HOME / ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ชื่อประเทศ/เมือง
รหัสทัวร์

วันเดินทาง

ระหว่างวัน
ถึงวัน


ราคาเริ่มต้นที่

29,999฿

ตุรกี 9 วัน 6 คืน
รหัส : MIRA ZIST20
thai airways

บินตรงลงอิสตันบูล พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน พิเศษ เมนู อาหารไทย 1 มื้อ ชมความงดงามแบบใกล้ชิดกับอุโมงค์ผีเสื้อ เที่ยวชมพระราชวังหินอ่อนโดลมาบาห์เช่ ถ่าย...


กำหนดการเดินทาง 28 ช่วงเวลา

1 มกราคม - 4 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

1 - 9 ม.ค. 2563

฿29,999

11 - 19 ม.ค. 2563

฿29,999

15 - 23 ม.ค. 2563

฿29,999

18 - 26 ม.ค. 2563

฿30,999

24 ม.ค. - 1 ก.พ. 2563

฿31,999

27 ม.ค. - 6 ก.พ. 2563

฿31,999

27 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563

฿31,999

1 - 9 ก.พ. 2563

฿32,999

2 - 10 ก.พ. 2563

฿32,999

8 - 16 ก.พ. 2563

฿32,999

9 - 17 ก.พ. 2563

฿32,999

14 - 22 ก.พ. 2563

฿32,999

18 - 26 ก.พ. 2563

฿31,999

23 ก.พ. - 2 มี.ค. 2563

฿31,999

25 - 2 ก.พ. 2563

฿31,999

28 ก.พ. - 7 มี.ค. 2563

฿31,999

29 ก.พ. - 8 มี.ค. 2563

฿31,999

4 - 12 มี.ค. 2563

฿32,999

6 - 14 มี.ค. 2563

฿32,999

7 - 15 มี.ค. 2563

฿32,999

11 - 19 มี.ค. 2563

฿32,999

13 - 21 มี.ค. 2563

฿32,999

14 - 22 มี.ค. 2563

฿32,999

18 - 26 มี.ค. 2563

฿32,999

20 - 28 มี.ค. 2563

฿32,999

21 - 29 มี.ค. 2563

฿32,999

25 มี.ค. - 2 เม.ย. 2563

฿32,999

27 มี.ค. - 4 เม.ย. 2563

฿32,999

ราคาเริ่มต้นที่

31,999฿

IST16 TK TURKEY GOOD WINTER 8D6N
รหัส : MIRA IST16
thai airways

นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – ระบำ Belly Dance ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

13 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

6 - 13 ธ.ค. 2562

฿35,999

13 - 20 ธ.ค. 2562

฿33,999

20 - 27 ธ.ค. 2562

฿35,999

27 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

฿39,999

ราคาเริ่มต้นที่

29,999฿

IST01 TURKEY WONDER TRIP (8D6N)
รหัส : MIRA IST01
thai airways

คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปามุคคาเล่...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

28 มกราคม - 28 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563

฿29,999

18 - 25 ก.พ. 2563

฿29,999

21 ก.พ. - 28 มี.ค. 2563

฿29,999

7 - 14 มี.ค. 2563

฿29,999

ราคาเริ่มต้นที่

37,900฿

IST19 TK TURKEY WINTER AUTUMN NEW YEAR (8D6N)
รหัส : MIRA IST19
thai airways

คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปามุคคาเล่...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

26 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿38,999

27 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

฿38,999

28 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

฿38,999

29 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿37,900

30 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿37,900

ราคาเริ่มต้นที่

33,900฿

มหัศจรรย์ตุรกี บินภายใน 1 ขา 8 วัน 5 คืน
รหัส : MIRA BT-IST002_TK
thai airways

ท่าอากาศยานอิสตันบูล • พระราชวังทอปกาปึ • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน • จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด •บลูมอสก์ • ฮายาโซฟีอา • ชอปปิ้ง ณ ตลาดแกรนด์บาซาร์...


กำหนดการเดินทาง 9 ช่วงเวลา

17 มกราคม - 11 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

17 - 24 ม.ค. 2563

฿33,900

7 - 14 ก.พ. 2563

฿34,900

19 - 26 ก.พ. 2563

฿34,900

20 - 27 ก.พ. 2563

฿34,900

11 - 18 มี.ค. 2563

฿34,900

25 มี.ค. - 1 เม.ย. 2563

฿34,900

4 - 11 เม.ย. 2563

฿35,900

28 เม.ย. - 5 พ.ค. 2563

฿35,900

4 - 11 มิ.ย. 2563

฿34,900

ราคาเริ่มต้นที่

32,999฿

IST02 TK TURKEY AWESOME (8D6N)
รหัส : MIRA IST02
thai airways

นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – ระบำ Belly Dance ...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

21 มกราคม - 12 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

21 - 28 ม.ค. 2563

฿32,999

4 - 11 ก.พ. 2563

฿32,999

11 - 18 ก.พ. 2563

฿32,999

28 มี.ค. - 4 เม.ย. 2563

฿33,999

4 - 11 เม.ย. 2563

฿33,999

5 - 12 เม.ย. 2563

฿33,999

ราคาเริ่มต้นที่

27,999฿

IST03 W5 TURKEY FANTASTIC 9D6N
รหัส : MIRA IST03
thai airways

ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ร้านเครื่องหนัง ...


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

17 มกราคม - 2 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

17 - 25 ม.ค. 2563

฿27,999

31 ม.ค. - 8 ก.พ. 2563

฿27,999

14 - 22 ก.พ. 2563

฿27,999

28 ก.พ. - 7 มี.ค. 2563

฿27,999

13 - 21 เม.ย. 2563

฿29,999

16 - 24 เม.ย. 2563

฿29,999

24 เม.ย. - 2 พ.ค. 2563

฿29,999

ราคาเริ่มต้นที่

34,900฿

TURKEY BE FRESH ตุรกี 10 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3SAW-EK004
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. ดูไบ -อังการ่า วันที่ 3. อังการ่า - คัปปาโดเกีย –ชมระบ าหน้าท้อง วันที่ 4. คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – ปามุคคาเ...


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

27 ธันวาคม 2562 - 30 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿49,900

3 - 12 ก.พ. 2563

฿34,900

12 - 21 ก.พ. 2563

฿34,900

17 - 26 ก.พ. 2563

฿34,900

2 - 11 มี.ค. 2563

฿35,900

14 - 23 มี.ค. 2563

฿35,900

21 - 30 มี.ค. 2563

฿35,900


ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัท มิร่า ออนทัวร์ จำกัด

เลขที่ 55/20 บุราสิริ วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ


ช่องทางติดต่อ

Phone: 02-227-0358-9

FAX : 02-227-0601

Email : mira.ontour@gmail.com

www.facebook.com/miraontourvip

Line : @mira_ontourทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW

Scroll To Top