HOME / ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ชื่อประเทศ/เมือง
รหัสทัวร์

วันเดินทาง

ระหว่างวัน
ถึงวัน


ราคาเริ่มต้นที่

13,900฿

เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน OHO Taipei 3 วัน 2 คืน BY (FD)
รหัส : MIRA GQ1CNXTPE-FD007
thai airways

ไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชมตึก)-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ร้านเครื่องสำอางค์-ตลาดซีเหมินติง ...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

4 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 6 เม.ย. 2563

฿14,900

13 - 15 เม.ย. 2563

฿16,900

2 - 4 พ.ค. 2563

฿14,900

ราคาเริ่มต้นที่

18,900฿

มหัศจรรย์....ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 3 คืน
รหัส : MIRA BT-TPE01_BR
thai airways

อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ●ร้านใบชา ● ไถจง ● มิฮายาร่าไอศกรีม ● หมู่บ้านสายรุ้ง ● ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

15 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

15 - 19 เม.ย. 2563

฿19,900

17 - 21 เม.ย. 2563

฿18,900

29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2563

฿19,900

12 - 16 มิ.ย. 2563

฿19,900

26 - 30 มิ.ย. 2563

฿19,900

ราคาเริ่มต้นที่

21,900฿

มหัศจรรย์...ไทเป การบินไทย 4 วัน 3 คืน
รหัส : MIRA BT-TPE01_TG
thai airways

กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • เจียอี้ • น้ำพุกลางเมือง • ตลาดกลางคืน WENHU เจียอี้ • อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง • MIYAHARA ICE CRE...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

27 กุมภาพันธ์ - 13 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563

฿23,900

12 - 15 มี.ค. 2563

฿21,900

26 - 29 มี.ค. 2563

฿21,900

1 - 4 เม.ย. 2563

฿21,900

10 - 13 เม.ย. 2563

฿25,900

ราคาเริ่มต้นที่

14,888฿

Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CI)
รหัส : MIRA GQ1TPE-CI001
thai airways

หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ร้านคอสเมติค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

27 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563

฿14,888

5 - 8 มี.ค. 2563

฿14,888

19 - 22 มี.ค. 2563

฿14,888

ราคาเริ่มต้นที่

19,900฿

มหัศจรรย์....TAIWAN เที่ยว 2 อุทยานอาลีซาน+เย๋หลิ่ว บินการบินไทย 4 วัน 3 คืน
รหัส : MIRA BT-TPE001_TG
thai airways

สุวรรณภูมิ • เถาหยวน • ไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • เจียอี้ เจียอี้ • อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง • ไถจง • MIYAHARA ICE CREAM • ฟ่ง...


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

6 กุมภาพันธ์ - 13 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

6 - 9 ก.พ. 2563

฿20,900

13 - 16 ก.พ. 2563

฿21,900

27 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563

฿21,900

12 - 15 มี.ค. 2563

฿21,900

26 - 29 มี.ค. 2563

฿21,900

1 - 4 เม.ย. 2563

฿21,900

10 - 13 เม.ย. 2563

฿24,900

ราคาเริ่มต้นที่

18,900฿

มหัศจรรย์...TAIWAN บินหรู เที่ยวครบ 5 วัน 4 คืน
รหัส : MIRA BT-TPE01_CI
thai airways

หนานโถว ● ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา(นั่งกระเช้า) ● วัดพระถังซัมจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● ชิมชาอู่หลง ● เจียอี้ WENHUA NIGHT MARKET อุทยานอาลีซาน ● นั่งร...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

12 กุมภาพันธ์ - 6 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 - 16 ก.พ. 2563

฿21,900

4 - 8 มี.ค. 2563

฿20,900

18 - 22 มี.ค. 2563

฿19,900

2 - 6 เม.ย. 2563

฿20,900

1 - 5 พ.ค. 2563

฿20,900

2 - 6 พ.ค. 2563

฿21,900

ราคาเริ่มต้นที่

13,888฿

เทศกาลปีใหม่ ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน BY (XW)
รหัส : MIRA GQ1TPE-XW004
thai airways

ไถจง – ไทเป – ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ร้าน COSMETIC – GERMANIUM SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ – ซีเหมินติง...


