HOME / ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ชื่อประเทศ/เมือง
รหัสทัวร์

วันเดินทาง

ระหว่างวัน
ถึงวัน


ราคาเริ่มต้นที่

6,900฿

มหัศจรรย์..MYANMAR พัก 5 ดาว สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องห้ามพลาด
รหัส : MIRA BT-MMR014SL
thai airways

สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า ชมพระเจดีย์เยเลพญา ชมเจดีย์โบตาทาวน์ นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ ชมเจดีย์สุเล และนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวด...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

11 - 30 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

11 - 12 ธ.ค. 2562

฿8,900

18 - 19 ธ.ค. 2562

฿6,900

22 - 23 ธ.ค. 2562

฿7,900

25 - 26 ธ.ค. 2562

฿6,900

29 - 30 ธ.ค. 2562

฿8,900

ราคาเริ่มต้นที่

2,999฿

มหัศจรรย์....พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง
รหัส : MIRA BT-JT01SL
thai airways

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหว...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

12 - 26 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 - 12 ธ.ค. 2562

฿3,999

19 - 19 ธ.ค. 2562

฿3,999

26 - 26 ธ.ค. 2562

฿3,999

ราคาเริ่มต้นที่

11,900฿

โปรน้องดี บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน
รหัส : MIRA BT-MMR021PG
thai airways

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอ...


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

13 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

8 - 10 ธ.ค. 2562

฿15,900

13 - 15 ธ.ค. 2562

฿13,900

27 - 29 ธ.ค. 2562

฿13,900

28 - 30 ธ.ค. 2562

฿16,900

29 - 31 ธ.ค. 2562

฿16,900

30 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿16,900

31 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿16,900

ราคาเริ่มต้นที่

10,900฿

มหัศจรรย์...MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน
รหัส : MIRA BT-MMR03PG
thai airways

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้าม ทะ...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

28 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 - 30 ธ.ค. 2562

฿12,900

30 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿15,900

31 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿15,900

ราคาเริ่มต้นที่

11,900฿

มหัศจรรย์....พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา
รหัส : MIRA BT-MMR031PG
thai airways

กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ - พินอูลวิน - นั่งรถม้าชมเมือง ตลาดเช้าพินอูลวิน - วัดพระมหาอันตูกานตาร์ - ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี - มัณฑะเลย์ –อมรปุระ- สะพานไ...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

13 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

13 - 15 ธ.ค. 2562

฿12,900

20 - 22 ธ.ค. 2562

฿12,900

30 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿16,900

31 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿16,900

ราคาเริ่มต้นที่

11,900฿

มหัศจรรย์....พม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย
รหัส : MIRA BT-MMR04FD
thai airways

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถ...


กำหนดการเดินทาง 15 ช่วงเวลา

13 ธันวาคม 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

7 - 9 ธ.ค. 2562

฿13,900

8 - 10 ธ.ค. 2562

฿14,900

13 - 15 ธ.ค. 2562

฿12,900

14 - 16 ธ.ค. 2562

฿11,900

20 - 22 ธ.ค. 2562

฿12,900

21 - 23 ธ.ค. 2562

฿12,900

27 - 29 ธ.ค. 2562

฿14,900

28 - 30 ธ.ค. 2562

฿13,900

29 - 31 ธ.ค. 2562

฿14,900

30 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿15,900

31 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿14,900

10 - 12 ม.ค. 2563

฿12,900

17 - 19 ม.ค. 2563

฿12,900

24 - 26 ม.ค. 2563

฿12,900

31 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563

฿12,900

ราคาเริ่มต้นที่

8,999฿

มหัศจรรย์.....MYANMAR โปรจัดให้ จัดให้ถูก จัดให้ดี จัดให้คุ้ม บินไลอ้อนแอร์ พัก 4 ดาว
รหัส : MIRA BT-MMR04SL
thai airways

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนต...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

12 - 29 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 - 14 ธ.ค. 2562

฿8,999

13 - 15 ธ.ค. 2562

฿8,999

20 - 22 ธ.ค. 2562

฿8,999

26 - 28 ธ.ค. 2562

฿8,999

27 - 29 ธ.ค. 2562

฿11,999

ราคาเริ่มต้นที่

21,900฿

มหัศจรรย์...พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน
รหัส : BT-MMR08PG
thai airways

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา- พระราชวังบุเรงนอง -พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พร...


