HOME / ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ชื่อประเทศ/เมือง
รหัสทัวร์

วันเดินทาง

ระหว่างวัน
ถึงวัน


ราคาเริ่มต้นที่

39,999฿

โครเอเชีย ซาเกร็บ ดูบรอฟนิก พลิตวิเซ่ [เลสโก ซีฟิอัส]
รหัส : MIRA ZZAG02
thai airways

สัมผัสความงามของราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก เข้าชมอุทยานพลิตวิเซ่ เจเซร่า นั่งรถท้องถิ่มชมเมืองซาเกร็บ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมทัศนียภาพโดยรอบเมืองดูบรอฟนิกอัน...


กำหนดการเดินทาง 7 ช่วงเวลา

26 มกราคม - 4 เมษายน 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 ม.ค. - 1 ก.พ. 2563

฿39,999

2 - 8 ก.พ. 2563

฿45,999

7 - 13 ก.พ. 2563

฿45,999

9 - 15 ก.พ. 2563

฿45,999

16 - 22 ก.พ. 2563

฿39,999

15 - 21 มี.ค. 2563

฿42,999

29 มี.ค. - 4 เม.ย. 2563

฿48,999

ราคาเริ่มต้นที่

43,900฿

แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน
รหัส : MIRA EK021 WINTER
thai airways

ซาเกร็บ - สะพานสีเลือด – จัตุรัสเซนต์มาร์ค - สนามบิน ดูบรอฟนิก – ซิเบนิก – โวดิเซ่ พลิตวิเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซาเกร็บ ดูบรอฟนิก – เมือ...


กำหนดการเดินทาง 5 ช่วงเวลา

23 มกราคม - 26 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

23 - 30 ม.ค. 2563

฿43,900

6 - 13 ก.พ. 2563

฿43,900

20 - 27 ก.พ. 2563

฿43,900

5 - 12 มี.ค. 2563

฿43,900

19 - 26 มี.ค. 2563

฿43,900

ราคาเริ่มต้นที่

46,991฿

WINTER IS COMING CROATIA โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัส : MIRA GQ3ZAG-EK003
thai airways

วันที่ 1. กรุงเทพฯ วันที่ 2. ดูไบ –ซาเกรบ – โอพาเทีย วันที่ 3. โอพาเทีย –อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ –ซาดาร์ วันที่ 4. ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวังดิโอคล...


กำหนดการเดินทาง 4 ช่วงเวลา

7 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

7 - 15 ก.พ. 2563

฿46,991

21 - 29 ก.พ. 2563

฿46,991

6 - 14 มี.ค. 2563

฿48,991

20 - 28 มี.ค. 2563

฿48,991


ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัท มิร่า ออนทัวร์ จำกัด

เลขที่ 55/20 บุราสิริ วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ


ช่องทางติดต่อ

Phone: 02-227-0358-9

FAX : 02-227-0601

Email : mira.ontour@gmail.com

www.facebook.com/miraontourvip

Line : @mira_ontourทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8D5N By BR (SEP-NOV'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW

Scroll To Top