กำหนดการเดินทาง 15 ช่วงเวลา

30 มกราคม - 27 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2563

฿21,888

2 - 6 ก.พ. 2563

฿13,888

4 - 8 ก.พ. 2563

฿14,888

8 - 12 ก.พ. 2563

฿14,888

10 - 14 ก.พ. 2563

฿14,888

12 - 16 ก.พ. 2563

฿15,888

5 - 9 มี.ค. 2563

฿15,888

7 - 11 มี.ค. 2563

฿14,888

11 - 15 มี.ค. 2563

฿15,888

13 - 17 มี.ค. 2563

฿14,888

15 - 19 มี.ค. 2563

฿14,888

17 - 21 มี.ค. 2563

฿15,888

19 - 23 มี.ค. 2563

฿15,888

21 - 25 มี.ค. 2563

฿14,888

23 - 27 มี.ค. 2563

฿14,888

ราคาเริ่มต้นที่

13,900฿

มหัศจรรย์....อาลีซาน บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน
รหัส : MIRA BT-TPE061_VZ
thai airways

ร้านพายสับปะรด • ไทเป • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ร้านสร้อยสุขภาพ • ถ่ายรูปตึกไทเป 101 • ซีเหมินติง ไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • สนามบินไถจง ชิมชาอู่หลง...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

13 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

13 - 16 ก.พ. 2563

฿14,900

5 - 8 มี.ค. 2563

฿13,900

19 - 22 มี.ค. 2563

฿14,900

ราคาเริ่มต้นที่

9,999฿

ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน BY (XW)
รหัส : MIRA GQ1TPE-XW006
thai airways

ไถจง–ไทเป–เย๋หลิ่ว –หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น– COSMETIC – GERMANIUM SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต...


กำหนดการเดินทาง 20 ช่วงเวลา

2 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

2 - 5 ก.พ. 2563

฿13,888

4 - 7 ก.พ. 2563

฿11,888

6 - 9 ก.พ. 2563

฿13,888

8 - 11 ก.พ. 2563

฿13,888

10 - 13 ก.พ. 2563

฿10,888

12 - 15 ก.พ. 2563

฿12,888

14 - 17 ก.พ. 2563

฿13,888

1 - 4 มี.ค. 2563

฿11,888

3 - 6 มี.ค. 2563

฿11,888

5 - 8 มี.ค. 2563

฿13,888

7 - 10 มี.ค. 2563

฿11,888

9 - 12 มี.ค. 2563

฿10,888

11 - 14 มี.ค. 2563

฿12,888

13 - 16 มี.ค. 2563

฿13,888

15 - 18 มี.ค. 2563

฿11,888

17 - 20 มี.ค. 2563

฿11,888

19 - 22 มี.ค. 2563

฿13,888

21 - 24 มี.ค. 2563

฿11,888

23 - 26 มี.ค. 2563

฿14,888

25 - 28 มี.ค. 2563

฿12,888

ราคาเริ่มต้นที่

11,900฿

มหัศจรรย์..ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน
รหัส : MIRA BT-TPE006_VZ
thai airways

ล่องเรือสุริยันจันทรา • วัดเสวียนกวง • วัดเหวินหวู่ • ชิมชาอู่หลง • ตึกไทเป 101 • สร้อยสุขภาพ • ตลาดปลาไทเป ร้านพายสับปะรด • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว •...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

13 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

13 - 16 ก.พ. 2563

฿13,900

5 - 8 มี.ค. 2563

฿13,900

19 - 22 มี.ค. 2563

฿13,900

ราคาเริ่มต้นที่

19,999฿

เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิ่ว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)
รหัส : MIRA GQ1CNXTPE-BR010
thai airways

อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-อนุสรณ์ซุนยัดเซ็น-ร้านเครื่องสำอางค์-ร้านเค้กพายสับปะรด-ซีเหมินติง...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

19 กุมภาพันธ์ - 16 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

19 - 23 ก.พ. 2563

฿19,999

11 - 15 มี.ค. 2563

฿19,999

12 - 16 เม.ย. 2563

฿21,999

ราคาเริ่มต้นที่

16,900฿

มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน
รหัส : MIRA BT-TPE04_SL
thai airways

สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน● หมู่บ้านสายรุ้ง ● MIHAYARA ICE CREAM ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี้ เจ...


กำหนดการเดินทาง 18 ช่วงเวลา

29 กุมภาพันธ์ - 29 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

22 - 27 ม.ค. 2563

฿19,900

29 ก.พ. - 3 มี.ค. 2563

฿17,900

4 - 9 มี.ค. 2563

฿16,900

11 - 16 มี.ค. 2563

฿16,900

18 - 23 มี.ค. 2563

฿16,900

25 - 30 มี.ค. 2563

฿16,900

8 - 13 เม.ย. 2563

฿16,900

9 - 14 เม.ย. 2563

฿18,900

10 - 15 เม.ย. 2563

฿18,900

22 - 27 เม.ย. 2563

฿17,900

29 เม.ย. - 4 พ.ค. 2563

฿16,900

5 - 10 พ.ค. 2563

฿18,900

17 พ.ค. - 22 มิ.ย. 2563

฿16,900

20 - 25 พ.ค. 2563

฿16,900

27 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2563

฿16,900

2 - 7 มิ.ย. 2563

฿17,900

10 - 15 มิ.ย. 2563

฿16,900

22 - 29 มิ.ย. 2563

฿17,900

ราคาเริ่มต้นที่

12,999฿

มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน
รหัส : MIRA BT-TPE03_SL
thai airways

สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป)● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี้ เจี...


กำหนดการเดินทาง 22 ช่วงเวลา

24 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

24 - 28 ม.ค. 2563

฿17,900

7 - 11 ก.พ. 2563

฿17,900

28 ก.พ. - 3 มี.ค. 2563

฿17,900

6 - 10 มี.ค. 2563

฿15,900

13 - 17 มี.ค. 2563

฿14,900

20 - 24 มี.ค. 2563

฿15,900

27 - 31 มี.ค. 2563

฿15,900

3 - 7 เม.ย. 2563

฿17,900

4 - 8 เม.ย. 2563

฿17,900

5 - 9 เม.ย. 2563

฿17,900

12 - 16 เม.ย. 2563

฿17,900

13 - 17 เม.ย. 2563

฿17,900

14 - 18 เม.ย. 2563

฿17,900

17 - 21 เม.ย. 2563

฿15,900

24 - 28 เม.ย. 2563

฿15,900

1 - 5 พ.ค. 2563

฿17,900

15 - 19 พ.ค. 2563

฿15,900

22 - 26 พ.ค. 2563

฿15,900

29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2563

฿15,900

12 - 16 มิ.ย. 2563

฿15,900

19 - 23 มิ.ย. 2563

฿15,900

26 - 30 มิ.ย. 2563

฿15,900

ราคาเริ่มต้นที่

11,900฿

มหัศจรรย์..TAIPEI 5 วัน 3 คืน
รหัส : MIRA BT-TPE02_SL
thai airways

สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน ● ไถจง ● บ้านสายรุ้ง ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● ...