กำหนดการเดินทาง 11 ช่วงเวลา

28 ธันวาคม 2562 - 29 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

6 - 10 ธ.ค. 2562

฿23,900

28 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿28,900

9 - 13 ม.ค. 2563

฿21,900

13 - 17 ก.พ. 2563

฿21,900

26 - 30 มี.ค. 2563

฿21,900

2 - 6 เม.ย. 2563

฿22,900

10 - 14 เม.ย. 2563

฿23,900

12 - 16 เม.ย. 2563

฿23,900

30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2563

฿22,900

28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2563

฿21,900

25 - 29 มิ.ย. 2563

฿21,900

ราคาเริ่มต้นที่

10,900฿

หลงรัก...พุกาม ดินแดงแห่งทะเลเจดีย์
รหัส : MIRA BT-MMR052FD
thai airways

ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ริมทะเลสาบตองตามัน สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม เจดีย์ชเวสิกอ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

20 ธันวาคม 2562 - 19 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

20 - 22 ธ.ค. 2562

฿13,900

17 - 19 ม.ค. 2563

฿13,900

ราคาเริ่มต้นที่

12,900฿

มหัศจรรย์...พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) บินบางกอกแอร์เวย์
รหัส : MIRA BT-MMR051PG
thai airways

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวัง...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

27 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

7 - 10 ธ.ค. 2562

฿15,900

27 - 30 ธ.ค. 2562

฿13,900

28 - 31 ธ.ค. 2562

฿13,900

30 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿17,900

31 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

฿18,900

ราคาเริ่มต้นที่

11,900฿

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) บินแอร์เอเชีย
รหัส : MIRA BT-MMR051FD
thai airways

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวัง...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

27 ธันวาคม 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 - 30 ธ.ค. 2562

฿16,900

28 - 31 ธ.ค. 2562

฿19,900

29 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿19,900

30 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿18,900

16 - 19 ม.ค. 2563

฿13,900

31 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563

฿13,900

ราคาเริ่มต้นที่

12,999฿

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ 4 วัน 3 คืน
รหัส : MIRA ZMDL05
thai airways

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ สัมผัสเมืองมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนทะเลเจดีย์ พักพุกาม 2 คืนเต็มอิ่ม ชมอาทิตย์อัสดง สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุด...


กำหนดการเดินทาง 9 ช่วงเวลา

14 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

14 - 17 ธ.ค. 2562

฿14,999

19 - 22 ธ.ค. 2562

฿14,999

20 - 23 ธ.ค. 2562

฿14,999

21 - 24 ธ.ค. 2562

฿14,999

26 - 29 ธ.ค. 2562

฿14,999

27 - 30 ธ.ค. 2562

฿14,999

28 - 31 ธ.ค. 2562

฿14,999

29 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿14,999

30 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿14,999

ราคาเริ่มต้นที่

11,999฿

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
รหัส : MIRA ZRGN04
thai airways

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวพม่า ร่วมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุวัดเจดีย์กาคาเอ พักหรู 5 ดาว นั่งกระเช้าขึ...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

26 - 28 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 - 28 ธ.ค. 2562

฿13,999

ราคาเริ่มต้นที่

9,999฿

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
รหัส : MIRA ZRGN09
thai airways

เที่ยวพม่า พักหรูโรงแรม 5 ดาว สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พักอินทร์แขวน 1 คืน ขอพรเทพทันใจ ร่วมพิธีมงคลเทินพระธาตุ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย เมนูพิเศษก...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

12 - 30 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 - 14 ธ.ค. 2562

฿10,999

22 - 24 ธ.ค. 2562

฿10,999

28 - 30 ธ.ค. 2562

฿10,999

ราคาเริ่มต้นที่

10,999฿

มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ 3 วัน 2 คืน
รหัส : MIRA ZMDL06
thai airways

