HOME / ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ชื่อประเทศ/เมือง
รหัสทัวร์

วันเดินทาง

ระหว่างวัน
ถึงวัน


ราคาเริ่มต้นที่

6,900฿

มหัศจรรย์..MYANMAR พัก 5 ดาว สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องห้ามพลาด
รหัส : MIRA BT-MMR014SL
thai airways

สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า ชมพระเจดีย์เยเลพญา ชมเจดีย์โบตาทาวน์ นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ ชมเจดีย์สุเล และนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวด...


กำหนดการเดินทาง 14 ช่วงเวลา

20 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

20 - 21 ต.ค. 2562

฿7,900

23 - 24 ต.ค. 2562

฿8,900

27 - 28 ต.ค. 2562

฿7,900

3 - 4 พ.ย. 2562

฿7,900

4 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2562

฿8,900

10 - 11 พ.ย. 2562

฿7,900

17 - 18 พ.ย. 2562

฿7,900

24 - 25 พ.ย. 2562

฿7,900

1 - 2 ธ.ค. 2562

฿7,900

11 - 12 ธ.ค. 2562

฿8,900

18 - 19 ธ.ค. 2562

฿6,900

22 - 23 ธ.ค. 2562

฿7,900

25 - 26 ธ.ค. 2562

฿6,900

29 - 30 ธ.ค. 2562

฿8,900

ราคาเริ่มต้นที่

2,999฿

มหัศจรรย์....พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง
รหัส : MIRA BT-JT01SL
thai airways

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหว...


กำหนดการเดินทาง 8 ช่วงเวลา

7 พฤศจิกายน - 26 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

7 - 7 พ.ย. 2562

฿3,999

8 - 8 พ.ย. 2562

฿3,999

14 - 14 พ.ย. 2562

฿3,999

21 - 21 พ.ย. 2562

฿3,999

28 - 28 พ.ย. 2562

฿3,999

12 - 12 ธ.ค. 2562

฿3,999

19 - 19 ธ.ค. 2562

฿3,999

26 - 26 ธ.ค. 2562

฿3,999

ราคาเริ่มต้นที่

11,900฿

โปรน้องดี บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน
รหัส : MIRA BT-MMR021PG
thai airways

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอ...


กำหนดการเดินทาง 15 ช่วงเวลา

25 ตุลาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 - 27 ต.ค. 2562

฿13,900

1 - 3 พ.ย. 2562

฿12,900

8 - 10 พ.ย. 2562

฿13,900

15 - 17 พ.ย. 2562

฿12,900

22 - 24 พ.ย. 2562

฿13,900

29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562

฿12,900

5 - 7 ธ.ค. 2562

฿14,900

6 - 8 ธ.ค. 2562

฿15,900

8 - 10 ธ.ค. 2562

฿15,900

13 - 15 ธ.ค. 2562

฿13,900

27 - 29 ธ.ค. 2562

฿13,900

28 - 30 ธ.ค. 2562

฿16,900

29 - 31 ธ.ค. 2562

฿16,900

30 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿16,900

31 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿16,900

ราคาเริ่มต้นที่

10,900฿

มหัศจรรย์...MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน
รหัส : MIRA BT-MMR03PG
thai airways

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้าม ทะ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

1 พฤศจิกายน 2562 - 2 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

1 - 3 พ.ย. 2562

฿11,900

28 - 30 ธ.ค. 2562

฿12,900

30 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿15,900

31 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿15,900

ราคาเริ่มต้นที่

11,900฿

มหัศจรรย์....พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา
รหัส : MIRA BT-MMR031PG
thai airways

กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ - พินอูลวิน - นั่งรถม้าชมเมือง ตลาดเช้าพินอูลวิน - วัดพระมหาอันตูกานตาร์ - ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี - มัณฑะเลย์ –อมรปุระ- สะพานไ...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

29 พฤศจิกายน 2562 - 2 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

29 - 1 พ.ย. 2562

฿12,900

6 - 8 ธ.ค. 2562

฿12,900

13 - 15 ธ.ค. 2562

฿12,900

20 - 22 ธ.ค. 2562

฿12,900

30 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿16,900

31 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿16,900

ราคาเริ่มต้นที่

11,900฿

มหัศจรรย์....พม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย
รหัส : MIRA BT-MMR04FD
thai airways

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถ...