กำหนดการเดินทาง 24 ช่วงเวลา

24 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

24 - 28 ม.ค. 2563

฿14,900

31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563

฿14,900

3 - 7 ก.พ. 2563

฿16,900

7 - 11 ก.พ. 2563

฿16,900

13 ก.พ. - 17 มี.ค. 2563

฿14,900

14 - 18 ก.พ. 2563

฿14,900

21 - 25 ก.พ. 2563

฿14,900

28 ก.พ. - 3 มี.ค. 2563

฿16,900

6 - 10 มี.ค. 2563

฿1,900

20 - 24 มี.ค. 2563

฿13,900

27 - 31 มี.ค. 2563

฿14,900

5 - 9 เม.ย. 2563

฿14,900

12 - 16 เม.ย. 2563

฿16,900

13 - 17 เม.ย. 2563

฿16,900

14 - 18 เม.ย. 2563

฿16,900

17 - 21 เม.ย. 2563

฿14,900

24 - 28 เม.ย. 2563

฿15,900

1 - 5 พ.ค. 2563

฿16,900

15 - 19 พ.ค. 2563

฿14,900

22 - 26 พ.ค. 2563

฿14,900

29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2563

฿14,900

12 - 16 มิ.ย. 2563

฿15,900

19 - 23 มิ.ย. 2563

฿14,900

26 - 30 มิ.ย. 2563

฿14,900

ราคาเริ่มต้นที่

14,900฿

เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน OHO Taipei 3 วัน 2 คืน BY (FD)
รหัส : MIRA GQ1CNXTPE-FD007
thai airways

ไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชมตึก)-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านเครื่องสำอางค์-ตลาดซีเหมินติง...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

4 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 6 เม.ย. 2563

฿14,900

13 - 15 เม.ย. 2563

฿16,900

2 - 4 พ.ค. 2563

฿14,900

ราคาเริ่มต้นที่

21,999฿

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI)
รหัส : MIRA GQ1TPE-CI002
thai airways

หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ร้านคอสเมติค – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

12 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 - 16 ก.พ. 2563

฿21,999

4 - 8 มี.ค. 2563

฿21,999

11 - 15 มี.ค. 2563

฿21,999

18 - 22 มี.ค. 2563

฿21,999

ราคาเริ่มต้นที่

22,999฿

TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA (BR)
รหัส : MIRA GQ1TPE-BR004
thai airways

อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชา – ไทจง – ตลาดกลางคืน...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

30 มกราคม - 7 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

30 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563

฿23,999

1 - 6 พ.ค. 2563

฿23,999

2 - 7 มิ.ย. 2563

฿22,999

ราคาเริ่มต้นที่

20,999฿

TAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)
รหัส : MIRA GQ1TPE-BR001
thai airways

อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - เดินทางเมืองไถจง - ฝงเจี่ยไนท์...


กำหนดการเดินทาง 12 ช่วงเวลา

12 กุมภาพันธ์ - 28 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 - 16 ก.พ. 2563

฿21,999

26 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563

฿21,999

27 - 31 มี.ค. 2563

฿21,999

1 - 5 เม.ย. 2563

฿21,999

9 - 13 เม.ย. 2563

฿23,999

23 - 27 เม.ย. 2563

฿21,999

28 เม.ย. - 2 พ.ค. 2563

฿22,999

17 พ.ค. - 21 มิ.ย. 2563

฿20,999

20 - 24 พ.ค. 2563

฿21,999

27 - 31 พ.ค. 2563

฿21,999

10 - 14 มิ.ย. 2563

฿20,999

24 - 28 มิ.ย. 2563

฿20,999

ราคาเริ่มต้นที่

12,888฿

ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย 5 วัน 3 คืน BY (XW)
รหัส : MIRA GQ1TPE-XW008
thai airways

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว– หมู่บ้านสายรุ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ –...