ชมอาทิตย์อัสดง ท่ามกลางวิวป่าทะเลเจดีย์ ดินแดนเจดีย์ 4,000 องค์ สักการะ 2 มหาบูชาสถานเจดีย์ชเวสิกอง และร่วมพิธีมหามงคลล้างพระพักตรพระมหามัยมุณี ชมพระร...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

12 - 21 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 - 14 ธ.ค. 2562

฿11,999

19 - 21 ธ.ค. 2562

฿11,999

ราคาเริ่มต้นที่

12,999฿

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ 4 วัน 3 คืน
รหัส : MIRA ZMDL07
thai airways

ชมอาทิตย์อัสดง ท่ามกลางวิวป่าทะเลเจดีย์ ดินแดนเจดีย์ 4,000 องค์ สักการะ 2 มหาบูชาสถานเจดีย์ชเวสิกอง และร่วมพิธีมหามงคลล้างพระพักตรพระมหามัยมุณี ชมพระ...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

14 - 17 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

7 - 10 ธ.ค. 2562

฿14,999

14 - 17 ธ.ค. 2562

฿13,999

ราคาเริ่มต้นที่

8,999฿

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
รหัส : MIRA ZRGN11
thai airways

เที่ยวสบาย บินเช้ากลับบ่าย ร่วมพิธีมงคลเทินพระธาตุ "วัดกาบาเอ" สัมผัสความยิ่งใหญ่ของเจดีย์ชเวดากอง สักการะพระธาตุอินทร์แขวน พิเศษ !! บุฟเฟต์ซีฟู้ด สล...


กำหนดการเดินทาง 20 ช่วงเวลา

16 มกราคม - 30 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

16 - 18 ม.ค. 2563

฿10,999

23 - 2 ม.ค. 2563

฿10,999

30 ม.ค. - 1 ก.พ. 2563

฿10,999

13 - 15 ก.พ. 2563

฿10,999

20 - 22 ก.พ. 2563

฿10,999

27 - 29 ก.พ. 2563

฿10,999

5 - 7 มี.ค. 2563

฿9,999

11 - 13 มี.ค. 2563

฿10,999

12 - 14 มี.ค. 2563

฿10,999

19 - 21 มี.ค. 2563

฿10,999

26 - 28 มี.ค. 2563

฿10,999

1 - 3 เม.ย. 2563

฿10,999

2 - 4 เม.ย. 2563

฿10,999

22 - 24 เม.ย. 2563

฿10,999

23 - 25 เม.ย. 2563

฿10,999

29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2563

฿10,999

7 - 9 พ.ค. 2563

฿10,999

14 พ.ค. - 16 เม.ย. 2563

฿10,999

21 - 23 พ.ค. 2563

฿10,999

28 - 30 พ.ค. 2563

฿10,999

ราคาเริ่มต้นที่

10,999฿

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
รหัส : MIRA ZRGN10
thai airways

เที่ยวสุดคุ้ม พักสุดหรูโรงแรมระดับ 5 ดาว สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ชมพิธีมงคลเทินพระธาตุ พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟต์ทะเลซีฟู้ด แจกฟรี !! องค์เทพทันใ...


กำหนดการเดินทาง 8 ช่วงเวลา

16 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

31 ม.ค. 543 - 2 ก.พ. 2563

฿11,999

16 - 18 ม.ค. 2563

฿10,999

17 - 19 ม.ค. 2563

฿11,999

18 - 20 ม.ค. 2563

฿11,999

30 ม.ค. - 1 ก.พ. 2563

฿10,999

1 - 3 ก.พ. 2563

฿11,999

7 - 9 ก.พ. 2563

฿11,999

13 - 15 ก.พ. 2563

฿10,999

ราคาเริ่มต้นที่

6,555฿

พม่า มหาบุญบารมี 9 วัด 2 วัน 1 คืน BY (DD)
รหัส : MIRA GQ1RGN-DD002
thai airways

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35) วัดพระเขี้ยวแก้วเจดีย์กาบาเอ-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-พระงาทั...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

13 - 14 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

13 - 14 ธ.ค. 2562

฿6,999

ราคาเริ่มต้นที่

9,888฿

รักฉุดใจ ไหว้พระเมืองแปร มรดกโลกแห่งลุ่มน้ำอิรวดี 3 วัน 2 คืน BY (DD)
รหัส : MIRA GQ1RGN-DD007
thai airways

เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ/เทพกระซิบ)-วัดงาทัตจี-วัดพระนอนตาหวาน-ตลาดสก๊อต-ย่างกุ้ง (สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (DD4239 : 21.00-22.55)...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

20 - 22 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

20 - 22 ธ.ค. 2562

฿10,888

ราคาเริ่มต้นที่

8,555฿

พม่า ชัยชนะ ไหว้พระ 9 วัด พักหรู 5 ดาว 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
รหัส : MIRA GQ1RGN-PG003
thai airways

เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-วัดบารมี-ไจ๊กะส่าน -เลือกซื้อสินค้าของฝากที่MCV-วัดแม๊ะละมุ(สนามบินมิงกาลาดง)...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

14 - 22 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

14 - 15 ธ.ค. 2562

฿8,555

21 - 22 ธ.ค. 2562

฿8,555

ราคาเริ่มต้นที่

13,888฿

เทศกาลปีใหม่ พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
รหัส : MIRA GQ1MDL-PG002
thai airways

กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์) (PG709 : 11.50-13.20)-พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์-วัดกุโสดอ-ชมวิวยอดเขามัณฑะเล...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

12 - 23 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

12 - 15 ธ.ค. 2562

฿14,888

13 - 16 ธ.ค. 2562

฿13,888

19 - 22 ธ.ค. 2562

฿14,888

20 - 23 ธ.ค. 2562

฿14,888

ราคาเริ่มต้นที่

4,990฿

ทัวร์พม่าไหว้พระ วันเดียว จ่ายเงินครั้งเดียวรวมทิป BY (DD)
รหัส : MIRA GQ1RGN-DD009
thai airways

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-เจดีย์ชเวดากอง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-เจดีย์โบตะทาวน์ (เ...


กำหนดการเดินทาง 44 ช่วงเวลา

19 ธันวาคม 2562 - 28 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

19 - 19 ธ.ค. 2562

฿4,990

25 - 25 ธ.ค. 2562

฿4,990

28 - 28 ธ.ค. 2562

฿6,690

29 - 29 ธ.ค. 2562

฿6,790

8 - 8 ม.ค. 2563

฿5,555

9 - 9 ม.ค. 2563

฿5,555

11 - 11 ม.ค. 2563

฿5,990

12 - 12 ม.ค. 2563

฿5,990

14 - 14 ม.ค. 2563

฿5,555

15 - 15 ม.ค. 2563

฿5,555

16 - 16 ม.ค. 2563

฿5,555

18 - 18 ม.ค. 2563

฿5,990

21 - 21 ม.ค. 2563

฿5,555

22 - 22 ม.ค. 2563

฿5,555

2 - 2 ก.พ. 2563

฿5,990

2 - 2 ก.พ. 2563

฿5,555

4 - 4 ก.พ. 2563

฿5,555

5 - 5 ก.พ. 2563

฿5,555

6 - 6 ก.พ. 2563

฿5,555

8 - 8 ก.พ. 2563

฿5,555

11 - 11 ก.พ. 2563

฿5,555

12 - 12 ก.พ. 2563

฿5,555

13 - 13 ก.พ. 2563

฿5,555

25 - 25 ก.พ. 2563

฿5,555

26 - 26 ก.พ. 2563

฿5,990

27 - 27 ก.พ. 2563

฿5,990

29 - 29 ก.พ. 2563

฿5,990

29 - 29 ก.พ. 2563

฿5,555

1 - 1 มี.ค. 2563

฿5,555

3 - 3 มี.ค. 2563

฿5,555

4 - 4 มี.ค. 2563

฿5,555

5 - 5 มี.ค. 2563

฿5,555

7 - 7 มี.ค. 2563

฿5,990

11 - 11 มี.ค. 2563

฿5,555

12 - 12 มี.ค. 2563

฿5,555

18 - 18 มี.ค. 2563

฿5,555

19 - 19 มี.ค. 2563

฿5,555

21 - 21 มี.ค. 2563

฿5,990

22 - 22 มี.ค. 2563

฿5,990

24 - 24 มี.ค. 2563

฿5,555

25 - 25 มี.ค. 2563

฿5,555

26 - 26 มี.ค. 2563

฿5,555

28 - 28 มี.ค. 2563

฿5,555

28 - 28 มี.ค. 2563

฿5,990

ราคาเริ่มต้นที่

6,555฿

พม่า 9 วัด สำเร็จด้วยบุญ 2 วัน 1 คืน BY (DD)
รหัส : MIRA GQ1RGN-DD008
thai airways

