HOME / ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ชื่อประเทศ/เมือง
รหัสทัวร์

วันเดินทาง

ระหว่างวัน
ถึงวัน


ราคาเริ่มต้นที่

14,900฿

อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล 4 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
รหัส : MIRA GQ3JAI-FD001
thai airways

ชัยปุระ-ฮาวา มาฮาล-ป้อมแอมเบอร์ – ซิตี้พาเลซ – วัดพระพิฆเนศ-อักรา...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

13 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 7 ธ.ค. 2562

฿17,900

13 - 16 ธ.ค. 2562

฿17,900

20 - 23 ธ.ค. 2562

฿17,900

27 - 30 ธ.ค. 2562

฿19,900

29 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿20,900

ราคาเริ่มต้นที่

26,999฿

WINDY&SNOWY IN KASHMIR อินเดีย แคชเมียร์ เดลลี 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3DEL-TG002
thai airways

ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลลี (บินภายใน) – วัดอักชารดาห์ม – ประตูชัย – ตลาดจันปาท - สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

27 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 9 ธ.ค. 2562

฿26,999

6 - 10 ธ.ค. 2562

฿26,999

27 - 31 ธ.ค. 2562

฿30,999

28 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿30,999

ราคาเริ่มต้นที่

25,911฿

ALL IN INDIA อินเดีย เดลลี ชัยปุระ ทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3DEL-TG003
thai airways

ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์ – วัดพระพิฆเนศ - ซิตี้ พาเลส...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

27 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 9 ธ.ค. 2562

฿25,911

6 - 10 ธ.ค. 2562

฿25,911

27 - 31 ธ.ค. 2562

฿27,911

28 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿27,911

ราคาเริ่มต้นที่

22,900฿

อินเดีย ทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน
รหัส : MIRA BT-DEL02_TG
thai airways

พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง AMBER FORT ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระราชวังหลวง วัดพระพิฆเนศ อัคร...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

2 - 6 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 พ.ย. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿27,900

5 - 9 ธ.ค. 2562

฿25,900

2 - 6 ม.ค. 2563

฿22,900

ราคาเริ่มต้นที่

17,900฿

อินเดีย 4 วัน 3 คืน
รหัส : MIRA BT-GAY01_FD
thai airways

ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พ...


กำหนดการเดินทาง 10 ช่วงเวลา

13 ธันวาคม 2562 - 3 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

6 - 9 ธ.ค. 2562

฿18,900

13 - 16 ธ.ค. 2562

฿18,900

20 - 23 ธ.ค. 2562

฿19,900

27 - 30 ธ.ค. 2562

฿19,900

29 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿20,900

3 - 6 ม.ค. 2563

฿18,900

10 - 13 ม.ค. 2563

฿19,900

17 - 20 ม.ค. 2563

฿18,900

24 - 27 ม.ค. 2563

฿18,900

31 ม.ค. - 3 ก.พ. 2563

฿18,900

ราคาเริ่มต้นที่

24,900฿

อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน
รหัส : MIRA BT-GAY02_FD
thai airways

เยี่ยมชม พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์ หมู่บ้านนางสุชาดา เมืองพาราณสี ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี เมืองลุมพินี (...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

25 ธันวาคม 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿29,900

13 - 19 ม.ค. 2563

฿24,900

27 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563

฿25,900

ราคาเริ่มต้นที่

15,900฿

อินเดีย ชัยปุระ 4 วัน 2 คืน
รหัส : MIRA BT-JAI01_FD
thai airways

ชมพระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถจีปขึ้น AMBER FORT ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชม CITY PALACE อัคราฟอร์ท ...


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

8 - 28 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 7 ธ.ค. 2562

฿17,900

6 - 9 ธ.ค. 2562

฿17,900

8 - 11 ธ.ค. 2562

฿17,900

13 - 16 ธ.ค. 2562

฿17,900

15 - 18 ธ.ค. 2562

฿17,900

20 - 23 ธ.ค. 2562

฿18,900

25 - 28 ธ.ค. 2562

฿18,900

ราคาเริ่มต้นที่

14,900฿

อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล 4 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
รหัส : MIRA GQ3JAI-FD001
thai airways

ชัยปุระ-ฮาวา มาฮาล-ป้อมแอมเบอร์ – ซิตี้พาเลซ – วัดพระพิฆเนศ-อักรา...