กำหนดการเดินทาง 16 ช่วงเวลา

1 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

1 - 5 ก.พ. 2563

฿13,888

3 - 7 ก.พ. 2563

฿13,888

5 - 9 ก.พ. 2563

฿14,888

7 - 11 ก.พ. 2563

฿14,888

11 - 15 ก.พ. 2563

฿13,888

13 - 17 ก.พ. 2563

฿14,888

4 - 8 มี.ค. 2563

฿13,888

6 - 10 มี.ค. 2563

฿13,888

10 - 14 มี.ค. 2563

฿14,888

12 - 16 มี.ค. 2563

฿12,888

14 - 18 มี.ค. 2563

฿13,888

16 - 20 มี.ค. 2563

฿14,888

18 - 22 มี.ค. 2563

฿14,888

20 - 24 มี.ค. 2563

฿14,888

22 - 26 มี.ค. 2563

฿12,888

24 - 28 มี.ค. 2563

฿13,888

ราคาเริ่มต้นที่

12,878฿

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป
รหัส : MIRA ZTPE41
thai airways

เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ ถ่ายรูปเก๋ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์ ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาร์เก็ต...


กำหนดการเดินทาง 33 ช่วงเวลา

30 มกราคม - 10 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2563

฿13,878

31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563

฿13,878

31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563

฿13,878

12 - 16 ก.พ. 2563

฿13,878

14 ก.พ. - 18 เม.ย. 2563

฿13,878

21 - 25 ก.พ. 2563

฿13,878

27 ก.พ. - 2 มี.ค. 2563

฿14,878

28 ก.พ. - 3 มี.ค. 2563

฿13,878

6 - 10 มี.ค. 2563

฿13,878

12 - 16 มี.ค. 2563

฿13,878

18 - 22 มี.ค. 2563

฿13,878

19 - 23 มี.ค. 2563

฿13,878

25 - 29 มี.ค. 2563

฿13,878

26 - 30 มี.ค. 2563

฿13,878

27 - 31 มี.ค. 2563

฿13,878

2 - 6 เม.ย. 2563

฿13,878

3 - 7 เม.ย. 2563

฿13,878

9 - 13 เม.ย. 2563

฿18,878

10 - 14 เม.ย. 2563

฿18,878

11 - 15 เม.ย. 2563

฿18,878

12 - 16 เม.ย. 2563

฿18,878

13 - 17 เม.ย. 2563

฿18,878

14 - 18 เม.ย. 2563

฿18,878

15 - 19 เม.ย. 2563

฿18,878

16 - 20 เม.ย. 2563

฿18,878

17 - 21 เม.ย. 2563

฿18,878

23 - 27 เม.ย. 2563

฿13,878

24 - 28 เม.ย. 2563

฿13,787

29 เม.ย. - 3 พ.ค. 2563

฿14,878

30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2563

฿16,878

1 - 5 พ.ค. 2563

฿16,878

2 - 6 พ.ค. 2563

฿16,878

6 - 10 พ.ค. 2563

฿16,878

ราคาเริ่มต้นที่

14,999฿

ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว
รหัส : MIRA ZTPE37
thai airways

เที่ยวไต้หวันคุ้มเวอร์ บินหรู พักโรงแรม 4 ดาว ปล่อยโคมขงหมิง ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา...


กำหนดการเดินทาง 15 ช่วงเวลา

15 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

15 - 18 ก.พ. 2563

฿15,999

21 - 24 ก.พ. 2563

฿15,999

22 - 25 ก.พ. 2563

฿15,999

27 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563

฿15,999

28 ก.พ. - 2 มี.ค. 2563

฿15,999

29 ก.พ. - 3 มี.ค. 2563

฿15,999

6 - 9 มี.ค. 2563

฿14,999

7 - 10 มี.ค. 2563

฿14,999

13 - 16 มี.ค. 2563

฿15,999

14 - 17 มี.ค. 2563

฿15,999

20 - 23 มี.ค. 2563

฿15,999

21 - 24 มี.ค. 2563

฿15,999

26 - 29 มี.ค. 2563

฿15,999

27 - 30 มี.ค. 2563

฿15,999

28 - 31 มี.ค. 2563

฿15,999

ราคาเริ่มต้นที่

11,878฿

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป
รหัส : MIRA ZTPE05
thai airways

ไหว้พระ ขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน ที่คนโสดต้องห้ามพลาด! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต...