เจดีย์เอ็งต่อหยา-เจดีย์ไจ๊กะส่าน-วัดแม๊ะละมุ-ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต-ย่างกุ้ง (สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-(DD4239 : 21.00-22.55) ...


กำหนดการเดินทาง 16 ช่วงเวลา

28 ธันวาคม 2562 - 26 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 - 29 ธ.ค. 2562

฿8,888

15 - 16 ม.ค. 2563

฿6,555

22 - 23 ม.ค. 2563

฿6,555

25 - 26 ม.ค. 2563

฿6,999

1 - 2 ก.พ. 2563

฿6,999

5 - 6 ก.พ. 2563

฿6,555

13 - 14 ก.พ. 2563

฿6,555

19 - 20 ก.พ. 2563

฿6,555

22 - 23 ก.พ. 2563

฿6,999

5 - 6 มี.ค. 2563

฿6,555

7 - 8 มี.ค. 2563

฿6,999

11 - 12 มี.ค. 2563

฿6,555

14 - 15 มี.ค. 2563

฿6,999

19 - 20 มี.ค. 2563

฿6,555

21 - 22 มี.ค. 2563

฿6,999

25 - 26 มี.ค. 2563

฿6,555

ราคาเริ่มต้นที่

7,999฿

พม่า ชัยชนะ ไหว้พระ 9 วัด พักหรู 5 ดาว 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
รหัส : MIRA GQ1RGN-PG003
thai airways

เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-วัดบารมี-ไจ๊กะส่าน-เลือกซื้อสินค้าของฝากที่MCV- วัดแม๊ะละมุ(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG704 ...


กำหนดการเดินทาง 22 ช่วงเวลา

10 มกราคม - 29 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

10 - 11 ม.ค. 2563

฿8,999

11 - 12 ม.ค. 2563

฿7,999

17 - 18 ม.ค. 2563

฿8,999

18 - 19 ม.ค. 2563

฿8,999

24 - 25 ม.ค. 2563

฿8,999

25 - 26 ม.ค. 2563

฿8,999

1 - 2 ก.พ. 2563

฿7,999

8 - 9 ก.พ. 2563

฿8,999

9 - 10 ก.พ. 2563

฿10,999

14 - 15 ก.พ. 2563

฿8,999

15 - 16 ก.พ. 2563

฿9,999

21 - 22 ก.พ. 2563

฿8,999

22 - 23 ก.พ. 2563

฿8,999

27 - 28 ก.พ. 2563

฿9,999

28 - 29 ก.พ. 2563

฿10,999

6 - 7 มี.ค. 2563

฿9,999

7 - 8 มี.ค. 2563

฿9,999

13 - 14 มี.ค. 2563

฿9,999

14 - 15 มี.ค. 2563

฿9,999

20 - 21 มี.ค. 2563

฿9,999

21 - 22 มี.ค. 2563

฿9,999

28 - 29 มี.ค. 2563

฿9,999

ราคาเริ่มต้นที่

10,999฿

เทศกาลปีใหม่ พม่า ต่อบุญเสริมบารมี ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน BY (DD)
รหัส : MIRA GQ1RGN-DD004
thai airways

ตักบาตรกับองค์พระธาตุอินทร์แขวน-พระสมณโคดม ปรางค์ประทานพร (องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า)-พระไผเลื่อน-ผ่านชม(เจดีย์คู่)-หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-เจ...


