HOME / ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ชื่อประเทศ/เมือง
รหัสทัวร์

วันเดินทาง

ระหว่างวัน
ถึงวัน


ราคาเริ่มต้นที่

12,900฿

บาหลี 4 วัน 3 คืน
รหัส : MIRA BT-BAL01_SL
thai airways

ชมวัดบราตัน (Pura ulun danu bratan) ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลสาบบราตัน ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารทานาต์ลอต (Pura tanah lot) ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์ ...


กำหนดการเดินทาง 8 ช่วงเวลา

19 ธันวาคม 2562 - 12 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

16 2562 - 19 ม.ค. 2563

฿15,900

19 - 22 ธ.ค. 2562

฿15,900

26 - 29 ธ.ค. 2562

฿15,900

27 - 30 ธ.ค. 2562

฿15,900

28 - 31 ธ.ค. 2562

฿17,900

29 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿17,900

2 - 5 ม.ค. 2563

฿17,900

9 - 12 ม.ค. 2563

฿15,900

ราคาเริ่มต้นที่

26,999฿

อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3DPS-TG003
thai airways

ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี - วัดทานาห์ล็อต...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

28 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 - 31 ธ.ค. 2562

฿29,999

29 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿31,999

30 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿31,999

ราคาเริ่มต้นที่

12,999฿

เกาะสวรรค์บาหลี 4 วัน 2 คืน
รหัส : MIRA ZDPS08
thai airways

เกาะสวรรค์ บาหลี เที่ยวคุ้ม พักดี 4 ดาว สัมผัสมนต์เส่นห์แห่งเมืองบาหลี ชมวิหารทานาล็อต วิหารหลวงเบซากีห์ วิหารเทมภัคสิริงค์ ชมโชว์สุดตื่นตาบารองแดนซ์...


กำหนดการเดินทาง 9 ช่วงเวลา

10 มกราคม - 23 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

10 - 13 ม.ค. 2563

฿12,999

17 - 20 ม.ค. 2563

฿13,999

31 ม.ค. - 3 ก.พ. 2563

฿14,999

14 - 17 ก.พ. 2563

฿14,999

21 - 24 ก.พ. 2563

฿14,999

28 ก.พ. - 2 มี.ค. 2563

฿14,999

6 - 9 มี.ค. 2563

฿14,999

13 - 16 มี.ค. 2563

฿14,999

20 - 23 มี.ค. 2563

฿14,999

ราคาเริ่มต้นที่

10,999฿

เกาะสวรรค์บาหลี [เลสโก อุบัติรักเกาะสวรรค์]
รหัส : MIRA ZDPS10
thai airways

สัมผัสมนต์เสน่ห์อัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย ชมวิหารกลางทะเลและวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ชมความงามประตูสวรรค์"ฮันดาราเกท" เช็คอินสุดชิค ณ จุดถ่ายรูปรังนก พิเ...


กำหนดการเดินทาง 38 ช่วงเวลา

3 มกราคม - 29 ธันวาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

3 - 5 ม.ค. 2563

฿12,999

17 - 19 ม.ค. 2563

฿11,999

24 - 26 ม.ค. 2563

฿11,999

31 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563

฿11,999

6 - 8 ก.พ. 2563

฿12,999

7 - 9 ก.พ. 2563

฿13,999

13 - 15 ก.พ. 2563

฿11,999

14 - 16 ก.พ. 2563

฿11,999

20 - 22 ก.พ. 2563

฿11,999

21 - 23 ก.พ. 2563

฿11,999

27 - 29 ก.พ. 2563

฿11,999

28 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563

฿11,999

5 มี.ค. - 7 ก.พ. 2563

฿11,999

6 - 8 มี.ค. 2563

฿11,999

12 - 14 มี.ค. 2563

฿11,999

13 - 15 มี.ค. 2563

฿11,999

19 - 21 มี.ค. 2563

฿11,999

20 - 22 มี.ค. 2563

฿11,999

26 - 28 มี.ค. 2563

฿11,999

27 - 29 มี.ค. 2563

฿11,999

2 - 4 เม.ย. 2563

฿12,999

3 - 3 เม.ย. 2563

฿11,999

9 - 11 เม.ย. 2563

฿11,999

10 - 12 เม.ย. 2563

฿14,999

13 - 15 เม.ย. 2563

฿16,999

14 - 16 เม.ย. 2563

฿14,999

17 - 19 เม.ย. 2563

฿13,999

23 - 25 เม.ย. 2563

฿12,999

1 - 3 พ.ค. 2563

฿14,999

15 - 17 พ.ค. 2563

฿11,999

22 - 24 พ.ค. 2563

฿11,999

29 - 31 พ.ค. 2563

฿11,999

5 - 7 มิ.ย. 2563

฿10,999

12 - 14 มิ.ย. 2563

฿11,999

19 - 21 มิ.ย. 2563

฿11,999

26 - 28 มิ.ย. 2563

฿11,999

25 - 27 ธ.ค. 2563

฿11,999

27 - 29 ธ.ค. 2563

฿13,999

ราคาเริ่มต้นที่

20,900฿

บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน
รหัส : MIRA BT-BAL03_SL
thai airways

วันแรก กรุงเทพฯ • บาหลี • หาดจิมบารัน วันที่สอง บาหลี • ย็อกยาการ์ตา • เทวลัยปรัมบานัน • บุโรพุทโธ • วัดปะวน • วัดเมนดุต • ช้อปปปิ้ง วันที่สาม ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

25 มกราคม - 31 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 - 29 ม.ค. 2563

฿23,900

8 - 12 ก.พ. 2563

฿23,900

21 - 25 ก.พ. 2563

฿23,900

27 - 31 มี.ค. 2563

฿24,900


ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัท มิร่า ออนทัวร์ จำกัด

เลขที่ 55/20 บุราสิริ วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ


ช่องทางติดต่อ

Phone: 02-227-0358-9

FAX : 02-227-0601

Email : mira.ontour@gmail.com

www.facebook.com/miraontourvip

Line : @mira_ontourทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW

Scroll To Top