กำหนดการเดินทาง 52 ช่วงเวลา

1 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

1 - 5 ก.พ. 2563

฿15,878

3 - 7 ก.พ. 2563

฿14,878

4 - 8 ก.พ. 2563

฿14,878

5 - 9 ก.พ. 2563

฿16,878

6 - 10 ก.พ. 2563

฿17,878

7 - 11 ก.พ. 2563

฿16,878

8 - 12 ก.พ. 2563

฿15,878

9 - 13 ก.พ. 2563

฿13,878

10 - 14 ก.พ. 2563

฿14,878

11 - 15 ก.พ. 2563

฿14,878

12 - 16 ก.พ. 2563

฿15,878

13 - 17 ก.พ. 2563

฿15,878

14 - 18 ก.พ. 2563

฿15,878

15 - 19 ก.พ. 2563

฿15,878

16 - 20 ก.พ. 2563

฿13,878

17 - 21 ก.พ. 2563

฿14,878

18 - 22 ก.พ. 2563

฿14,878

19 - 23 ก.พ. 2563

฿15,878

20 - 24 ก.พ. 2563

฿15,878

21 - 25 ก.พ. 2563

฿15,878

22 - 26 ก.พ. 2563

฿14,878

23 - 27 ก.พ. 2563

฿13,878

24 - 28 ก.พ. 2563

฿14,878

25 - 29 ก.พ. 2563

฿14,878

26 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563

฿15,878

27 ก.พ. - 2 มี.ค. 2563

฿15,878

28 ก.พ. - 3 มี.ค. 2563

฿15,878

29 ก.พ. - 4 มี.ค. 2563

฿14,878

1 - 5 มี.ค. 2563

฿13,878

2 - 6 มี.ค. 2563

฿14,878

3 - 7 มี.ค. 2563

฿14,878

4 - 8 มี.ค. 2563

฿15,878

5 - 9 มี.ค. 2563

฿15,878

6 - 10 มี.ค. 2563

฿15,878

7 - 11 มี.ค. 2563

฿14,878

8 - 12 มี.ค. 2563

฿13,878

9 - 13 มี.ค. 2563

฿14,878

10 - 14 มี.ค. 2563

฿14,878

11 - 15 มี.ค. 2563

฿15,878

12 - 16 มี.ค. 2563

฿15,878

13 - 17 มี.ค. 2563

฿15,878

14 - 18 มี.ค. 2563

฿14,878

15 - 19 มี.ค. 2563

฿13,878

16 - 20 มี.ค. 2563

฿14,878

17 - 21 มี.ค. 2563

฿14,878

18 - 22 มี.ค. 2563

฿15,878

19 - 23 มี.ค. 2563

฿15,878

20 - 24 มี.ค. 2563

฿15,878

21 - 25 มี.ค. 2563

฿14,878

22 - 26 มี.ค. 2563

฿13,878

23 - 27 มี.ค. 2563

฿14,878

24 - 28 มี.ค. 2563

฿14,878

ราคาเริ่มต้นที่

19,999฿

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน
รหัส : MIRA ZTPE52
thai airways

เที่ยวครบ 3 อุทยานแห่งชาติของไต้หวัน อาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิ่ว นั่งกระเช้าพาโนราม่า ชมการแสดงหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัว...


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

12 กุมภาพันธ์ - 15 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 - 17 ก.พ. 2563

฿22,999

11 - 16 มี.ค. 2563

฿22,999

18 - 23 มี.ค. 2563

฿22,999

8 - 13 เม.ย. 2563

฿22,999

29 เม.ย. - 4 พ.ค. 2563

฿22,999

3 - 8 มิ.ย. 2563

฿19,999

10 - 15 มิ.ย. 2563

฿19,999

ราคาเริ่มต้นที่

19,999฿

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป
รหัส : MIRA ZTPE20
thai airways

เที่ยวไต้หวันราคาเบาๆ ชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก...