กำหนดการเดินทาง 21 ช่วงเวลา

9 พฤศจิกายน 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

9 - 11 พ.ย. 2562

฿13,900

16 - 18 พ.ย. 2562

฿12,900

23 - 25 พ.ย. 2562

฿13,900

30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2562

฿11,900

5 - 7 ธ.ค. 2562

฿13,900

6 - 8 ธ.ค. 2562

฿13,900

7 - 9 ธ.ค. 2562

฿13,900

8 - 10 ธ.ค. 2562

฿14,900

13 - 15 ธ.ค. 2562

฿12,900

14 - 16 ธ.ค. 2562

฿11,900

20 - 22 ธ.ค. 2562

฿12,900

21 - 23 ธ.ค. 2562

฿12,900

27 - 29 ธ.ค. 2562

฿14,900

28 - 30 ธ.ค. 2562

฿13,900

29 - 31 ธ.ค. 2562

฿14,900

30 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿15,900

31 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿14,900

10 - 12 ม.ค. 2563

฿12,900

17 - 19 ม.ค. 2563

฿12,900

24 - 26 ม.ค. 2563

฿12,900

31 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563

฿12,900

ราคาเริ่มต้นที่

8,999฿

มหัศจรรย์.....MYANMAR โปรจัดให้ จัดให้ถูก จัดให้ดี จัดให้คุ้ม บินไลอ้อนแอร์ พัก 4 ดาว
รหัส : MIRA BT-MMR04SL
thai airways

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนต...


กำหนดการเดินทาง 20 ช่วงเวลา

17 ตุลาคม - 29 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

17 - 19 ต.ค. 2562

฿8,999

18 - 20 ต.ค. 2562

฿8,999

24 - 26 ต.ค. 2562

฿8,999

25 - 27 ต.ค. 2562

฿11,999

31 ต.ค. - 2 พ.ย. 2562

฿8,999

1 - 3 พ.ย. 2562

฿8,999

7 - 9 พ.ย. 2562

฿8,999

8 - 10 พ.ย. 2562

฿8,999

15 - 17 พ.ย. 2562

฿8,999

21 - 23 พ.ย. 2562

฿8,999

22 - 24 พ.ย. 2562

฿8,999

28 - 30 พ.ย. 2562

฿8,999

29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562

฿8,999

2 - 4 ธ.ค. 2562

฿8,999

5 - 7 ธ.ค. 2562

฿10,999

12 - 14 ธ.ค. 2562

฿8,999

13 - 15 ธ.ค. 2562

฿8,999

20 - 22 ธ.ค. 2562

฿8,999

26 - 28 ธ.ค. 2562

฿8,999

27 - 29 ธ.ค. 2562

฿11,999

ราคาเริ่มต้นที่

21,900฿

มหัศจรรย์...พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน
รหัส : BT-MMR08PG
thai airways

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา- พระราชวังบุเรงนอง -พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พร...


กำหนดการเดินทาง 12 ช่วงเวลา

21 พฤศจิกายน 2562 - 29 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

21 - 25 พ.ย. 2562

฿22,900

6 - 10 ธ.ค. 2562

฿23,900

28 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿28,900

9 - 13 ม.ค. 2563

฿21,900

13 - 17 ก.พ. 2563

฿21,900

26 - 30 มี.ค. 2563

฿21,900

2 - 6 เม.ย. 2563

฿22,900

10 - 14 เม.ย. 2563

฿23,900

12 - 16 เม.ย. 2563

฿23,900

30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2563

฿22,900

28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2563

฿21,900

25 - 29 มิ.ย. 2563

฿21,900

ราคาเริ่มต้นที่

10,900฿

หลงรัก...พุกาม ดินแดงแห่งทะเลเจดีย์
รหัส : MIRA BT-MMR052FD
thai airways

ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ริมทะเลสาบตองตามัน สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม เจดีย์ชเวสิกอ...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