กำหนดการเดินทาง 13 ช่วงเวลา

27 ธันวาคม 2562 - 28 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 - 30 ธ.ค. 2562

฿19,900

29 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

฿20,900

10 - 13 ม.ค. 2563

฿19,900

17 - 20 ม.ค. 2563

฿19,900

24 - 27 ม.ค. 2563

฿19,900

31 ม.ค. - 3 ก.พ. 2563

฿19,900

7 - 10 ก.พ. 2563

฿18,900

14 - 17 ก.พ. 2563

฿18,900

21 - 24 ก.พ. 2563

฿18,900

28 ก.พ. - 2 มี.ค. 2563

฿18,900

6 - 9 มี.ค. 2563

฿18,900

20 - 23 มี.ค. 2563

฿18,900

25 - 28 มี.ค. 2563

฿18,900

ราคาเริ่มต้นที่

25,999฿

อินเดีย เนปาล นมัสเต ไหว้พระสวดมนต์ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 8 วัน 7 คืน โดย สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
รหัส : MIRA GQ3GAY-FD002
thai airways

เวสาลี – วัดป่ามหาวัน –เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช – เมืองกุสินารา...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

29 ธันวาคม 2562 - 8 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

29 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

฿39,999

5 - 12 ก.พ. 2563

฿28,999

1 - 8 มี.ค. 2563

฿28,999

ราคาเริ่มต้นที่

27,900฿

เยือนมรดกโลกอินเดีย 4วัน2คืน
รหัส : -
thai airways

-...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

26 - 29 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 - 29 ธ.ค. 2562

฿27,900

ราคาเริ่มต้นที่

25,999฿

อินเดีย เนปาล นมัสเต ไหว้พระสวดมนต์ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 8 วัน 7 คืน โดย สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
รหัส : MIRA GQ3GAY-FD002
thai airways

พุทธคยา – ราชคฤห์ – เขาคิชกูฎ - วัดชีวกัมพวัน – วัดเวฬุวัน– มหาวิทยาลัยนาลันทา...


กำหนดการเดินทาง 2 ช่วงเวลา

29 ธันวาคม 2562 - 8 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 12 ก.พ. 2563

฿28,999

1 - 8 มี.ค. 2563

฿28,999

ราคาเริ่มต้นที่

25,911฿

ALL IN INDIA อินเดีย เดลลี ชัยปุระ ทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3DEL-TG003
thai airways

ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์ – วัดพระพิฆเนศ - ซิตี้ พาเลส...


กำหนดการเดินทาง 3 ช่วงเวลา

27 - 31 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

5 - 9 ธ.ค. 2562

฿25,911

6 - 10 ธ.ค. 2562

฿25,911

27 - 31 ธ.ค. 2562

฿27,911

ราคาเริ่มต้นที่

34,000฿

ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล8 วัน
รหัส : -
thai airways

-...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

0 - 0 543

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 11 ธ.ค. 2562

฿34,000

ราคาเริ่มต้นที่

46,900฿

อินเดีย -เนปาล ทัชมาฮาล 10วัน8คืน
รหัส : -
thai airways

-...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

0 - 0 543

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

4 - 13 ธ.ค. 2562

฿46,900

ราคาเริ่มต้นที่

16,990฿

India Here we go เสน่ห์แห่งนครสีชมพู กับ ตำนานรักทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน BY XW
รหัส : MIRA GQ3DEL-XW001
thai airways

เดลลี – ชัยปุระ – พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - พระราชวังหลวง – ฮาวา มาฮาล...


