 2563

฿44,600

27 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2563

฿44,600

4 - 12 ก.ค. 2563

฿44,600

25 ก.ค. - 2 ส.ค. 2563

฿44,600

8 - 16 ส.ค. 2563

฿44,600

12 - 20 ก.ย. 2563

฿44,600

26 ก.ย. - 4 ต.ค. 2563

฿44,600

3 - 11 ต.ค. 2563

฿43,700

10 - 18 ต.ค. 2563

฿43,700

17 - 25 ต.ค. 2563

฿43,700

24 ต.ค. - 1 พ.ย. 2563

฿43,700

31 ต.ค. - 8 พ.ย. 2563

฿43,700

7 - 15 พ.ย. 2563

฿43,700

14 พ.ย. - 22 ต.ค. 2563

฿43,700

21 - 29 พ.ย. 2563

฿43,700

ราคาเริ่มต้นที่

37,500฿

AG_AMAZING TURKEY WINTER 9D6N_JAN-FEB_2020
รหัส : MIRA TK8
thai airways

บอลลูน-นครใต้ดิน-หมู่บ้านของนกพิราบ-หมู่บ้านอวานอส-เมืองอุชิซาร์...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

26 มกราคม - 7 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 ม.ค. - 3 ก.พ. 2563

฿37,500

31 ม.ค. - 8 ก.พ. 2563

฿37,500

7 - 15 ก.พ. 2563

฿37,500

14 - 22 ก.พ. 2563

฿37,500

21 - 29 ก.พ. 2563

฿37,500

28 ก.พ. - 7 มี.ค. 2563

฿37,500

ราคาเริ่มต้นที่

69,999฿

AG_AMAZINGTURKEY-GREECE 9D6N 2020
รหัส : MIRA TK9
thai airways

อิซเมียร์-คูซาดาซี-ล่องเรือสำราญทะเลสู่กรีซ–เกาะพัตมอสกรีซ (ค้างคืนบนเรือ)...


กำหนดการเดินทาง 20 ช่วงเวลา

20 มีนาคม - 28 พฤศจิกายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

20 - 28 มี.ค. 2563

฿69,999

27 มี.ค. - 4 เม.ย. 2563

฿69,999

17 - 25 เม.ย. 2563

฿69,999

24 เม.ย. - 2 พ.ค. 2563

฿69,999

1 - 9 พ.ค. 2563

฿69,999

8 - 16 พ.ค. 2563

฿69,999

15 - 23 พ.ค. 2563

฿69,999

22 - 30 พ.ค. 2563

฿69,999

5 - 13 มิ.ย. 2563

฿69,999

12 - 20 มิ.ย. 2563

฿69,999

3 - 11 ก.ค. 2563

฿69,999

24 ก.ค. - 1 ส.ค. 2563

฿69,999

7 - 15 ส.ค. 2563

฿69,999

25 ก.ย. - 3 ต.ค. 2563

฿69,999

9 - 17 ต.ค. 2563

฿69,999

16 - 24 ต.ค. 2563

฿69,999

23 - 31 ต.ค. 2563

฿69,999

6 - 14 พ.ย. 2563

฿69,999

13 - 21 พ.ย. 2563

฿69,999

20 - 28 พ.ย. 2563

฿69,999

ราคาเริ่มต้นที่

49,995฿

AMAZING_GRAND_GEORGIA_8D5N_2020_AG
รหัส : MIRA TK12
thai airways

อิสตันบูล - ทบีลิซี่ ...