1 พฤศจิกายน 2562 - 19 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

1 - 3 พ.ย. 2562

฿10,900

17 - 19 พ.ย. 2562

฿12,900

22 - 24 พ.ย. 2562

฿12,900

29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562

฿12,900

20 - 22 ธ.ค. 2562

฿13,900

17 - 19 ม.ค. 2563

฿13,900

ราคาเริ่มต้นที่

12,900฿

มหัศจรรย์...พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) บินบางกอกแอร์เวย์
รหัส : MIRA BT-MMR051PG
thai airways

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวัง...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

7 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

7 - 10 ธ.ค. 2562

฿15,900

27 - 30 ธ.ค. 2562

฿13,900

28 - 31 ธ.ค. 2562

฿13,900

30 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿17,900

31 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

฿18,900

ราคาเริ่มต้นที่

11,900฿

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) บินแอร์เอเชีย
รหัส : MIRA BT-MMR051FD
thai airways

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวัง...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

27 ธันวาคม 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 - 30 ธ.ค. 2562

฿16,900

28 - 31 ธ.ค. 2562

฿19,900

29 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿19,900

30 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿18,900

16 - 19 ม.ค. 2563

฿13,900

31 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563

฿13,900

ราคาเริ่มต้นที่

12,999฿

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ 4 วัน 3 คืน
รหัส : MIRA ZMDL05
thai airways

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ สัมผัสเมืองมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนทะเลเจดีย์ พักพุกาม 2 คืนเต็มอิ่ม ชมอาทิตย์อัสดง สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุด...


กำหนดการเดินทาง 15 ช่วงเวลา

14 พฤศจิกายน 2562 - 2 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

14 - 17 พ.ย. 2562

฿14,999

15 - 18 พ.ย. 2562

฿14,999

22 - 25 พ.ย. 2562

฿14,999

28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562

฿14,999

29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2562

฿14,999

5 - 8 ธ.ค. 2562

฿15,999

14 - 17 ธ.ค. 2562

฿14,999

19 - 22 ธ.ค. 2562

฿14,999

20 - 23 ธ.ค. 2562

฿14,999

21 - 24 ธ.ค. 2562

฿14,999

26 - 29 ธ.ค. 2562

฿14,999

27 - 30 ธ.ค. 2562

฿14,999

28 - 31 ธ.ค. 2562

฿14,999

29 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿14,999

30 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿14,999

ราคาเริ่มต้นที่

11,999฿

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
รหัส : MIRA ZRGN04
thai airways

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวพม่า ร่วมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุวัดเจดีย์กาคาเอ พักหรู 5 ดาว นั่งกระเช้าขึ...


กำหนดการเดินทาง 10 ช่วงเวลา

18 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

18 - 20 ต.ค. 2562

฿13,999

30 ต.ค. - 1 พ.ย. 2562

฿11,999

31 ต.ค. - 2 พ.ย. 2562

฿11,999

1 - 3 พ.ย. 2562

฿11,999

8 - 10 พ.ย. 2562

฿11,999

15 - 17 พ.ย. 2562

฿11,999

23 - 25 พ.ย. 2562

฿12,999

28 - 30 พ.ย. 2562

฿11,999

29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562

฿12,999

26 - 28 ธ.ค. 2562

฿13,999

ราคาเริ่มต้นที่

9,999฿

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
รหัส : MIRA ZRGN06
thai airways

นั่งกระเช้าไฟฟฟ้าขึ้นเข้า พักอินทร์แขวน 1 คืน สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวพม่า ขอพระเทพทันใจ ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต ร่วมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุ เ...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

24 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

24 - 26 ต.ค. 2562

฿10,999

25 - 27 ต.ค. 2562

฿10,999

26 - 28 ต.ค. 2562

฿10,999

31 ต.ค. - 2 พ.ย. 2562

฿10,999

2 - 4 พ.ย. 2562

฿10,999

9 - 11 พ.ย. 2562

฿10,999

ราคาเริ่มต้นที่

9,999฿

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
รหัส : MIRA ZRGN09
thai airways

เที่ยวพม่า พักหรูโรงแรม 5 ดาว สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พักอินทร์แขวน 1 คืน ขอพรเทพทันใจ ร่วมพิธีมงคลเทินพระธาตุ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย เมนูพิเศษก...