กำหนดการเดินทาง 13 ช่วงเวลา

20 ธันวาคม 2562 - 21 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

20 - 22 ธ.ค. 2562

฿10,999

27 - 29 ธ.ค. 2562

฿11,999

30 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿14,999

10 - 12 ม.ค. 2563

฿10,999

16 - 18 ม.ค. 2563

฿10,999

17 - 19 ม.ค. 2563

฿10,999

23 - 25 ม.ค. 2563

฿10,999

7 - 9 ก.พ. 2563

฿10,999

14 - 16 ก.พ. 2563

฿10,999

28 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563

฿10,999

6 - 8 มี.ค. 2563

฿10,999

13 - 15 มี.ค. 2563

฿10,999

19 - 21 มี.ค. 2563

฿10,999

ราคาเริ่มต้นที่

11,888฿

เทศกาลปีใหม่ พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
รหัส : MRA GQ1RGN-PG002
thai airways

พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง...


กำหนดการเดินทาง 29 ช่วงเวลา

14 ธันวาคม 2562 - 30 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

7 - 9 ธ.ค. 2562

฿12,888

14 - 16 ธ.ค. 2562

฿12,888

19 - 21 ธ.ค. 2562

฿12,888

20 - 22 ธ.ค. 2562

฿12,888

22 - 24 ธ.ค. 2562

฿12,888

30 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿16,888

31 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿16,888

10 - 12 ม.ค. 2563

฿12,888

11 - 13 ม.ค. 2563

฿11,888

17 - 19 ม.ค. 2563

฿11,888

18 - 20 ม.ค. 2563

฿11,888

24 - 26 ม.ค. 2563

฿12,888

25 - 27 ม.ค. 2563

฿12,888

31 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563

฿12,888

1 - 3 ก.พ. 2563

฿12,888

7 - 9 ก.พ. 2563

฿13,888

8 - 10 ก.พ. 2563

฿13,888

14 - 16 ก.พ. 2563

฿12,888

15 - 17 ก.พ. 2563

฿11,888

21 - 23 ก.พ. 2563

฿12,888

22 - 24 ก.พ. 2563

฿12,888

6 - 8 มี.ค. 2563

฿12,888

7 - 9 มี.ค. 2563

฿12,888

13 - 15 มี.ค. 2563

฿12,888

14 - 16 มี.ค. 2563

฿12,888

20 - 22 มี.ค. 2563

฿12,888

21 - 23 มี.ค. 2563

฿12,888

27 - 29 มี.ค. 2563

฿12,888

28 - 30 มี.ค. 2563

฿12,888

ราคาเริ่มต้นที่

3,333฿

พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน BY (DD)
รหัส : MIRA GQ1RGN-DD001
thai airways

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-เจดีย์ชเวดากอง -พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพ...


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

22 - 30 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

22 - 22 ธ.ค. 2562

฿3,888

24 - 24 ธ.ค. 2562

฿3,333

25 - 25 ธ.ค. 2562

฿3,333

26 - 26 ธ.ค. 2562

฿3,333

28 - 28 ธ.ค. 2562

฿4,988

29 - 30 ธ.ค. 2562

฿4,988

30 - 30 ธ.ค. 2562

฿4,988

ราคาเริ่มต้นที่

3,499฿

(RGN-PM03-FD) PRAY MYANMAR 1 DAYS BY FD MAR-AUG 20 PRICE 3,499 THB
รหัส : MIRA RGN-PM03-FD
thai airways

ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี-วัดบารมี-วัดเอ็งดอยา-พระหินอ่อน-ส...


กำหนดการเดินทาง 31 ช่วงเวลา

4 มีนาคม - 27 สิงหาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 4 มี.ค. 2563