กำหนดการเดินทาง 24 ช่วงเวลา

21 มีนาคม - 28 พฤศจิกายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

21 - 28 มี.ค. 2563

฿49,995

27 มี.ค. - 3 เม.ย. 2563

฿49,995

10 - 17 เม.ย. 2563

฿56,850

12 - 19 เม.ย. 2563

฿56,850

18 - 25 เม.ย. 2563

฿52,980

25 เม.ย. - 2 พ.ค. 2563

฿52,980

2 - 9 พ.ค. 2563

฿52,980

9 - 16 พ.ค. 2563

฿52,980

23 - 30 พ.ค. 2563

฿52,980

30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2563

฿52,980

6 - 13 มิ.ย. 2563

฿53,600

13 - 20 มิ.ย. 2563

฿53,600

4 - 11 ก.ค. 2563

฿53,600

8 - 15 ส.ค. 2563

฿53,600

19 - 26 ก.ย. 2563

฿53,600

3 - 10 ต.ค. 2563

฿49,995

10 - 17 ต.ค. 2563

฿49,995

13 - 20 ต.ค. 2563

฿49,995

14 - 21 ต.ค. 2563

฿49,995

21 - 28 ต.ค. 2563

฿49,995

31 ต.ค. - 7 พ.ย. 2563

฿49,995

7 - 14 พ.ย. 2563

฿49,995

14 - 21 พ.ย. 2563

฿49,995

21 - 28 พ.ย. 2563

฿49,995

ราคาเริ่มต้นที่

49,995฿

NEWAG AMZAING TURKEY ANATOLIA 9D7N 2020_update
รหัส : MIRA TK13
thai airways

เมืองดารา -เมืองฮาซานคีฟ- NUMRUT CRATER LAKE...


กำหนดการเดินทาง 32 ช่วงเวลา

21 มีนาคม - 29 พฤศจิกายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

21 - 29 มี.ค. 2563

฿49,995

28 มี.ค. - 5 เม.ย. 2563

฿49,995

4 - 12 เม.ย. 2563

฿49,995

6 - 14 เม.ย. 2563

฿49,995

11 - 19 เม.ย. 2563

฿49,995

14 - 22 เม.ย. 2563

฿49,995

15 - 23 เม.ย. 2563

฿49,995

16 - 24 เม.ย. 2563

฿49,995

18 - 26 เม.ย. 2563

฿49,995

25 เม.ย. - 3 พ.ค. 2563

฿49,995

2 - 10 พ.ค. 2563

฿49,995

9 - 17 พ.ค. 2563

฿49,995

16 - 24 พ.ค. 2563

฿49,995

23 - 31 พ.ค. 2563

฿49,995

30 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2563

฿49,995

6 - 14 มิ.ย. 2563

฿49,995

13 - 21 มิ.ย. 2563

฿49,995

20 - 28 มิ.ย. 2563

฿49,995

27 - 5 มิ.ย. 2563

฿49,995

4 - 12 ก.ค. 2563

฿49,995

25 ก.ค. - 2 ส.ค. 2563

฿49,995

8 - 16 ส.ค. 2563

฿49,995

12 - 20 ก.ย. 2563

฿49,995

26 ก.ย. - 4 ต.ค. 2563

฿49,995

3 - 11 ต.ค. 2563

฿49,995

10 - 18 ต.ค. 2563

฿49,995

17 - 25 ต.ค. 2563

฿49,995

24 ต.ค. - 1 พ.ย. 2563

฿49,995

31 ต.ค. - 8 พ.ย. 2563

฿49,995

7 - 15 พ.ย. 2563

฿49,995

14 - 22 พ.ย. 2563

฿49,995

21 - 29 พ.ย. 2563

฿49,995

ราคาเริ่มต้นที่

32,900฿

ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน
รหัส : BT-IST012_TK
thai airways

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่สอง ท่าอากาศยานอิสตันบูล • พระราชวังทอปกาปึ • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน • จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด • สไปซ์มา...


กำหนดการเดินทาง 8 ช่วงเวลา

6 กุมภาพันธ์ - 26 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

6 - 14 ก.พ. 2563

฿33,900

12 - 20 มี.ค. 2563

฿32,900

22 - 1 มี.ค. 2563

฿33,900

2 - 10 เม.ย. 2563

฿34,900

16 - 24 เม.ย. 2563

฿34,900

26 - 3 เม.ย. 2563

฿33,900

1 - 9 พ.ค. 2563

฿34,900

18 - 26 พ.ค. 2563

฿33,900

ราคาเริ่มต้นที่

41,900฿

PRO TURKEY FRAGRANT ROSE FLOWERS EP.2 9D6N
รหัส : MIRA PTK03-TK
thai airways

อิสตันบูล – เมืองอิชเมียร์ – เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

30 เมษายน - 6 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

30 เม.ย. - 8 พ.ค. 2563

฿43,900

26 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2563

฿41,900

ราคาเริ่มต้นที่

39,900฿

PRO TURKEY SKI ERCIYES WINTER 9D6N
รหัส : MIRA PTK12-TK
thai airways

อิสตันบูล – เมืองอิชเมียร์ – เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง - TURKIST DELIGHT – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุย...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