กำหนดการเดินทาง 8 ช่วงเวลา

20 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

20 - 22 ต.ค. 2562

฿10,999

27 - 29 ต.ค. 2562

฿10,999

1 - 3 พ.ย. 2562

฿10,999

8 - 10 พ.ย. 2562

฿10,999

10 - 12 พ.ย. 2562

฿9,999

12 - 14 ธ.ค. 2562

฿10,999

22 - 24 ธ.ค. 2562

฿10,999

28 - 30 ธ.ค. 2562

฿10,999

ราคาเริ่มต้นที่

10,999฿

มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ 3 วัน 2 คืน
รหัส : MIRA ZMDL06
thai airways

ชมอาทิตย์อัสดง ท่ามกลางวิวป่าทะเลเจดีย์ ดินแดนเจดีย์ 4,000 องค์ สักการะ 2 มหาบูชาสถานเจดีย์ชเวสิกอง และร่วมพิธีมหามงคลล้างพระพักตรพระมหามัยมุณี ชมพระร...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

31 ตุลาคม - 21 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

31 ต.ค. - 2 พ.ย. 2562

฿11,999

14 - 16 พ.ย. 2562

฿11,999

28 - 30 พ.ย. 2562

฿11,999

5 - 7 ธ.ค. 2562

฿12,999

12 - 14 ธ.ค. 2562

฿11,999

19 - 21 ธ.ค. 2562

฿11,999

ราคาเริ่มต้นที่

12,999฿

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ 4 วัน 3 คืน
รหัส : MIRA ZMDL07
thai airways

ชมอาทิตย์อัสดง ท่ามกลางวิวป่าทะเลเจดีย์ ดินแดนเจดีย์ 4,000 องค์ สักการะ 2 มหาบูชาสถานเจดีย์ชเวสิกอง และร่วมพิธีมหามงคลล้างพระพักตรพระมหามัยมุณี ชมพระ...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

23 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

23 - 26 พ.ย. 2562

฿13,999

30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2562

฿13,999

2 - 5 ธ.ค. 2562

฿12,999

7 - 10 ธ.ค. 2562

฿14,999

14 - 17 ธ.ค. 2562

฿13,999

ราคาเริ่มต้นที่

8,999฿

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
รหัส : MIRA ZRGN11
thai airways

เที่ยวสบาย บินเช้ากลับบ่าย ร่วมพิธีมงคลเทินพระธาตุ "วัดกาบาเอ" สัมผัสความยิ่งใหญ่ของเจดีย์ชเวดากอง สักการะพระธาตุอินทร์แขวน พิเศษ !! บุฟเฟต์ซีฟู้ด สล...


กำหนดการเดินทาง 20 ช่วงเวลา

16 มกราคม - 30 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

16 - 18 ม.ค. 2563

฿10,999

23 - 2 ม.ค. 2563

฿10,999

30 ม.ค. - 1 ก.พ. 2563

฿10,999

13 - 15 ก.พ. 2563

฿10,999

20 - 22 ก.พ. 2563

฿10,999

27 - 29 ก.พ. 2563

฿10,999

5 - 7 มี.ค. 2563

฿9,999

11 - 13 มี.ค. 2563

฿10,999

12 - 14 มี.ค. 2563

฿10,999

19 - 21 มี.ค. 2563

฿10,999

26 - 28 มี.ค. 2563

฿10,999

1 - 3 เม.ย. 2563

฿10,999

2 - 4 เม.ย. 2563

฿10,999

22 - 24 เม.ย. 2563

฿10,999

23 - 25 เม.ย. 2563

฿10,999

29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2563

฿10,999

7 - 9 พ.ค. 2563

฿10,999

14 พ.ค. - 16 เม.ย. 2563

฿10,999

21 - 23 พ.ค. 2563

฿10,999

28 - 30 พ.ค. 2563

฿10,999

ราคาเริ่มต้นที่

10,999฿

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
รหัส : MIRA ZRGN10
thai airways

เที่ยวสุดคุ้ม พักสุดหรูโรงแรมระดับ 5 ดาว สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ชมพิธีมงคลเทินพระธาตุ พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟต์ทะเลซีฟู้ด แจกฟรี !! องค์เทพทันใ...