กำหนดการเดินทาง 15 ช่วงเวลา

6 กุมภาพันธ์ - 21 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

6 - 9 ก.พ. 2563

฿20,999

16 - 16 ก.พ. 2563

฿19,999

20 - 23 ก.พ. 2563

฿19,999

5 - 8 มี.ค. 2563

฿19,999

19 - 22 มี.ค. 2563

฿19,999

26 - 29 มี.ค. 2563

฿19,999

3 - 6 เม.ย. 2563

฿20,999

10 - 13 เม.ย. 2563

฿26,999

12 - 15 เม.ย. 2563

฿28,999

23 - 26 เม.ย. 2563

฿19,999

30 เม.ย. - 3 พ.ค. 2563

฿20,999

3 - 6 พ.ค. 2563

฿20,999

14 - 17 พ.ค. 2563

฿19,999

18 - 21 พ.ค. 2563

฿19,999

31 - 3 พ.ค. 2563

฿20,999

ราคาเริ่มต้นที่

22,999฿

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง
รหัส : MIRA ZTPE22
thai airways

เที่ยวแบบชิคๆ ที่หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ แช่น้ำแร่ออนเซนแบบส่วนตัว...


กำหนดการเดินทาง 11 ช่วงเวลา

6 กุมภาพันธ์ - 26 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

6 - 10 ก.พ. 2563

฿24,999

21 - 25 ก.พ. 2563

฿24,999

6 - 10 มี.ค. 2563

฿22,999

27 - 31 มี.ค. 2563

฿24,999

2 - 6 เม.ย. 2563

฿25,999

9 - 13 เม.ย. 2563

฿26,999

24 - 28 เม.ย. 2563

฿24,999

1 - 5 พ.ค. 2563

฿25,999

2 - 6 พ.ค. 2563

฿26,999

15 - 19 พ.ค. 2563

฿24,999

22 - 26 พ.ค. 2563

฿24,999

ราคาเริ่มต้นที่

17,999฿

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป
รหัส : MIRA ZTPE59
thai airways

ชมธรรมชาติอุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก...


กำหนดการเดินทาง 10 ช่วงเวลา

27 กุมภาพันธ์ - 29 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2563

฿18,999

5 - 9 มี.ค. 2563

฿17,999

3 เม.ย. - 7 มี.ค. 2563

฿20,999

16 - 20 เม.ย. 2563

฿19,999

23 - 27 เม.ย. 2563

฿19,999

7 - 11 พ.ค. 2563

฿19,999

13 - 17 พ.ค. 2563

฿19,999

21 - 25 พ.ค. 2563

฿18,999

28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2563

฿19,999

25 - 29 มิ.ย. 2563

฿19,999

ราคาเริ่มต้นที่

21,900฿

ADP-88-01 TAIWAN FEEL LIKE 4D3N TG 632 - TG 633
รหัส : MIRA ADP01
thai airways

เมืองเจียอี้ - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง - ไถจง– ร้านขนมพายสับปะรด - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต...


กำหนดการเดินทาง 11 ช่วงเวลา

7 กุมภาพันธ์ - 14 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

7 - 10 ก.พ. 2563

฿22,900

20 - 23 ก.พ. 2563

฿21,900

12 - 15 มี.ค. 2563

฿21,900

26 - 29 มี.ค. 2563

฿21,900

3 - 6 เม.ย. 2563

฿22,900

23 - 26 เม.ย. 2563

฿21,900

2 - 5 พ.ค. 2563

฿22,900

14 - 17 พ.ค. 2563

฿21,900

21 - 24 พ.ค. 2563

฿21,900

25 - 28 พ.ค. 2563

฿21,900

11 - 14 มิ.ย. 2563

฿21,900

ราคาเริ่มต้นที่

21,900฿

ADP-88-01 TAIWAN FEEL LIKE 4D3N TG 632 - TG 633
รหัส : ADP01
thai airways

ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ - ไทเป ร้านสร้อยเจอมาเนี่ยม - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง...