25 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 ก.พ. - 4 มี.ค. 2563

฿39,900

ราคาเริ่มต้นที่

39,900฿

Turkey Troy 8
รหัส : Tk01
thai airways

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล วันที่สองของการเดินทาง ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์-พระราชวั...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

4 - 13 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 11 เม.ย. 2563

฿39,900

5 - 12 เม.ย. 2563

฿39,900

6 - 13 เม.ย. 2563

฿39,900

ราคาเริ่มต้นที่

49,900฿

Luxury Riviera Turkey 8 Days
รหัส : tk02
thai airways

วันแรกของการเดินทาง สุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล-เมืองไคเซอร์รี่-เมืองคัปปาโดเกีย วันที่สองของการเดินทาง เมืองคัปปาโดเกีย วันที่สามของการเดินทาง ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

5 - 15 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 12 เม.ย. 2563

฿49,900

6 - 13 เม.ย. 2563

฿49,900

7 - 14 เม.ย. 2563

฿49,900

8 - 15 เม.ย. 2563

฿49,900

ราคาเริ่มต้นที่

79,900฿

Azerbaijan -Georgia 10 Day
รหัส : AG01
thai airways

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล วันที่สองของการเดินทาง กรุงอิสตันบูล- เมืองบาคู วันที่สามของการเดินทาง เมืองบาคู-เมืองโก...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

27 มีนาคม - 16 สิงหาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 มี.ค. - 6 ก.ค. 2563

฿79,900

28 มี.ค. - 6 เม.ย. 2563

฿79,900

3 - 12 ก.ค. 2563

฿79,900

7 - 16 ส.ค. 2563

฿79,900

ราคาเริ่มต้นที่

49,900฿

PREMIUM OTTOMAN
รหัส : TK01
thai airways

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล วันที่สองของการเดินทาง อิสตันบูล-อิซเมียร์-คูซาดาซึ วันที่สามของการเดินทาง คูซาดาซึ-ปามุ...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

28 มีนาคม - 16 สิงหาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 มี.ค. - 6 เม.ย. 2563

฿49,900

1 - 10 พ.ค. 2563

฿49,900

29 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2563

฿49,900

3 - 12 ก.ค. 2563

฿49,900

24 ก.ค. - 2 ส.ค. 2563

฿49,900

7 - 16 ส.ค. 2563

฿49,900

ราคาเริ่มต้นที่

79,965฿

Amazing Greece 8D5N
รหัส : AG01
thai airways

วันแรก กรุงเทพ - อิสตันบูล วันที่สอง อิสตันบูล -กรุงเอเธนส์ - เมืองอราคอว่า - เมืองเดลฟี - วิหารเทพอพอลโล - เมืองกาลัมบาก้า วันที่สาม เมืองเมท...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

16 - 23 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

16 - 23 เม.ย. 2563

฿79,965

ราคาเริ่มต้นที่

55,950฿

AMAZING GEORGIA 9D6N
รหัส : TK03
thai airways

วันแรก กรุงเทพ-อิสตันบูล - บากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน วั...


กำหนดการเดินทาง 16 ช่วงเวลา

7 กุมภาพันธ์ - 12 ธันวาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

7 - 15 ก.พ. 2563

฿55,950

14 - 22 ก.พ. 2563

฿55,950

21 - 29 ก.พ. 2563

฿55,950

3 - 11 มี.ค. 2563

฿55,950

6 - 14 มี.ค. 2563

฿55,950

13 - 21 มี.ค. 2563

฿55,950

20 - 28 มี.ค. 2563

฿55,950

4 - 6 เม.ย. 2563

฿59,550

8 - 16 พ.ค. 2563

฿56,950

12 - 20 มิ.ย. 2563

฿56,950

3 - 11 ก.ค. 2563

฿56,950

11 - 19 ส.ค. 2563

฿56,950

4 - 12 ก.ย. 2563

฿56,950

2 - 10 ต.ค. 2563

฿56,950

6 - 14 พ.ย. 2563

฿55,950

4 - 12 ธ.ค. 2563

฿55,950


ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัท มิร่า ออนทัวร์ จำกัด

เลขที่ 55/20 บุราสิริ วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ


ช่องทางติดต่อ

Phone: 02-227-0358-9

FAX : 02-227-0601

Email : mira.ontour@gmail.com

www.facebook.com/miraontourvip

Line : @mira_ontourทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW

Scroll To Top