กำหนดการเดินทาง 14 ช่วงเวลา

9 มกราคม - 4 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

9 - 13 ม.ค. 2563

฿16,990

14 - 18 ม.ค. 2563

฿16,990

30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2563

฿16,990

4 - 8 ก.พ. 2563

฿16,990

6 - 10 ก.พ. 2563

฿17,990

11 - 15 ก.พ. 2563

฿16,990

5 - 9 มี.ค. 2563

฿17,990

10 - 14 มี.ค. 2563

฿17,990

12 - 16 มี.ค. 2563

฿17,990

17 - 21 มี.ค. 2563

฿17,990

19 - 23 มี.ค. 2563

฿18,990

24 - 28 มี.ค. 2563

฿18,990

26 - 30 มี.ค. 2563

฿18,990

31 มี.ค. - 4 เม.ย. 2563

฿18,990

ราคาเริ่มต้นที่

54,000฿

อินเดีย-เนปาล 12วัน
รหัส : -
thai airways

-...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

26 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿54,000

ราคาเริ่มต้นที่

30,999฿

WINDY&SNOWY IN KASHMIR อินเดีย แคชเมียร์ เดลลี 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
รหัส : MIRA GQ3DEL-TG002
thai airways

ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึ้นแล้ว) – ศรีนาคา...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

27 - 31 ธันวาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 - 31 ธ.ค. 2562

฿30,999

ราคาเริ่มต้นที่

3,790฿

อินเดีย-เนปาล 9วัน8คืน
รหัส : -
thai airways

-...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

18 - 26 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

18 - 26 ม.ค. 2563

฿37,900

ราคาเริ่มต้นที่

12,888฿

เทศกาลปีใหม่ TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน BY (XW)
รหัส : MIRA GQ1TPE-XW005
thai airways

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – ไถจง ...


กำหนดการเดินทาง 15 ช่วงเวลา

29 ธันวาคม 2562 - 4 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

29 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

฿21,888

5 - 9 ม.ค. 2563

฿12,888

7 - 11 ม.ค. 2563

฿14,888

9 - 13 ม.ค. 2563

฿14,888

11 - 15 ม.ค. 2563

฿14,888

13 - 17 ม.ค. 2563

฿13,888

15 - 19 ม.ค. 2563

฿14,888

17 - 21 ม.ค. 2563

฿14,888

19 - 23 ม.ค. 2563

฿12,888

21 - 25 ม.ค. 2563

฿15,888

23 - 27 ม.ค. 2563

฿16,888

25 - 29 ม.ค. 2563

฿16,888

27 - 31 ม.ค. 2563

฿16,888

29 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563

฿14,888

31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563

฿14,888

ราคาเริ่มต้นที่

28,999฿

อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี 6 วัน 4 คืน
รหัส : MIRA ZDEL06
thai airways

เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย ชมพระอาทิตย์ขึ้น'ทัชมาฮาล' สัมผัสธรรมชาติอันสวยงามที่พาฮาลแกม ล่องเรือทะเลสาบดาล...


กำหนดการเดินทาง 19 ช่วงเวลา

6 กุมภาพันธ์ - 2 มิถุนายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

6 - 11 ก.พ. 2563

฿31,999

13 - 18 ก.พ. 2563

฿29,999

14 - 19 ก.พ. 2563

฿29,999

20 - 25 ก.พ. 2563

฿29,999

21 - 26 ก.พ. 2563

฿29,999

27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2563

฿29,999

28 ก.พ. - 4 มี.ค. 2563

฿29,999

6 - 11 มี.ค. 2563

฿28,999

12 - 17 มี.ค. 2563

฿29,999

13 - 18 มี.ค. 2563

฿29,999

19 - 24 มี.ค. 2563

฿29,999

20 - 25 มี.ค. 2563

฿29,999

26 - 31 มี.ค. 2563

฿29,999

27 มี.ค. - 1 เม.ย. 2563

฿29,999

1 - 6 พ.ค. 2563

฿31,999

7 - 12 พ.ค. 2563

฿29,999

14 - 19 พ.ค. 2563

฿29,999

21 - 26 พ.ค. 2563

฿28,999

28 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2563

฿28,999

ราคาเริ่มต้นที่

15,999฿

อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล
รหัส : MIRA ZJAI01
thai airways

ตะลุยเมืองชัยปุระ ฮาวามาฮาล มนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย อนุสรณ์แห่งความรัก ทัชมาฮาล...