กำหนดการเดินทาง 11 ช่วงเวลา

7 กุมภาพันธ์ - 28 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

7 - 10 ก.พ. 2563

฿22,900

20 - 23 ก.พ. 2563

฿21,900

12 - 15 มี.ค. 2563

฿21,900

26 - 29 มี.ค. 2563

฿21,900

3 - 6 เม.ย. 2563

฿22,900

23 - 26 เม.ย. 2563

฿21,900

2 - 5 พ.ค. 2563

฿22,900

14 - 17 พ.ค. 2563

฿21,900

21 - 24 พ.ค. 2563

฿21,900

11 - 14 มิ.ย. 2563

฿21,900

25 - 28 มิ.ย. 2563

฿21,900

ราคาเริ่มต้นที่

21,900฿

ADP-88-01 TAIWAN FEEL LIKE 4D3N TG 632 - TG 633
รหัส : MIRA ADP01
thai airways

เมืองเจียอี้ - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยานชิมชาอู่หลง - ไถจง– ร้านขนมพายสับปะรด - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต...


กำหนดการเดินทาง 11 ช่วงเวลา

7 กุมภาพันธ์ - 28 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

7 - 10 ก.พ. 2563

฿22,900

20 - 23 ก.พ. 2563

฿21,900

12 - 15 มี.ค. 2563

฿21,900

26 - 29 มี.ค. 2563

฿21,900

3 - 6 เม.ย. 2563

฿22,900

23 - 26 เม.ย. 2563

฿21,900

2 - 5 พ.ค. 2563

฿21,900

14 - 17 พ.ค. 2563

฿21,900

21 - 24 พ.ค. 2563

฿21,900

11 - 14 มิ.ย. 2563

฿21,900

25 - 28 มิ.ย. 2563

฿21,900

ราคาเริ่มต้นที่

14,888฿

XWT39:ไต้หวัน-อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
รหัส : MIRA XWT39
thai airways

อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

22 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

22 - 26 ก.พ. 2563

฿15,888

29 ก.พ. - 4 มี.ค. 2563

฿15,888

14 - 18 มี.ค. 2563

฿15,888

21 - 25 มี.ค. 2563

฿15,888

ราคาเริ่มต้นที่

15,900฿

XW-T41:TAIWAN TAROKO ไต้หวัน ไทเป อุทยานทาโรโกะ เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี 5วัน3คืน
รหัส : MIRA XW-T41
thai airways

อี้หลาน - สวนสาธารณะจิมมี่เหลี่ยว – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ตลาดซิเหมินติง ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

6 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

6 - 10 ก.พ. 2563

฿18,900

27 ก.พ. - 2 มี.ค. 2563

฿16,900

5 - 9 มี.ค. 2563

฿16,900

12 - 16 มี.ค. 2563

฿16,900

ราคาเริ่มต้นที่

11,888฿

ไต้หวัน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2
รหัส : MIRA VZRMQ01
thai airways

1 กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจงไทเป (VZ560 : 09.00-13.45)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก- ตลาดกลางคืนซื่อหลิน 2 ขนมพายส...


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

30 มกราคม - 25 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

30 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563

฿11,888

8 - 11 ก.พ. 2563

฿15,888

21 - 22 ก.พ. 2563

฿13,888

1 - 4 มี.ค. 2563

฿13,888

6 - 9 มี.ค. 2563

฿13,888

20 - 23 มี.ค. 2563

฿13,888

22 - 25 มี.ค. 2563

฿13,888


ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัท มิร่า ออนทัวร์ จำกัด

เลขที่ 55/20 บุราสิริ วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ


ช่องทางติดต่อ

Phone: 02-227-0358-9

FAX : 02-227-0601

Email : mira.ontour@gmail.com

www.facebook.com/miraontourvip

Line : @mira_ontourทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW

Scroll To Top