฿3,499

18 - 18 มี.ค. 2563

฿3,499

25 - 25 มี.ค. 2563

฿3,499

30 - 30 เม.ย. 2563

฿3,499

20 - 20 พ.ค. 2563

฿3,499

27 - 27 พ.ค. 2563

฿3,499

4 - 4 มิ.ย. 2563

฿3,499

10 - 10 มิ.ย. 2563

฿3,499

11 - 11 มิ.ย. 2563

฿3,499

17 - 17 มิ.ย. 2563

฿3,499

18 - 18 มิ.ย. 2563

฿3,499

24 - 24 มิ.ย. 2563

฿3,499

25 - 25 มิ.ย. 2563

฿3,499

1 - 1 ก.ค. 2563

฿3,499

2 - 2 ก.ค. 2563

฿3,499

8 - 8 ก.ค. 2563

฿3,499

9 - 9 ก.ค. 2563

฿3,499

15 - 15 ก.ค. 2563

฿3,499

16 - 16 ก.ค. 2563

฿3,499

22 - 22 ก.ค. 2563

฿3,499

23 - 23 ก.ค. 2563

฿3,499

29 - 29 ก.ค. 2563

฿3,499

30 - 30 ก.ค. 2563

฿3,499

5 - 5 ส.ค. 2563

฿3,499

6 - 6 ส.ค. 2563

฿3,499

12 - 12 ส.ค. 2563

฿3,499

13 - 13 ส.ค. 2563

฿3,499

19 - 19 ส.ค. 2563

฿3,499

20 - 20 ส.ค. 2563

฿3,499

26 - 26 ส.ค. 2563

฿3,499

27 - 27 ส.ค. 2563

฿3,499

ราคาเริ่มต้นที่

9,800฿

(RGN-HJ01-SL) PRO HAI JAI MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS (SL)
รหัส : MIRA RGN-HJ01-SL
thai airways

ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว- เมืองไจ้โท-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้าและรถขึ้นพระธาตุ)...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

27 - 31 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 - 29 ธ.ค. 2562

฿11,900

29 - 31 ธ.ค. 2562

฿11,900

ราคาเริ่มต้นที่

6,999฿

(RGN-SM01-SL) SPECIAL MYANMAR 2 DAYS 1 NIGHTS (SL)
รหัส : MIRA RGN-SM01-SL
thai airways

พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี –พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – ดอนเมือง...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

18 - 19 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

18 - 19 ธ.ค. 2562

฿6,999

ราคาเริ่มต้นที่

12,900฿

(RGN-HL04-UB) HELLO MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS (UB)
รหัส : MIRA RGN-HL04-UB
thai airways

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

31 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

31 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿14,500

ราคาเริ่มต้นที่

9,999฿

(RGN-TJ01-FD) โปรเทใจ 3 วัน 2 คืน (FD)
รหัส : MIRA RGN-TJ01-FD
thai airways

ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-พระนอนตาหวาน-พระพุทธรูปหงาทัตจี-เจดีย์กาบาเอ(พิธีเทินพระธาตุ)-สนามบินย่างกุ้ง-ดอนเมือง...


กำหนดการเดินทาง 6 ช่วงเวลา

29 ธันวาคม 2562 - 3 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

29 - 31 ธ.ค. 2562

฿12,999

30 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿14,999

31 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿14,999

11 - 13 ม.ค. 2563

฿9,999

18 - 20 ม.ค. 2563

฿9,999

1 - 3 ก.พ. 2563

฿9,999

ราคาเริ่มต้นที่

11,555฿

(RGN-VT02B-FD) VINTAGE MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS (FD)
รหัส : MIRA RGN-VT02B-FD
thai airways

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

29 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

29 - 31 ธ.ค. 2562

฿14,555

30 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿16,555

ราคาเริ่มต้นที่

21,900฿

พม่า 3 วัน 2 คืน นั่งบอลลูนชมเมือง พุกาม
รหัส : MIRA BT-MMR055_FD
thai airways

สักการะ เจดีย์บูพญา และชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกาม ขึ้นบอลลูนชมทัศนียภาพและชมพระอาทิตย์ขึ้นอันงดงามของทุ่งทะเลเจดีย์ 4,0...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

13 ธันวาคม 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

13 - 15 ธ.ค. 2562

฿22,900

20 - 22 ธ.ค. 2562

฿22,900

17 - 19 ม.ค. 2563

฿22,900

31 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563

฿22,900


ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัท มิร่า ออนทัวร์ จำกัด

เลขที่ 55/20 บุราสิริ วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ


ช่องทางติดต่อ

Phone: 02-227-0358-9

FAX : 02-227-0601

Email : mira.ontour@gmail.com

www.facebook.com/miraontourvip

Line : @mira_ontourทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW

Scroll To Top