กำหนดการเดินทาง 17 ช่วงเวลา

9 กุมภาพันธ์ - 7 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

9 - 13 ก.พ. 2563

฿17,999

11 - 15 ก.พ. 2563

฿15,999

16 - 20 ก.พ. 2563

฿15,999

18 - 22 ก.พ. 2563

฿15,999

23 - 27 ก.พ. 2563

฿15,999

25 - 29 ก.พ. 2563

฿15,999

8 - 12 มี.ค. 2563

฿15,999

10 - 14 มี.ค. 2563

฿16,999

15 - 19 มี.ค. 2563

฿16,999

17 - 21 มี.ค. 2563

฿16,999

22 - 26 มี.ค. 2563

฿16,999

24 - 28 มี.ค. 2563

฿16,999

5 - 9 เม.ย. 2563

฿17,999

7 - 11 เม.ย. 2563

฿15,999

12 - 16 เม.ย. 2563

฿19,999

26 - 30 เม.ย. 2563

฿17,999

3 - 7 พ.ค. 2563

฿17,999

ราคาเริ่มต้นที่

19,999฿

อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5 วัน 3 คืน
รหัส : MIRA ZDEL05
thai airways

อินเดีย ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ ตะลุยเมืองชัยปุระ นมัสการพระพิฆเนศ ฮาวามาฮาลแห่งอินเดีย อนุสรณ์แห่งความรักทัชมาฮาล...


กำหนดการเดินทาง 31 ช่วงเวลา

17 มกราคม - 19 พฤษภาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

17 - 21 ม.ค. 2563

฿19,999

24 - 28 ม.ค. 2563

฿21,999

31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563

฿21,999

6 - 10 ก.พ. 2563

฿23,999

7 - 11 ก.พ. 2563

฿21,999

13 - 17 ก.พ. 2563

฿21,999

14 - 18 ก.พ. 2563

฿21,999

20 - 24 ก.พ. 2563

฿21,999

21 - 25 ก.พ. 2563

฿21,999

27 ก.พ. - 2 มี.ค. 2563

฿21,999

28 ก.พ. - 3 มี.ค. 2563

฿21,999

2 มี.ค. - 2 เม.ย. 2563

฿22,999

12 - 16 มี.ค. 2563

฿19,999

13 - 17 มี.ค. 2563

฿19,999

19 - 23 มี.ค. 2563

฿22,999

20 - 24 มี.ค. 2563

฿22,999

26 - 30 มี.ค. 2563

฿22,999

27 - 31 มี.ค. 2563

฿22,999

3 - 7 เม.ย. 2563

฿23,999

9 - 13 เม.ย. 2563

฿23,999

10 - 14 เม.ย. 2563

฿25,999

11 - 15 เม.ย. 2563

฿25,999

12 - 16 เม.ย. 2563

฿25,999

13 - 17 เม.ย. 2563

฿23,999

16 - 20 เม.ย. 2563

฿25,999

23 - 27 เม.ย. 2563

฿22,999

24 - 28 เม.ย. 2563

฿22,999

30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2563

฿23,999

1 - 4 พ.ค. 2563

฿23,999

8 - 13 พ.ค. 2563

฿21,999

15 - 19 พ.ค. 2563

฿19,999

ราคาเริ่มต้นที่

78,800฿

IRAN GRAND TRIP 11วัน/9คืน
รหัส : ...
thai airways

บินตรงสบายๆ แบบไม่เหนื่อยกับมาฮานแอร์ แวะเมืองสำคัญๆอันได้แก่.. เตหะราน-พิพิธภัณฑ์อัญมณี-พระราชวังโกเลสตาน-ชีราซ-เปอร์ซีโปลิส สุสานสี่กษัตริย์-เมือง...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

27 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿78,800

ราคาเริ่มต้นที่

59,900฿

IRAN WONDERFUL 8วัน/6คืน
รหัส : ...
thai airways

นำท่านสู่ใจกลางกรุงเตหะรานเพื่อชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน(National Museum Of Iran)พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดทำการและจัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ มาแล้วกว่า...


กำหนดการเดินทาง 1 ช่วงเวลา

27 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 ธ.ค. 2562 - 6 ม.ค. 2563

฿59,900


ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัท มิร่า ออนทัวร์ จำกัด

เลขที่ 55/20 บุราสิริ วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ


ช่องทางติดต่อ

Phone: 02-227-0358-9

FAX : 02-227-0601

Email : mira.ontour@gmail.com

www.facebook.com/miraontourvip

Line : @mira_ontourทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW

Scroll To Top