กำหนดการเดินทาง 8 ช่วงเวลา

16 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

31 ม.ค. 543 - 2 ก.พ. 2563

฿11,999

16 - 18 ม.ค. 2563

฿10,999

17 - 19 ม.ค. 2563

฿11,999

18 - 20 ม.ค. 2563

฿11,999

30 ม.ค. - 1 ก.พ. 2563

฿10,999

1 - 3 ก.พ. 2563

฿11,999

7 - 9 ก.พ. 2563

฿11,999

13 - 15 ก.พ. 2563

฿10,999

ราคาเริ่มต้นที่

6,555฿

พม่า มหาบุญบารมี 9 วัด 2 วัน 1 คืน BY (DD)
รหัส : MIRA GQ1RGN-DD002
thai airways

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35) วัดพระเขี้ยวแก้วเจดีย์กาบาเอ-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-พระงาทั...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

9 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

9 - 10 พ.ย. 2562

฿7,555

20 - 21 พ.ย. 2562

฿6,999

30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562

฿7,555

13 - 14 ธ.ค. 2562

฿6,999

ราคาเริ่มต้นที่

9,888฿

รักฉุดใจ ไหว้พระเมืองแปร มรดกโลกแห่งลุ่มน้ำอิรวดี 3 วัน 2 คืน BY (DD)
รหัส : MIRA GQ1RGN-DD007
thai airways

เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ/เทพกระซิบ)-วัดงาทัตจี-วัดพระนอนตาหวาน-ตลาดสก๊อต-ย่างกุ้ง (สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (DD4239 : 21.00-22.55)...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

9 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

9 - 11 พ.ย. 2562

฿9,888

22 - 24 พ.ย. 2562

฿10,888

29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562

฿10,888

20 - 22 ธ.ค. 2562

฿10,888

ราคาเริ่มต้นที่

8,555฿

พม่า ชัยชนะ ไหว้พระ 9 วัด พักหรู 5 ดาว 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
รหัส : MIRA GQ1RGN-PG003
thai airways

เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-วัดบารมี-ไจ๊กะส่าน -เลือกซื้อสินค้าของฝากที่MCV-วัดแม๊ะละมุ(สนามบินมิงกาลาดง)...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

2 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

2 - 3 พ.ย. 2562

฿8,555

9 - 10 พ.ย. 2562

฿8,555

30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562

฿8,555

14 - 15 ธ.ค. 2562

฿8,555

21 - 22 ธ.ค. 2562

฿8,555

ราคาเริ่มต้นที่

13,900฿

เชียงใหม่บินตรง พม่า ไหว้พระฮับบุ๋ญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
รหัส : MIRA GQ1CNXRGN-PG005
thai airways

อินทร์แขวน - พระสมณโคดม ปางประทานพร (องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า) - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - ย่างกุ้ง -...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

8 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

8 - 10 พ.ย. 2562

฿13,900

22 - 24 พ.ย. 2562

฿13,900

6 - 8 ธ.ค. 2562

฿14,900

ราคาเริ่มต้นที่

21,900฿

พม่า 3 วัน 2 คืน นั่งบอลลูนชมเมือง พุกาม
รหัส : MIRA BT-MMR055_FD
thai airways

สักการะ เจดีย์บูพญา และชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกาม ขึ้นบอลลูนชมทัศนียภาพและชมพระอาทิตย์ขึ้นอันงดงามของทุ่งทะเลเจดีย์ 4,0...


กำหนดการเดินทาง 10 ช่วงเวลา

18 ตุลาคม 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

18 - 20 ต.ค. 2562

฿22,900

25 - 27 ต.ค. 2562

฿21,900

1 - 3 พ.ย. 2562

฿22,900

15 - 17 พ.ย. 2562

฿22,900

22 - 24 พ.ย. 2562

฿22,900

29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562

฿22,900

13 - 15 ธ.ค. 2562

฿22,900

20 - 22 ธ.ค. 2562

฿22,900

17 - 19 ม.ค. 2563

฿22,900

31 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563

฿22,900


ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัท มิร่า ออนทัวร์ จำกัด

เลขที่ 55/20 บุราสิริ วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ


ช่องทางติดต่อ

Phone: 02-227-0358-9

FAX : 02-227-0601

Email : mira.ontour@gmail.com

www.facebook.com/miraontourvip

Line : @mira_ontourทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW

Scroll To Top